This page in English
Laddar profil information

Forskningsbeskrivning

Min forskning har främst fokuserat på betydelsen av luftföroreningar för utvecklingen av astma och allergi hos barn. Mycket av mitt arbete bygger på den pågående svenska födelsekohorten BAMSE, som har ett starkt fokus på epidemiologi, miljöexponeringar och genetik.

För närvarande arbetar jag som forskarassistent vid Enheten för miljömedicinsk epidemiologi. Aktuella projekt omfattar storskaliga studier av biomarkörer, speciellt epigenetiska och inflammatoriska, och interaktioner med olika miljöfaktorer (t.ex. trafikrelaterade luftföroreningar, passiv rökning) i relation till allergiska sjukdomar i barndomen.

Laddar publikationer

Karta