This page in English
Laddar profil information

Utbildning

2011 Läkarexamen, Medical University of Warsaw, Polen

2015 Legitimerad läkare

Forskningsbeskrivning

Aortaklaffproteser

Vid aortaklaffsjukdom är det många gånger nödvändigt att genomgå hjärtkirurgi för att avlägsna den sjuka aortaklaffen och ersätta den med en konstgjord hjärtklaff (aortaklaffprotes). Idag styrs valet av protes i stor utsträckning av patientens ålder. Projektet undersöker protesspecifika faktorer som är relaterade till sjuklighet och död efter aortaklaffoperation. Vi undersöker också skillnader i långtidsresultat efter implantation av olika protestyper. Målsättningen är att ökad kunskap och förståelse om olika aortaklaffprotesers egenskaper skall leda till ett bättre val av klaffprotes för den enskilda patienten.

Akademiska priser och utmärkelser

2014 Young Investigator´s Award, Svensk Thoraxkirurgisk Förening

Publikationer

Response by Glaser et al to Letter Regarding Article, "Prosthetic Valve Endocarditis After Surgical Aortic Valve Replacement"
Glaser N, Jackson V, Holzmann Mj, Franco-cereceda A, Sartipy U
Circulation 2018;137(3):312-313

Survival after Aortic Valve Replacement with Bovine or Porcine Valve Prostheses: A Systematic Review and Meta-Analysis
Glaser N, Jackson V, Franco-cereceda A, Sartipy U
The Thoracic and cardiovascular surgeon 2018;():-

Prosthetic Valve Endocarditis After Surgical Aortic Valve Replacement
Glaser N, Jackson V, Holzmann Mj, Franco-cereceda A, Sartipy U
Circulation 2017;136(3):329-331

Aortic valve replacement in middle-aged patients: Is the increased use of bioprostheses justified?
Glaser N, Sartipy U
Expert review of cardiovascular therapy 2016;14(4):405-6

Aortic valve replacement through full sternotomy with a stented bioprosthesis versus minimally invasive sternotomy with a sutureless bioprosthesis
Dalén M, Biancari F, Rubino As, Santarpino G, Glaser N, De Praetere H, et al
European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery 2016;49(1):220-7

Aortic valve replacement with mechanical vs. biological prostheses in patients aged 50-69 years
Glaser N, Jackson V, Holzmann Mj, Franco-cereceda A, Sartipy U
European heart journal 2016;37(34):2658-67

Late Survival After Aortic Valve Replacement in Patients With Moderately Reduced Kidney Function
Glaser N, Jackson V, Holzmann Mj, Franco-cereceda A, Sartipy U
Journal of the American Heart Association 2016;5(12):-

Late haemodynamic performance and survival after aortic valve replacement with the Mosaic bioprosthesis
Glaser N, Franco-cereceda A, Sartipy U
Interactive cardiovascular and thoracic surgery 2014;19(5):756-62

Late survival after aortic valve replacement with the perimount versus the mosaic bioprosthesis
Glaser N, Franco-cereceda A, Sartipy U
The Annals of thoracic surgery 2014;97(4):1314-20

Early bioprosthetic mitral valve failure due to fusion of the cusps
Glaser N, Liska J, Hultman J, Svenarud P
The Annals of thoracic surgery 2013;96(2):699-701