This page in English
Laddar profil information

Om mig

  • Senior forskare i medical management vid Karolinska Institutet samt i psykologi vid Umeå universitet
  • Forskargruppsledare SOLIID (Sustainable Organizational Learning, Innovation, Improvement and Development in Health and Social services).

Forskningsbeskrivning

Organisationspsykologi och management inom vård och omsorg, med ett speciellt intresse för ledarskap, strukturer och processer som kan stödja uthållighet i organisatoriskt lärande, utveckling, innovation och kvalitetsförbättring.

Mitt forskningsområde arbets- och organisationspsykologi berör tre analytiska nivåer: individ (kognition, stress, motivation, beslutsfattande etc.), grupp (kommunikation, socialisation, ledarskap, grupputveckling etc.), organisation (strategi, struktur, kultur, makt, utveckling, produktion, arbetsmiljö etc.). Min forskning aspirerar därför på att använda en systemsyn med multipla analysnivåer för att undersöka komplexa organisatoriska fenomen.

Sedan 2007 har jag lett 15 projekt som fokuserat/r på organisatoriska strukturer och processer som underlättar uthålligt lärande, innovationsskapande, utveckling och förbättring, ofta inom stora, komplexa system eller organisationer inom vård och omsorgssektorn (6 projekt pågår 2018). De flesta baseras på aktionsorienterade angreppsätt och mixade metodansatser. De sker i samverkan med olika verksamhetsaktörer t.ex. Region Norrbotten, Sveriges kommuner och landsting, Västerbottens Läns Landsting, Sörmlands region, Socialstyrelsen, Skellefteå och Askersunds kommuner, samt med forskare från Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Göteborgs universitet. Jag deltar som forskare i ytterligare ett antal projekt: Styrning för Innovation (Vinnova) och Forskningsprogrammen CO-CARE och Value & Choice,  

Tidigare har jag deltagit i varierande typer av projekt t.ex. CHEPSAA, ett EU-finansierat projekt med syftet att förbättra hälsosystemen i fem afrikanska länder, ett AFA-finansierat projekt om kombinationen Lean och hälsofrämjande satsningar vid ett sjukhus samt följt nationella och regionala implementeringsstrategier vid fyra nationella storskaliga interventioner: Säker förlossningsvård; Bättre liv för sjuka äldre; Kvalitetsregistersatsningen samt den pågående nationella satsningen på Förlossningsvård och kvinnors hälsa. Åren 2010-2012 var jag koordinator för ett internationellt forskarnätverk ”Organizational Culture and Quality Improvement research”. Utöver vetenskapliga artiklar har projekten även resulterat i svenska rapporter, böcker och bokkapitel t.ex. Organisationsutveckling och förbättringsarbete inom vården och Chefsuppdragets komplexitet i politiskt styrda organisationer (se nedan). Min avhandling från 2005 rörde den upplevda chefsrollen under förändringsperioder där en socialkonstruktivistisk och en rationell/kognitiv forskningsansats kontrasterades.

Sedan 1993 har jag varit involverad nationellt och internationellt i universitetskurser i arbets- och organisationspsykologi, ledarskapets psykologi, och organisationsutveckling och ledarskap - både för nyckelpersoner och chefer generellt och riktade mot chefer inom vård och omsorg. From hösten 2017 är jag ansvarig för den interna kursen Leading research projects för relativt nya forskare vid Karolinska Institutet. 

Utvalda publikationer

Nyström, M.E., Strehlenert, H., Hansson, J., Hasson, H. (2014). Strategies to facilitate implementation and sustainability of large system transformations: A case study of a national program for improving the quality of care for the elderly people. BMC Health Services Research, 14 (1):401.  DOI: 10.1186/1472-6963-14-401.

Höög, E. Lysholm, J., Garvare, R., Weinehall, L., Nyström, M.E. (2014). Quality Improvement in large healthcare organizations: Searching for system-wide and coherent monitoring and follow-up strategies. Journal of Health Organization and Management (In press).

Nyström, M.E., Hansson, J., Garvare, R., Andersson Bäck, M. (2014). Locally based Research and Development units as knowledge brokers and change facilitators in health and social care of older people in Sweden. Evidence & Policy, Vol 11 (In press).

Richter-Sundberg, L. Nyström, M.E., Krakau, I., Sandahl, C. (2014). Improving treatment of depression in primary health care: A case study of obstacles to perform a clinical trial designed to implement practice guidelines. Primary Health Care Research & Development, Vol 15, available on CJO2014.  doi:10.1017/S1463423614000243

Nyström, M.E., Garvare, R., Westerlund, A., Weinehall, L. (2014). Concurrent Implementation of Quality Improvement Programs in Healthcare – Coordination or Conflict? International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol 27, Issue 3, pp. 190-208.

McAlearney, A.S, Terris, D.D., Hardacre, J., Spurgeon, P., Brown, C., Baumgart, A., Nyström, M.E. (2014). Organizational Coherence in Healthcare Organizations:  Conceptual Guidance to Facilitate Quality Improvement and Organizational Change. Quality Management in Health Care, October/December 2014 - Volume 23 - Issue 4 - p 254–267doi: 10.1097/QMH.0000000000000044

Kardakis, T., Weinehall L., Jerdén, L., Nyström M.E., Johansson H. (2014). Lifestyle interventions in primary health care: Professional and organisational challenges. European Journal of Public Health, Feb, 24(1):79-84. doi: 10.1093/eurpub/ckt052. Epub 2013 May 30.

Nyström, M.E., Höög, E., Garvare, R., Weinehall, L., Ivarsson, A. (2013). Change and learning strategies in large scale change programs: Describing the variation of strategies used in a health promotion program. Journal of Organizational Change Management, Vol. 26, Issue 6, pp. 1020-1044. doi: 10.1108/JOCM-08-2012-0132

Höög E., Garvare, R., Ivarsson, A., Weinehall, L., Nyström, M.E. (2013). Challenges of managing a multi-sectoral health promotion program. Leadership in Health Services, Vol. 26, No.4, pp. 368-386. doi: 10.1108/LHS-12-2011-0048

McAlearney, A.S, Terris, D.D., Hardacre, J., Spurgeon, P., Brown, C., Baumgart, A., Nyström, M.E. (2013). Organizational Coherence in Healthcare Organizations:  Conceptual Guidance to Facilitate Quality Improvement and Organizational Change. Quality Management in Health Care, 22(2):86-99, April/June 2013. doi: 10.1097/QMH.0b013e31828bc37d

Edvardsson, K., Ivarsson, A., Garvare, R., Eurenius, E., Lindkvist, M., Mogren, I., Small, R., Nyström, M.E. (2012). Improving child health promotion practices in multiple sectors – outcomes of the Swedish Salut Programme. BMC Public Health 2012, 10/2012; 12(1):920. doi:10.1186/1471-2458-12-920.

Nyström, M.E., Westerlund, A., Höög, E., Millde-Luthander, C., Högberg, U., Grunewald, C. (2012). Healthcare System Intervention for Prevention of Birth injuries – Process Evaluation of Self-Assessment, Peer Review, Feedback and Agreement for Change. BMC Health Services Research 2012, 12:274, doi:10.1186/1472-6963-12-274.

Nyström, M.E., Terris, D.D., Sparring, V., Tolf, S. Brown, C. R. (2012). Perceived Organizational Problems in Healthcare – A Pilot Test of the Structured Problem and Success Inventory. Quality Management in Health Care, Vol 21, No. 2, pp 93-103.

Millde-Luthander L, Högberg U, Nyström, M.E, Pettersson H, Wiklund I, Grunewald C. (2012). The impact of a computer assisted learning programme on the ability to interpret cardiotochography. A before and after study. Sexual & Reproductive Healthcare 2012 Mar;3(1):37-41. doi: 10.1016/j.srhc.2011.10.001.

Edvardsson, K., Ivarsson, A., Eurenius, E., Garvare, R., Nyström, M.E., Small, R., Mogren, I. (2011). Giving the offspring a healthy start: Parents’ experiences of health promotion and lifestyle change during pregnancy and early parenthood. BMC Public Health, 2011, 11:936.

Edvardsson, K., Garvare, R., Ivarsson, A., Eurenius, E., Mogren, I., Nyström, M.E. (2011). Sustainable practice change: Professionals’ experiences with a multi-sectorial child health promotion programme in Sweden. BMC Health Services Research, March 22; 11:61. 

Winge M, Johansson LA, Nyström M, Lindh-Waterworth E, Wangler B. (2010). Need for a new care model - getting to grips with collaborative home care. Stud Health Technol Inform. 2010;160 (Pt 1):8-12.

Nyström, M. (2009). Characteristics of Health Care Organizations Associated With Learning and Development: Lessons From a Pilot Study. Quality Management in Health Care, Vol. 18, No. 4, pp. 285–294.

Nyström, M. E. (2009). Chefsuppdragets komplexitet i politiska styrda organisationer – Utmaningar, hantering och utvecklingsmöjligheter. FoU-rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, Avdelningen för Arbetsgivarpolitik. 220 sid. (SE LÄNK NEDAN)

Nyström, M. E. (2007). Utvecklings- och förbättringsarbete inom vården – lärdomar från forskning och goda verksamhetsexempel. Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, Avdelningen för Arbetsgivarpolitik. ISBN:978-91-7164-301-8 (238 sid)

FOU-rapporter

Jönsson K, Nyström M, Uzochukwu BSC, Okeyo S, Tomson G. Consortium for Health Policy and Systems Analysis in Africa: Strategy document for strengthening networking & capacity building for Getting Research into Policy & Practice (GRIPP).

CHEPSAA report 2012. Stockholm. Consortium for Health Policy & Systems Analysis in Africa.

Papers in conference proceedings

Winge M, Johansson L-Å, Nyström M, Lindh-Waterworth E, Wangler B. Collaboration in Health and Social Care at Home Needs and Requirements.

Paper presented in conference proceedings from the 11th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research. BIR'2012, 24-26 September, 2012, Nizhny Novgorod, Russia.

Konferenspresentationer

Höög E, Andersson Bäck M, Nyström ME. (2013). Developing an organizational change facilitating agency's approach to system-wide development in health and social care. Paper for presentation at the 16th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, 22nd-25th 2013 in Münster, Germany.

Nyström ME, Höög E, Andersson-Bäck M, Garvare R, Hansson J. (2013). Building Multiple Level Strategic Competence for Organizational Development and Innovation in Health and Social Services. Paper for presentation at the 16th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, 22nd-25th 2013 in Münster, Germany.

Nyström ME, Höög E, Andersson-Bäck M, Garvare R, Hansson J. (2012). SIDSSA--An Approach for Building Sustainable and Multilayer Competence in Continuous Improvement in Health and Social Services. Presentation at the 6th international NOVO symposium "Sustainable Health Care: Continuous Improvements of Processes and Systems", 15-16 November 2012, Stockholm, Sweden.

Höög E, Nyström ME. (2012). Capturing and enhancing macro and micro learning and change processes during organizational development in health and social services. Presentation at the 6th international NOVO symposium "Sustainable Health Care: Continuous Improvements of Processes and Systems", 15-16 November 2012, Stockholm, Sweden.

Strehlenert H, Hasson H, Nyström ME. (2012). Outcomes and implementation of a national initiative to improve quality of care for older people. Presentation at the 6th international NOVO symposium "Sustainable Health Care: Continuous Improvements of Processes and Systems", 15-16 November 2012, Stockholm, Sweden.

Andersson Bäck M, Garvare R, Hansson J, Nyström ME. (2012). Distributed Research and Development units in Health and Social Services--A Potential Tool for Organizational Development? Presentation at the 6th international NOVO symposium "Sustainable Health Care: Continuous Improvements of Processes and Systems", 15-16 November 2012, Stockholm, Sweden.

Tolf S, Tishelman C, Nyström ME, Brommels M, Hansson J. (2012). The potential of agile as a guiding principle for health care improvement: a critical review. Presentation at the 6th international NOVO symposium "Sustainable Health Care: Continuous Improvements of Processes and Systems", 15-16 November 2012, Stockholm, Sweden.

Winge M, Johansson L-Å, Nyström M, Lindh-Waterworth E, Wangler B. (2012). Collaboration in Health and Social Care at Home--Needs and Requirements. Paper presented at the 11th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research. BIR'2012, 24-26 September, 2012, Nizhny Novgorod, Russia.

Edvardsson K, Ivarsson A, Garvare R, Eurenius E, Lindkvist M, Mogren I, Small R, Nyström ME. (2012). Improving multisectoral child health promotion practices--Outcomes of the Swedish Salut Programme. Poster presented at the Population Health Congress 9-12 September 2012 Adelaide, Australia.

Kardakis T, Johansson H, Sundberg L, Garvare R, Weinehall L, Nyström B, Nyström ME. (2012). Assessing organizational readiness for change prior to implementation of National guidelines for lifestyle interventions in primary health care. Presentation at the 20th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services, Taipei, Taiwan, April 11-13, 2012.

Finansiering

Vårdalstiftelsen; VINNOVA; VINNVÅRD (Konsortium: VINNOVA, Vårdalsstiftelsen, SKL, Socialdepartementet); Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V); Patientförsäkringen LÖF; Stiftelsen för Internationalisering av Högre utbildning och Forskning (STINT); EU- Fp7- Call for Africa; AFA Försäkring; Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Dokument

Laddar publikationer

Karta