This page in English
Laddar profil information

Om mig

Som klinisk forskare och läkare arbetar jag framför allt med cerebrovaskulära sjukdomar och akut neurologi. Min forskning på Karolinska Institutet sker på Institutionen för Klinisk Neurovetenskap. Utöver mitt arbete som specialistläkare, är jag sedan 2016 också verksam som klinisk postdoktoral forskare på Neurologiska Kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, finansierad av FoU-rådet vid Stockholms Läns Landsting.

År 2010 blev jag medgrundare till, och är sedan 2015 även ordförande i Akut Neurologi i Sverige (ANS), en ideell yrkesförening för läkare, med akutneurologisk fortbildning som huvudsakligt syfte. ANS återfinns på www.akutneurologi.org , är medlemsförening i Europeiska Strokeorganisationen (ESO) och är affilierat med Neurocritical Care Society.

Utbildning

  • Läkarexamen vid Linköpings Universitet, 2007
  • Läkarlegitimation efter allmäntjänstgöring (AT) vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping, 2009
  • Medicine doktor vid Karolinska Institutet, 2014
  • Specialistläkare i neurologi efter specialisttjänstgöring (ST) vid Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, 2015

Forskningsbeskrivning

Mina huvudsakliga forskningsintressen ligger inom akut rekanaliseringsbehandling vid akut ischemisk stroke, prehospital stroke-triage, sekundärprevention av stroke, samt akut omhändertagande av patienter med hjärnblödning. 

Jag är verksam som forskare inom SITS International, en ideell stiftelse som driver  multinationella forsknings- och kvalitetsregister inom strokeområdet - www.sitsinternational.org .

Publikationer på Google Scholar

Profil på Research Gate

Profil på Publons

Pedagogiska meriter

Jag är huvudhandledare för en doktorand vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Boris Keselman. Tidigare har jag varit huvudhandledare för ett examensarbete på Läkarprogrammet vid KI.

Jag är involverad i undervisning inom klinisk neurologi för Karolinska Institutets läkarstudenter på termin 9 och tjänstgjorde 2013 som Klinisk Amanuens på Neurologiska Kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Sedan 2015 deltar jag regelbundet i den muntliga delen av Integrerat Deltentamen som examinerar läkarstudenter efter två års heltidsstudier och utvärderar deras förmåga att integrera den teoretiska kunskapen inhämtad inför övergången till den kliniska delen av läkarutbildningen. 

Under 2016 blev jag invald i Europeiska Strokeorganisationens (ESO) Utbildningskommitté. Här arbetar jag huvudsakligen med World Stroke Academy, ett utbildningsprojekt som drivs i samarbete mellan ESO och World Stroke Organisation (WSO).  Det återfinns på https://world-stroke-academy.org/ .

Under 2011 satte jag upp en websida med information för patienter, anhöriga och vårdpersonal om funktionella och dissociativa neurologiska symptom, www.funktionellasymptom.se , i samarbete med dess brittiska förlagas skapare Jon Stone i Edinburgh (www.neurosymptoms.org). Den svenska sidan har sedermera haft över 500 000 besök och bl.a. nämnts i TV4s program Efter tio med Malou von Sievrs.

Akademiska priser och utmärkelser

  • Young Investigator Award 2015 

Utmärkelse erhållen från Europeiska Strokeorganisationen i Glasgow, Skottland i April 2015. För arbetet "Intravenous thrombolysis in very severe and severe ischemic stroke." av Mazya MV, Lees KR, Collas D, Rand V-M, Mikulik R, Toni D, Wahlgren N, Ahmed N, for the SITS investigators. Publicerades även i Neurology. 2015 Dec 15;85(24):2098-106.

  • Outstanding Young Research Award 2012

Utmärkelse erhållen på European Stroke Conference 2012 i Lisbon, Portugal. För arbetet "Predicting the risk of symptomatic intracerebral hemorrhage in ischemic stroke treated with intravenous alteplase: safe Implementation of Treatments in Stroke (SITS) symptomatic intracerebral hemorrhage risk score." av Mazya M, Egido JA, Ford GA, Lees KR, Mikulik R, Toni D, Wahlgren N, Ahmed N; SITS Investigators. Även publicerat i Stroke. 2012;43:1524-31.

  • Årets artikel av yngre författare, finalist, delad 2:a plats, Läkartidningen 2008

För arbetet "Ny endovaskulär behandling av arteriell intrakraniell stenos i klinisk praxis" av Mazya M, Rossitti S, Andersson MA. Lakartidningen. 2008;105:2486-8.

Publikationer

Applying openEHR's Guideline Definition Language to the SITS international stroke treatment registry: a European retrospective observational study
Anani N, Mazya Mv, Chen R, Prazeres Moreira T, Bill O, Ahmed N, et al
BMC medical informatics and decision making 2017;17(1):7-

External Validation of the ASTRAL and DRAGON Scores for Prediction of Functional Outcome in Stroke
Cooray C, Mazya M, Bottai M, Dorado L, Skoda O, Toni D, et al
Stroke 2016;47(6):1493-9

IV thrombolysis in very severe and severe ischemic stroke: Results from the SITS-ISTR Registry
Sharma S, Mazya Mv, Wahlgren N, Ahmed N
Neurology 2016;86(22):2115-

Changes in European Label and Guideline Adherence After Updated Recommendations for Stroke Thrombolysis: Results From the Safe Implementation of Treatments in Stroke Registry
Anani N, Mazya Mv, Bill O, Chen R, Koch S, Ahmed N, et al
Circulation. Cardiovascular quality and outcomes 2015;8(6 Suppl 3):S155-62

IV thrombolysis in very severe and severe ischemic stroke: Results from the SITS-ISTR Registry
Mazya Mv, Lees Kr, Collas D, Rand Vm, Mikulik R, Toni D, et al
Neurology 2015;85(24):2098-106

Summary of Evidence on Early Carotid Intervention for Recently Symptomatic Stenosis Based on Meta-Analysis of Current Risks
De Rango P, Brown Mm, Chaturvedi S, Howard Vj, Jovin T, Mazya Mv, et al
Stroke 2015;46(12):3423-36

The Heidelberg Bleeding Classification: Classification of Bleeding Events After Ischemic Stroke and Reperfusion Therapy
Von Kummer R, Broderick Jp, Campbell Bc, Demchuk A, Goyal M, Hill Md, et al
Stroke 2015;46(10):2981-6

[Psychogenic non-epileptic seizures--not to be confused with epilepsy. Patient information and psychotherapy are the cornerstones of the treatment]
Sveinsson O, Mazya M, Lindström P
Lakartidningen 2014;111(16-17):735-8

Remote or extraischemic intracerebral hemorrhage--an uncommon complication of stroke thrombolysis: results from the safe implementation of treatments in stroke-international stroke thrombolysis register
Scientific Committee Of Sits International, Mazya Mv, Ahmed N, Ford Ga, Hobohm C, Mikulik R, et al
Stroke 2014;45(6):1657-63

External validation of the SEDAN score for prediction of intracerebral hemorrhage in stroke thrombolysis
Mazya Mv, Bovi P, Castillo J, Jatuzis D, Kobayashi A, Wahlgren N, et al
Stroke 2013;44(6):1595-600

Safety of Intravenous Thrombolysis for Ischemic Stroke in Patients Treated with Warfarin
Safe Implementation Thrombolysis S, Mazya Mv, Lees Kr, Markus R, Roine Ro, Seet Rcs, et al
ANNALS OF NEUROLOGY 2013;74(2):266-74

Predicting the risk of symptomatic intracerebral hemorrhage in ischemic stroke treated with intravenous alteplase: safe Implementation of Treatments in Stroke (SITS) symptomatic intracerebral hemorrhage risk score
Sits Investigators, Mazya M, Egido Ja, Ford Ga, Lees Kr, Mikulik R, et al
Stroke 2012;43(6):1524-31

Predicting the Risk of Symptomatic Intracerebral Hemorrhage in Ischemic Stroke Treated With Intravenous Alteplase: Safe Implementation of Treatments in Stroke (SITS) Symptomatic Intracerebral Hemorrhage Risk Score (vol 43, pg 1524, 2012)
Mazya M
STROKE 2012;43(9):E102-E102

[New endovascular treatment of intracranial arterial stenosis in clinical practice. Good result in a patient with high risk of cerebral ischemia]
Mazya M, Rossitti S, Andersson Ma
Lakartidningen 2008;105(37):2486-8

Visa alla publikationer