This page in English
Laddar profil information

Om mig

Medicine doktor, leg psykolog med en journalistutbildning i botten. Disputerat på en avhandling om hur chefer på olika nivåer tar sin chefsroll i relation till läkarrollen – den egna eller andras. Delar idag min tid på Karolinska Institutet mellan forskning och utbildning.

 

Har de senaste 15 åren föreläst, undervisat och handlett i ämnen som rör ledarskap, organisation och management på flera olika kurser och program (grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå) både inom KI och på andra universitet, samt i hälso- och sjukvården, framförallt för nuvarande och blivande chefer på olika nivåer. Var under flera år kursansvarig och är numera examinator för magisterutbildningen i Medical Management vid Karolinska Institutet (utbildningen erhöll omdömet ”hög kvalitet” vid Högskoleverkets granskning 2014) som riktar sig till chefer och blivande chefer i sjukvård, tandvård och omsorg. Arbetar också tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset med en utbildning i ledarskap för AT-läkare som tillsammans med unga läkare undersöker och belyser vad som händer i mötet mellan den medicinska professionen och den organisatoriska kontexten, skillnader mellan chefers ledarskap och ledarskap i olika kliniska roller, samt hur länkarna mellan medicin och management kan utvecklas. Arbetar också sedan många år tillbaka med handledning för chefer i sjukvården och akademin. Har också handlett flera magisterstudenter på deras examensarbeten i Medical management fram till godkänd magisterexamen.

 

Även i forskningen undersöker jag på olika sätt relationen mellan chefsrollens och professionernas ledarskap och hur sjukvårdens olika aktörer tillsammans på bästa sätt kan bidra till hälso- och sjukvårdens övergripande syfte – att erbjuda god och jämlik vård till befolkningen. Är huvudhandledare för Håkan Uvhagen (antagen till forskarutbildningen, halvtid genomförd 2016 - bihandledare Henna Hasson och Johan Hansson) som i sitt doktorandprojekt bland annat studerar sjukvårdens och akademins olika roller vid införandet av akademiska vårdcentraler i Stockholms läns landsting. Är dessutom tillsammans med forskarkollegor på KI och andra universitet, i Sverige och utomlands, involverad i olika projekt inom följande områden: flerdelat ledarskap i sjukvården; chefers rolltagande i sjukhusens ledningsgrupper; yngre läkares syn på ledarskap och management; betydelsen av kön och profession i akademiskt ledarskap; organisatoriska förutsättningar för läkares och läkarchefers arbetsmiljö; samarbete mellan läkare och sjuksköterskor.

Akademiska priser och utmärkelser

Utsågs till Årets Ledarskapsfrämjare i Sjukvården (2014)

Dokument

Publikationer

Closing the gender leadership gap: a multi-centre cross-country comparison of women in management and leadership in academic health centres in the European Union
Kuhlmann E, Ovseiko Pv, Kurmeyer C, Gutiérrez-lobos K, Steinböck S, Von Knorring M, et al
Human resources for health 2017;15(1):2-

Does lean muddy the quality improvement waters? A qualitative study of how a hospital management team understands lean in the context of quality improvement
Savage C, Parke L, Von Knorring M, Mazzocato P
BMC health services research 2016;16(1):588-

Healthcare managers' construction of the manager role in relation to the medical profession
Von Knorring M, Alexanderson K, Eliasson Ma
Journal of health organization and management 2016;30(3):421-40

Medicine and management: looking inside the box of changing hospital governance
Kuhlmann E, Rangnitt Y, Von Knorring M
BMC health services research 2016;16 Suppl 2():159-

Management and medicine: why we need a new approach to the relationship
Kuhlmann E, Von Knorring M
JOURNAL OF HEALTH SERVICES RESEARCH & POLICY 2014;19(3):189-191

Health care management of sickness certification tasks: results from two surveys to physicians
Lindholm C, Von Knorring M, Arrelöv B, Nilsson G, Hinas E, Alexanderson K
BMC research notes 2013;6():207-

Managers' perceptions of the manager role in relation to physicians: a qualitative interview study of the top managers in Swedish healthcare
Von Knorring M, De Rijk A, Alexanderson K
BMC HEALTH SERVICES RESEARCH 2010;:271-

Problems in sickness certification of patients: A qualitative study on views of 26 physicians in Sweden
Von Knorring M, Sundberg L, Lofgren A, Alexanderson K
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE 2008;26(1):22-8

Appraised leadership styles, psychosocial work factors, and musculoskeletal pain among public employees
Fjell Y, Osterberg M, Alexanderson K, Karlqvist L, Bildt C
INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH 2007;81(1):19-30

Karta