This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är läkare i botten och fått min magisterexamen i folkhälsovetenskap-epidemiologi från Karolinska Institutet. Jag är för närvarande doktorand vid Avdelningen för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin Solna.

Utbildning

MD, Aristotle University of Thessaloniki

MSc, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsfokus är på sjukdomsmekanismer och utfall av patienter med kroniska inflammatoriska sjukdomar. Jag är också intresserad av att utforska och använda epidemiologiska och statistiska metoder för registerbaserad forskning.

 

Sarkoidos
Mitt doktorandprojekt syftar till att studera de epidemiologiska aspekterna av sarkoidos genom att använda stora, befolkningsbaserade svenska register som kompletteras med detaljerade kliniska data. Det täcker alla aspekter av sjukdomsförloppet, dvs sjukdomsetiologi och långsiktiga patientutfall.

 

Systemisk lupus erythematosus
Jag jobbar parallellt med lupusforskningen och stöder vår grupps arbete. Vår forskning fokuserar på utfall av gravida kvinnor med systemisk lupus erythematosus och deras barn och hjärt-kärlsjukdom. Vi är också intresserade av sjukdomsetiologi och terapi; vi arbetar med projekt om familjär aggregering, infektioner och utfall av terapeutisk hantering.

Akademiska priser och utmärkelser

  • American Thoracic Society 2018 Abstract Scholarship
  • European League Against Rheumatism 2016 Travel Bursary

Länkar

Laddar publikationer

Karta