This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är läkare i botten och fått min magisterexamen i folkhälsovetenskap-epidemiologi från Karolinska Institutet. Jag är för närvarande doktorand vid Enheten för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin, Solna.

Utbildning

MD, Aristotle University of Thessaloniki

MSc, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsfokus är på sjukdomsmekanismer och utfall av patienter med kroniska inflammatoriska sjukdomar. Jag är också intresserad av att utforska och använda epidemiologiska och statistiska metoder för registerbaserad forskning.

 

Sarkoidos
Mitt doktorandprojekt syftar till att studera de epidemiologiska aspekterna av sarkoidos genom att använda stora, befolkningsbaserade svenska register som kompletteras med detaljerade kliniska data. Det täcker alla aspekter av sjukdomsförloppet, dvs sjukdomsetiologi, sjukdomsprogression till en kronisk kurs och långsiktiga patientutfall.

 

Systemisk lupus erythematosus (SLE)
Jag jobbar parallellt med lupusforskningen och stöder vår grupps arbete. Vår forskning fokuserar på utfall av gravida kvinnor med SLE och deras barn och hjärt-kärlsjukdom. Vi är också intresserade av sjukdomsetiologi och terapi; vi arbetar med projekt om familjär aggregering, infektioner och utfall av terapeutisk hantering.

Länkar

Laddar publikationer

Karta