This page in English
Laddar profil information

Forskningsbeskrivning

Min forskning har huvudsakligen fokuserat på hälsoeffekter av icke-joniserande strålning, framförallt med inriktning mot kroniska sjukdomar som olika typer av cancer. För närvarande leder jag bland annat den svenska delen av en stor internationell fall-kontrollstudie av mobiltelefon-användning och hjärntumörer bland vuxna, den så kallade Interphone-studien, en motsvarande nystartad fall-kontrollstudie av hjärntumörer bland barn, Cefalo-studien, samt en fall-kontrollstudie av akustikusneurinom. Inom ramen för dessa studier studerar vi också en rad andra riskfaktorer för hjärntumörer, bland annat kopplingen till astma och allergier, infektioner, hormonanvändning och reproduktion, joniserande strålning, buller, med mera. Vi har också samlat in blod- eller salivprover och har extraherat DNA för analyser av samband mellan variationer i olika gener och hjärntumörrisk, samt betydelsen av samverkan mellan arv och miljö för sjukdomsrisken. Vi deltar aktivt i ett internationellt nätverk för hjärntumörepidemiologi, BTEC.

Inom området icke-joniserande strålning har vi också betydande forskning om extremt lågfrekventa magnetfält (ELF), exempelvis från kraftledningar och annan eldistribution. Vår forskning om effekter på barnleukemi, bröstcancer, neurodegenerativa sjukdomar, med flera, har fått stort genomslag i internationella hälsoriskbedömningar. Vi har gjort omfattande kartläggningar av förekomsten av elektromagnetiska fält i olika arbetsmiljöer, med särskild fokus på kvinnors arbeten.

En spin-off av forskningen om ELF har varit studier av cancer hos blinda, samt om skiftarbete påverkar cancerrisk. Vi har också intresserat oss för effekten av övervikt och fetma på cancerrisk, samt olika riskfaktorer för hematologiska maligniteter.

Vi deltar aktivt i internationella hälsoriskbedömningar och kunskapsutvärderingar, bland annat för WHO och EU, samt nationellt för bland annat SSI, FAS, och SBU.

Finansiering

  • EU
  • Vetenskapsrådet
  • FAS
  • Cancerfonden
  • Barncancerfonden
  • UICC

Fem utvalda publikationer

Shete S, Hosking FJ, Robertson LB, Dobbins SE, Sanson M, Malmer B, Simon M, Marie Y, Boisselier B, Delattre JY, Hoang-Xuan K, El Hallani S, Idbaih A, Zelenika D, Andersson U, Henriksson R, Bergenheim AT, Feychting M, Lönn S, Ahlbom A, Schramm J, Linnebank M, Hemminki K, Kumar R, Hepworth SJ, Price A, Armstrong G, Liu Y, Gu X, Yu R, Lau C, Schoemaker M, Muir K, Swerdlow A, Lathrop M, Bondy M, Houlston RS.

Genome-wide association study identifies five susceptibility loci for glioma.

Nature Genetics. 2009 Aug;41(8):899-904.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

 

Bethke L, Murray A, Webb E, Schoemaker M, Muir K, McKinney P, Hepworth S, Dimitropoulou P, Lophatananon A, Feychting M, Lonn S, Ahlbom A, Malmer B, Henriksson R, Auvinen A, Kiuru A, Salminen T, Johansen C, Christensen HC, Kosteljanetz M, Swerdlow A, Houlston R.

Comprehensive analysis of DNA repair gene variants and risk of meningioma.

J Natl Cancer Inst 2008;100(4):270-6

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

 

Wigertz A, Lonn S, Schwartzbaum J, Hall P, Auvinen A, Christensen HC, Johansen C, Klaeboe L, Salminen T, Schoemaker MJ, Swerdlow AJ, Tynes T, Feychting M.

Allergic Conditions and Brain Tumor Risk.

Am J Epidemiol. 2007 Jul 23; [Epub ahead of print]

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

 

Lahkola A, Auvinen A, Raitanen J, Schoemaker MJ, Christensen HC, Feychting M, Johansen C, Klaeboe L, Lonn S, Swerdlow AJ, Tynes T, Salminen T.

Mobile phone use and risk of glioma in 5 North European countries.

Int J Cancer. 2007 Apr 15;120(8):1769-75.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

 

Lonn S, Ahlbom A, Hall P, Feychting M.

Mobile phone use and the risk of acoustic neuroma.

Epidemiology. 2004 Nov;15(6):653-9.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

Länkar

Publikationer

Brain and Salivary Gland Tumors and Mobile Phone Use: Evaluating the Evidence from Various Epidemiological Study Designs
Röösli M, Lagorio S, Schoemaker Mj, Schüz J, Feychting M
Annual review of public health 2019;40():221-238

Central nervous system tumor registration in the Swedish Cancer Register and Inpatient Register between 1990 and 2014
Tettamanti G, Ljung R, Ahlbom A, Talbäck M, Lannering B, Mathiesen T, et al
Clinical epidemiology 2019;11():81-92

Early infection with cytomegalovirus and risk of childhood hematological malignancies
Wiemels Jl, Talbäck M, Francis Ss, Feychting M
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology 2019;():-

Sex-specific gene and pathway modeling of inherited glioma risk
Gliomascan Consortium, Ostrom Qt, Coleman W, Huang W, Rubin Jb, Lathia Jd, et al
NEURO-ONCOLOGY 2019;21(1):71-82

Survival of glioma patients in relation to mobile phone use in Denmark, Finland and Sweden
Olsson A, Bouaoun L, Auvinen A, Feychting M, Johansen C, Mathiesen T, et al
Journal of neuro-oncology 2019;141(1):139-149

Surviving childhood cancer: a systematic review of studies on risk and determinants of adverse socioeconomic outcomes
Frederiksen Le, Mader L, Feychting M, Mogensen H, Madanat-harjuoja L, Malila N, et al
International journal of cancer 2019;144(8):1796-1823

An international prospective cohort study of mobile phone users and health (COSMOS): Factors affecting validity of self-reported mobile phone use
Toledano Mb, Auvinen A, Tettamanti G, Cao Y, Feychting M, Ahlbom A, et al
International journal of hygiene and environmental health 2018;221(1):1-8

Life expectancy after the first suicide attempt
Jokinen J, Talbäck M, Feychting M, Ahlbom A, Ljung R
Acta psychiatrica Scandinavica 2018;137(4):287-295

Occurrence of primary brain tumors in cochlear implant patients in Sweden between 1989 and 2014
Smeds H, Wales J, Mathiesen T, Talbäck M, Feychting M
Clinical epidemiology 2018;10():1401-1405

Parental age and risk of genetic syndromes predisposing to nervous system tumors: nested case-control study
Adel Fahmideh M, Tettamanti G, Lavebratt C, Talbäck M, Mathiesen T, Lannering B, et al
Clinical epidemiology 2018;10():729-738

Parental occupational exposure to solvents and heavy metals and risk of developing testicular germ cell tumors in sons (NORD-TEST Denmark)
Olsson A, Togawa K, Schuz J, Le Cornet C, Fervers B, Dalton So, et al
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 2018;44(6):658-669

Proximity to overhead power lines and childhood leukaemia: an international pooled analysis
Amoon At, Crespi Cm, Ahlbom A, Bhatnagar M, Bray I, Bunch Kj, et al
British journal of cancer 2018;119(3):364-373

Spectrum and prevalence of genetic predisposition in medulloblastoma: a retrospective genetic study and prospective validation in a clinical trial cohort
Waszak Sm, Northcott Pa, Buchhalter I, Robinson Gw, Sutter C, Groebner S, et al
The Lancet. Oncology 2018;19(6):785-798

Survival After Childhood Cancer-Social Inequalities in High-Income Countries
Mogensen H, Modig K, Tettamanti G, Erdmann F, Heyman M, Feychting M
Frontiers in oncology 2018;8():485-

Adult children's socioeconomic resources and mothers' survival after a breast cancer diagnosis: a Swedish population-based cohort study
Brooke Hl, Ringbäck Weitoft G, Talbäck M, Feychting M, Ljung R
BMJ open 2017;7(3):e014968-

Associations between prediagnostic blood glucose levels, diabetes, and glioma
Schwartzbaum J, Edlinger M, Zigmont V, Stattin P, Rempala Ga, Nagel G, et al
Scientific reports 2017;7(1):1436-

Maternal diabetes and incidence of childhood cancer - a nationwide cohort study and exploratory genetic analysis
Deleskog A, Den Hoed M, Tettamanti G, Carlsson S, Ljung R, Feychting M, et al
Clinical epidemiology 2017;9():633-642

Methodological choices affect cancer incidence rates: a cohort study
Brooke Hl, Talbäck M, Feychting M, Ljung R
Population health metrics 2017;15(1):2-

Occupational exposures and the risk of amyotrophic lateral sclerosis
Peters Tl, Kamel F, Lundholm C, Feychting M, Weibull Ce, Sandler Dp, et al
Occupational and environmental medicine 2017;74(2):87-92

Occupational exposures and the risk of amyotrophic lateral sclerosis
Peters Tl, Kamel F, Lundholm C, Feychting M, Weibull Ce, Sandler Dp, et al
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2017;74(2):87-92

Parental Occupational Exposure to Organic Solvents and Testicular Germ Cell Tumors in their Offspring: NORD-TEST Study
Le Cornet C, Fervers B, Pukkala E, Tynes T, Feychting M, Hansen J, et al
Environmental health perspectives 2017;125(6):067023-

Prenatal and Postnatal Medical Conditions and the Risk of Brain Tumors in Children and Adolescents: An International Multicenter Case-Control Study
Tettamanti G, Shu X, Adel Fahmideh M, Schüz J, Röösli M, Tynes T, et al
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology 2017;26(1):110-115

The Swedish cause of death register
Brooke Hl, Talbäck M, Hörnblad J, Johansson La, Ludvigsson Jf, Druid H, et al
European journal of epidemiology 2017;32(9):765-773

A multinational case-control study on childhood brain tumours, anthropogenic factors, birth characteristics and prenatal exposures: A validation of interview data
Vienneau D, Infanger D, Feychting M, Schüz J, Schmidt Ls, Poulsen Ah, et al
Cancer epidemiology 2016;40():52-9

Amyotrophic lateral sclerosis among cross-country skiers in Sweden
Fang F, Hållmarker U, James S, Ingre C, Michaëlsson K, Ahlbom A, et al
European journal of epidemiology 2016;31(3):247-53

Association between prediagnostic glucose, triglycerides, cholesterol and meningioma, and reverse causality
Bernardo Bm, Orellana Rc, Weisband Yl, Hammar N, Walldius G, Malmstrom H, et al
British journal of cancer 2016;115(1):108-14

Birth Size Characteristics and Risk of Brain Tumors in Early Adulthood: Results from a Swedish Cohort Study
Tettamanti G, Ljung R, Mathiesen T, Schwartzbaum J, Feychting M
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2016;25(4):678-85

Common genetic variations in cell cycle and DNA repair pathways associated with pediatric brain tumor susceptibility
Fahmideh Ma, Lavebratt C, Schuz J, Roosli M, Tynes T, Grotzer Ma, et al
ONCOTARGET 2016;7(39):63640-63650

Deep brain stimulation and glioma
Feychting M
Acta neurochirurgica 2016;158(5):919-20

Marital status, education, and income in relation to the risk of esophageal and gastric cancer by histological type and site
Lagergren J, Andersson G, Talbäck M, Drefahl S, Bihagen E, Härkönen J, et al
Cancer 2016;122(2):207-12

Maternal smoking during pregnancy and the risk of childhood brain tumors: Results from a Swedish cohort study
Tettamanti G, Ljung R, Mathiesen T, Schwartzbaum J, Feychting M
Cancer epidemiology 2016;40():67-72

Parental Occupational Exposure to Heavy Metals and Welding Fumes and Risk of Testicular Germ Cell Tumors in Offspring: A Registry-Based Case-Control Study
Togawa K, Le Cornet C, Feychting M, Tynes T, Pukkala E, Hansen J, et al
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology 2016;25(10):1426-1434

Socioeconomic differences in cancer survival among Swedish children
Mogensen H, Modig K, Tettamanti G, Talbäck M, Feychting M
British journal of cancer 2016;114(1):118-24

Socioeconomic position and incidence of colorectal cancer in the Swedish population
Brooke Hl, Talbäck M, Martling A, Feychting M, Ljung R
Cancer epidemiology 2016;40():188-95

Socioeconomic position and the risk of brain tumour: a Swedish national population-based cohort study
Khanolkar Ar, Ljung R, Talback M, Brooke Hl, Carlsson S, Mathiesen T, et al
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH 2016;70(12):1222-1228

The Intracranial Distribution of Gliomas in Relation to Exposure From Mobile Phones: Analyses From the INTERPHONE Study
Grell K, Frederiksen K, Schuz J, Cardis E, Armstrong B, Siemiatycki J, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2016;184(11):818-828

Analysis of Heritability and Shared Heritability Based on Genome-Wide Association Studies for Thirteen Cancer Types
Sampson Jn, Wheeler Wa, Yeager M, Panagiotou O, Wang Z, Berndt Si, et al
Journal of the National Cancer Institute 2015;107(12):djv279-

Association between Prediagnostic Allergy-Related Serum Cytokines and Glioma
Schwartzbaum J, Seweryn M, Holloman C, Harris R, Handelman Sk, Rempala Ga, et al
PloS one 2015;10(9):e0137503-

Association Between Prediagnostic Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentration and Glioma
Zigmont V, Garrett A, Peng J, Seweryn M, Rempala Ga, Harris R, et al
Nutrition and cancer 2015;67(7):1120-30

CCDC26, CDKN2BAS, RTEL1 and TERT Polymorphisms in pediatric brain tumor susceptibility
Adel Fahmideh M, Lavebratt C, Schüz J, Röösli M, Tynes T, Grotzer Ma, et al
Carcinogenesis 2015;36(8):876-82

Comments on Hardell and Carlberg Increasing Rates of Brain Tumors in the Swedish National Inpatient Register and the Causes of Death Register. Int. J. Environ. Res. Public Health 2015, 12, 3793-3813
Ahlbom A, Feychting M, Holmberg L, Johansson La, Mathiesen T, Pettersson D, et al
International journal of environmental research and public health 2015;12(9):11662-4

Further Confirmation of Germline Glioma Risk Variant rs78378222 in TP53 and Its Implication in Tumor Tissues via Integrative Analysis of TCGA Data
Wang Z, Rajaraman P, Melin Bs, Chung Cc, Zhang W, Mckean-cowdin R, et al
Human mutation 2015;36(7):684-8

Long-term follow-up of incidentally discovered meningiomas
Jadid Kd, Feychting M, Höijer J, Hylin S, Kihlström L, Mathiesen T
Acta neurochirurgica 2015;157(2):225-30

Occupational Exposure to Electric Shocks and Magnetic Fields and Amyotrophic Lateral Sclerosis in Sweden
Fischer H, Kheifets L, Huss A, Peters Tl, Vermeulen R, Ye W, et al
Epidemiology (Cambridge, Mass.) 2015;26(6):824-30

Testicular germ cell tumours and parental occupational exposure to pesticides: a register-based case-control study in the Nordic countries (NORD-TEST study)
Le Cornet C, Fervers B, Dalton So, Feychting M, Pukkala E, Tynes T, et al
Occupational and environmental medicine 2015;72(11):805-11

Validation of self-reported start year of mobile phone use in a Swedish case-control study on radiofrequency fields and acoustic neuroma risk
Pettersson D, Bottai M, Mathiesen T, Prochazka M, Feychting M
JOURNAL OF EXPOSURE SCIENCE AND ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGY 2015;25(1):72-9

Association between DNA repair gene polymorphisms and risk of glioma: a systematic review and meta-analysis
Adel Fahmideh M, Schwartzbaum J, Frumento P, Feychting M
Neuro-oncology 2014;16(6):807-14

Atopic conditions and brain tumor risk in children and adolescents--an international case-control study (CEFALO)
Shu X, Prochazka M, Lannering B, Schüz J, Röösli M, Tynes T, et al
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology 2014;25(4):902-8

Imputation and subset-based association analysis across different cancer types identifies multiple independent risk loci in the TERT-CLPTM1L region on chromosome 5p15.33
Wang Z, Zhu B, Zhang M, Parikh H, Jia J, Chung Cc, et al
Human molecular genetics 2014;23(24):6616-33

Long-term mobile phone use and acoustic neuroma risk
Pettersson D, Mathiesen T, Prochazka M, Bergenheim T, Florentzson R, Harder H, et al
Epidemiology (Cambridge, Mass.) 2014;25(2):233-41

Loud Noise Exposure and Acoustic Neuroma
Fisher Jl, Pettersson D, Palmisano S, Schwartzbaum Ja, Edwards Cg, Mathiesen T, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2014;180(1):58-67

Personal history of diabetes, genetic susceptibility to diabetes, and risk of brain glioma: a pooled analysis of observational studies
Kitahara Cm, Linet Ms, Brenner Av, Wang Ss, Melin Bs, Wang Z, et al
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology 2014;23(1):47-54

The authors respond
Pettersson D, Feychting M
Epidemiology (Cambridge, Mass.) 2014;25(5):778-9

Cohort profile: The Stockholm Public Health Cohort
Svensson Ac, Fredlund P, Laflamme L, Hallqvist J, Alfredsson L, Ekbom A, et al
International journal of epidemiology 2013;42(5):1263-72

Incidence of myocardial infarction among cooks and other restaurant workers in Sweden 1987-2005
Bigert C, Lönn M, Feychting M, Sjögren B, Lewné M, Gustavsson P
Scandinavian journal of work, environment & health 2013;39(2):204-11

Invited Commentary: Extremely Low-Frequency Magnetic Fields and Breast CanceruNow It Is Enough!
Feychting M
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2013;178(7):1046-50

Known glioma risk loci are associated with glioma with a family history of brain tumours -- a case-control gene association study
Melin B, Dahlin Am, Andersson U, Wang Z, Henriksson R, Hallmans G, et al
International journal of cancer 2013;132(10):2464-8

Occupational exposure to particles and incidence of stroke
Sjögren B, Lönn M, Fremling K, Feychting M, Nise G, Kauppinen T, et al
Scandinavian journal of work, environment & health 2013;39(3):295-301

Patterns of exposure to infectious diseases and social contacts in early life and risk of brain tumours in children and adolescents: an International Case-Control Study (CEFALO)
Andersen Tv, Schmidt Ls, Poulsen Ah, Feychting M, Roosli M, Tynes T, et al
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2013;108(11):2346-53

Association between adult height, genetic susceptibility and risk of glioma
Kitahara Cm, Wang Ss, Melin Bs, Wang Zm, Braganza M, Inskip Pd, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2012;41(4):1075-85

Association Between Prediagnostic IgE Levels and Risk of Glioma
Schwartzbaum J, Ding B, Johannesen Tb, Osnes Ltn, Karavodin L, Ahlbom A, et al
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2012;104(16):1251-9

Brain tumors in children and adolescents and exposure to animals and farm life: a multicenter case-control study (CEFALO)
Christensen Js, Mortensen Lh, Roosli M, Feychting M, Tynes T, Andersen Tv, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 2012;23(9):1463-73

Childhood brain tumours and use of mobile phones: comparison of a case-control study with incidence data
Cefalo Study Team, Aydin D, Feychting M, Schuz J, Roosli M
ENVIRONMENTAL HEALTH 2012;:35-

Detectable clonal mosaicism and its relationship to aging and cancer
Jacobs Kb, Yeager M, Zhou Wy, Wacholder S, Wang Zm, Rodriguez-santiago B, et al
NATURE GENETICS 2012;44(6):651-8

Extremely low-frequency magnetic fields and survival from childhood acute lymphoblastic leukemia: an international follow-up study
Schuz J, Grell K, Kinsey S, Linet Ms, Link Mp, Mezei G, et al
BLOOD CANCER JOURNAL 2012;:e98-

Genome-wide association study of glioma and meta-analysis
Rajaraman P, Melin Bs, Wang Zm, Mckean-cowdin R, Michaud Ds, Wang Ss, et al
HUMAN GENETICS 2012;131(12):1877-88

Incidence trends of malignant parotid gland tumors in Swedish and nordic adults 1970 to 2009
Shu X, Ahlbom A, Feychting M
Epidemiology (Cambridge, Mass.) 2012;23(5):766-7

Mobile Phone Use and Incidence of Glioma in the Nordic Countries 1979-2008 Consistency Check
Deltour I, Auvinen A, Feychting M, Johansen C, Klaeboe L, Sankila R, et al
EPIDEMIOLOGY 2012;23(2):301-7

Occupational exposure to particles and incidence of acute myocardial infarction and other ischaemic heart disease
Wiebert P, Lönn M, Fremling K, Feychting M, Sjögren B, Nise G, et al
Occupational and environmental medicine 2012;69(9):651-7

Re: Mobile Phone Use and Brain Tumors in Children and Adolescents: A Multicenter Case-Control Study Response
Aydin D, Feychting M, Schuz J, Roosli M
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2012;104(8):635-635

Re: Mobile Phone Use and Brain Tumors in Children and Adolescents Response
Aydin D, Feychting M, Schuz J, Roosli M
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2012;104(8):637-638

Role of Tobacco Use in the Etiology of Acoustic Neuroma
Palmisano S, Schwartzbaum J, Prochazka M, Pettersson D, Bergenheim T, Florentzson R, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2012;175(12):1243-51

Acoustic neuroma risk in relation to mobile telephone use: Results of the INTERPHONE international case-control study
Interphone Study Grp, Cardis E, Deltour I, Vrijheid M, Evrard As, Moissonnier M, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY 2011;35(5):453-64

An international prospective cohort study of mobile phone users and health (Cosmos): Design considerations and enrolment
Schuz J, Elliott P, Auvinen A, Kromhout H, Poulsen Ah, Johansen C, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY 2011;35(1):37-43

Common variation at 10p12.31 near MLLT10 influences meningioma risk
Dobbins Se, Broderick P, Melin B, Feychting M, Johansen C, Andersson U, et al
NATURE GENETICS 2011;43(9):825-7

External review and validation of the Swedish national inpatient register
Ludvigsson Jf, Andersson E, Ekbom A, Feychting M, Kim Jl, Reuterwall C, et al
BMC PUBLIC HEALTH 2011;:450-

Impact of Random and Systematic Recall Errors and Selection Biasin Case-Control Studies on Mobile Phone Use and Brain Tumors in Adolescents (CEFALO Study)
Aydin D, Feychting M, Schuz J, Andersen Tv, Poulsen Ah, Prochazka M, et al
BIOELECTROMAGNETICS 2011;32(5):396-407

Incidence trends of vestibular schwannomas in Denmark, Finland, Norway and Sweden in 1987-2007
Larjavaara S, Feychting M, Sankila R, Johansen C, Klaeboe L, Schuz J, et al
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2011;105(7):1069-75

Location of Gliomas in Relation to Mobile Telephone Use: A Case-Case and Case-Specular Analysis
Larjavaara S, Schuz J, Swerdlow A, Feychting M, Johansen C, Lagorio S, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2011;174(1):2-11

Mobile Phones, Brain Tumors, and the Interphone Study: Where Are We Now?
Int Commission For Nonionizing, Swerdlow Aj, Feychting M, Green Ac, Kheifets L, Savitz Da
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 2011;119(11):1534-8

Mobile phones, radiofrequency fields, and health effects in children - Epidemiological studies
Feychting M
PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY 2011;107(3):343-8

Mobile Phone Use and Brain Tumors in Children and Adolescents: A Multicenter Case-Control Study
Aydin D, Feychting M, Schuz J, Tynes T, Andersen Tv, Schmidt Ls, et al
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2011;103(16):1264-76

Mobile telephones and brain tumours
Ahlbom A, Feychting M
BRITISH MEDICAL JOURNAL 2011;:d6605-

Predictors and overestimation of recalled mobile phone use among children and adolescents
Aydin D, Feychting M, Schuz J, Andersen Tv, Poulsen Ah, Prochazka M, et al
PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY 2011;107(3):356-61

RE: "A POOLED ANALYSIS OF EXTREMELY LOW-FREQUENCY MAGNETIC FIELDS AND CHILDHOOD BRAIN TUMORS"
Kheifets L, Ahlbom A, Crespi Cm, Feychting M, Johansen C, Monroe J, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2011;173(3):360-361

Risk factors for oligodendroglial tumors: A pooled international study
Mccarthy Bj, Rankin Km, Aldape K, Bondy Ml, Brannstrom T, Broholm H, et al
NEURO-ONCOLOGY 2011;13(2):242-50

A comprehensive study of the association between the EGFR and ERBB2 genes and glioma risk
Andersson U, Schwartzbaum J, Wiklund F, Sjostrom S, Liu Yh, Tsavachidis S, et al
ACTA ONCOLOGICA 2010;49(6):767-75

A COMPREHENSIVE STUDY OF THE ASSOCIATION BETWEEN THE EGFR AND ERBB2 GENES AND GLIOMA RISK
Andersson U, Scwartzbaum J, Wiklund F, Sjostrom S, Liu Y, Tsavachidis S, et al
NEURO-ONCOLOGY 2010;:17-17

A Pooled Analysis of Extremely Low-Frequency Magnetic Fields and Childhood Brain Tumors
Kheifets L, Ahlbom A, Crespi Cm, Feychting M, Johansen C, Monroe J, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2010;172(7):752-61

Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE international case-control study
Interphone Study Grp, Cardis E, Deltour I, Vrijheid M, Combalot E, Moissonnier M, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2010;39(3):675-94

Conduct of a personal radiofrequency electromagnetic field measurement study: proposed study protocol
Roosli M, Frei P, Bolte J, Neubauer G, Cardis E, Feychting M, et al
ENVIRONMENTAL HEALTH 2010;:23-

Don't split your data
Kallberg H, Alfredsson L, Feychting M, Ahlbom A
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2010;25(5):283-4

Do split your epidemiological data Reply
Kallberg H, Alfredsson L, Feychting M, Ahlbom A
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2010;25(10):760-760

Interaction Between 5 Genetic Variants and Allergy in Glioma Risk
Schoemaker Mj, Robertson L, Wigertz A, Jones Me, Hosking Fj, Feychting M, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2010;171(11):1165-73

Non-participant characteristics and the association between socioeconomic factors and brain tumour risk
Wigertz A, Lonn S, Hall P, Feychting M
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH 2010;64(8):736-43

Occupational exposures and risk of acoustic neuroma
Prochazka M, Feychting M, Ahlbom A, Edwards Cg, Nise G, Plato N, et al
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2010;67(11):766-71

Parental Autoimmune Diseases Associated With Autism Spectrum Disorders in Offspring
Keil A, Daniels Jl, Forssen U, Hultman C, Cnattingius S, Soderberg Kc, et al
EPIDEMIOLOGY 2010;21(6):805-8

Response to commentary: Meningioma and mobile phone use-a collaborative case-control study in five North European countries
Auvinen A, Lahkola A, Feychting M, Swerdlow Aj, Johansen C, Tynes T
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2010;39(4):1119-1119

Re: Time Trends in Brain Tumor Incidence Rates in Denmark, Finland, Norway, and Sweden, 1974-2003 Response
Deltour I, Johansen C, Auvinen A, Feychting M, Klaeboe L, Schuz J
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2010;102(10):742-743

Work-Related Exposure to Extremely Low-Frequency Magnetic Fields and Dementia: Results from the Population-Based Study of Dementia in Swedish Twins
Andel R, Crowe M, Feychting M, Pedersen Nl, Fratiglioni L, Johansson B, et al
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES 2010;65(11):1220-7

CASP8 D302H and meningioma risk: An analysis of five case-control series
Bethke L, Sullivan K, Webb E, Murray A, Schoemaker M, Auvinen A, et al
CANCER LETTERS 2009;273(2):312-5

Determinants of mobile phone output power in a multinational study: implications for exposure assessment
Vrijheid M, Mann S, Vecchia P, Wiart J, Taki M, Ardoino L, et al
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2009;66(10):664-71

ELECTROMAGNETIC FIELD EXPOSURE AT WORK AND SUBSEQUENT RISK OF DEMENTIA
Andel R, Crowe M, Feychting M, Pedersen Nl, Fratiglioni L, Johansson B, et al
GERONTOLOGIST 2009;:398-398

Epidemiologic Evidence on Mobile Phones and Tumor Risk A Review
Icnirp Standing Comm Epidemiol, Ahlbom A, Feychting M, Green A, Kheifets L, Savitz Da, et al
EPIDEMIOLOGY 2009;20(5):639-52

Future needs of occupational epidemiology of extremely low frequency electric and magnetic fields: review and recommendations
Kheifets L, Bowman Jd, Checkoway H, Feychting M, Harrington Jm, Kavet R, et al
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2009;66(2):72-80

Genome-wide association study identifies five susceptibility loci for glioma
Shete S, Hosking Fj, Robertson Lb, Dobbins Se, Sanson M, Malmer B, et al
NATURE GENETICS 2009;41(8):899-904

MNS16A minisatellite genotypes in relation to risk of glioma and meningioma and to glioblastoma outcome
Andersson U, Osterman P, Sjostrom S, Johansen C, Henriksson R, Brannstrom T, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2009;125(4):968-72

Mobile Phone Use and Brain Tumors-A Review of the Epidemiological Evidence
Ahlbom A, Feychting M, Green A, Kheifets L, Savitz D, Swerdlow A
EPIDEMIOLOGY 2009;20(6):S241-S241

Occupational Exposure to UV Light and Mortality From Multiple Sclerosis
Westberg M, Feychting M, Jonsson F, Nise G, Gustavsson P
AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE 2009;52(5):353-7

Overweight, obesity and risk of haematological malignancies: A cohort study of Swedish and Finnish twins
Soderberg Kc, Kaprio J, Verkasalo Pk, Pukkala E, Koskenvuo M, Lundqvist E, et al
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 2009;45(7):1232-8

Quantifying the Impact of Selection Bias Caused by Nonparticipation in a Case-Control Study of Mobile Phone Use
Vrijheid M, Richardson L, Armstrong Bk, Auvinen A, Berg G, Carroll M, et al
ANNALS OF EPIDEMIOLOGY 2009;19(1):33-41

Time Trends in Brain Tumor Incidence Rates in Denmark, Finland, Norway, and Sweden, 1974-2003
Deltour I, Johansen C, Auvinen A, Feychting M, Klaeboe L, Schuz J
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2009;101(24):1721-4

Comprehensive analysis of DNA repair gene variants and risk of meningioma
Bethke L, Murray A, Webb E, Schoemaker M, Muir K, Mckinney P, et al
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2008;100(4):270-6

Comprehensive analysis of the role of DNA repair gene polymorphisms on risk of glioma
Bethke L, Webb E, Murray A, Schoemaker M, Johansen C, Christensen Hc, et al
HUMAN MOLECULAR GENETICS 2008;17(6):800-5

Functional polymorphisms in folate metabolism genes influence the risk of meningioma and glioma
Bethke L, Webb E, Murray A, Schoemaker M, Feychting M, Lonn S, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2008;17(5):1195-202

Meningioma and mobile phone use - a collaborative case-control study in five North European countries
Lahkola A, Salminen T, Raitanen J, Heinavaara S, Schoemaker Mj, Christensen Hc, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2008;37(6):1304-13

Parental psychiatric disorders associated with autism spectrum disorders in the offspring
Daniels Jl, Forssen U, Hultman Cm, Cnattingius S, Savitz Da, Feychting M, et al
PEDIATRICS 2008;121(5):e1357-62

Reproductive factors and risk of meningioma and glioma
Wigertz A, Lonn S, Hall P, Auvinen A, Christensen Hc, Johansen C, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2008;17(10):2663-70

The common D302H variant of CASP8 is associated with risk of glioma
Bethke L, Sullivan K, Webb E, Murray A, Schoemaker M, Auvinen A, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2008;17(4):987-9

XRCC1 and XRCC3 variants and risk of glioma and meningioma
Kiuru A, Lindholm C, Heinavaara S, Ilus T, Jokinen P, Haapasalo H, et al
JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY 2008;88(2):135-42

Allergic conditions and brain tumor risk
Wigertz A, Lonn S, Schwartzbaum J, Hall P, Auvinen A, Christensen Hc, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2007;166(8):941-50

An international case-control study of glutathione transferase and functionally related polymorphisms and risk of primary adult brain tumors
Schwartzbaum Ja, Ahlbom A, Lonn S, Warholm M, Rannug A, Auvinen A, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2007;16(3):559-65

An international case-control study of interleukin-4R alpha, interieukin-13, and cyclooxygenase-2 polymorphisms and glioblastoma risk
Schwartzbaum Ja, Ahlbom A, Lonn S, Malmer B, Wigertz A, Auvinen A, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2007;16(11):2448-54

Cohort study of cancer risk among male and female shift workers
Schwartzbaum J, Ahlbom A, Feychting M
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 2007;33(5):336-43

Co-twin control and cohort analyses of body mass index and height in relation to breast, prostate, ovarian, corpus uteri, colon and rectal cancer among Swedish and Finnish twins
Lundqvist E, Kaprio J, Verkasalo Pk, Pukkala E, Koskenvuo M, Soderberg Kc, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2007;121(4):810-8

Extremely low-frequency magnetic fields and heart disease
Kheifets L, Ahlbom A, Johansen C, Feychting M, Sahl J, Savitz D
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 2007;33(1):5-12

Feasibility of future epidemiological studies on possible health effects of mobile phone base stations
Neubauer G, Feychting M, Hamnerius Y, Kheifets L, Kuster N, Ruiz I, et al
BIOELECTROMAGNETICS 2007;28(3):224-30

Genetic variation in p53 and ATM haplotypes and risk of glioma and meningioma
Malmer Bs, Feychting M, Loenn S, Lindstroem S, Groenberg H, Ahlbom A, et al
JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY 2007;82(3):229-37

Medical history, cigarette smoking and risk of acoustic neuroma: An international case-control study
Schoemaker Mj, Swerdlow Aj, Auvinen A, Christensen Hc, Feychting M, Johansen C, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2007;120(1):103-10

Mobile phone use and risk of glioma in 5 North European countries
Lahkola A, Auvinen A, Raitanen J, Schoemaker Mj, Christensen Hc, Feychting M, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2007;120(8):1769-75

Nighttime exposure to electromagnetic fields and childhood leukemia: An extended pooled analysis
Schuz J, Svendsen Al, Linet Ms, Mcbride Ml, Roman E, Feychting M, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2007;166(3):263-9

Occupational noise exposure and risk of acoustic neuroma
Edwards Cg, Schwartzbaum Ja, Nise G, Forssen Um, Ahlbom A, Lonn S, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2007;166(11):1252-8

Re: Cellular telephone use and cancer risk: Update of a nationwide Danish cohort study
Ahlbom A, Feychting M, Cardis E, Elliott P
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2007;99(8):655-author

Re: "Mobile phone use and risk of parotid gland tumor" - Reply
Lonn S, Ahlbom A, Christensen Hc, Johansen C, Schuz J, Edstrom S, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2007;165(2)

Re - "Nighttime exposure to electromagnetic fields and childhood leukemia: An extended pooled analysis" - Reply
Schuz J, Svendsen Al, Linet Ms, Mcbride Ml, Roman E, Feychting M, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2007;166(7):859-860

The INTERPHONE study: design, epidemiological methods, and description of the study population
Cardis E, Richardson L, Deltour I, Armstrong B, Feychting M, Johansen C, et al
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2007;22(9):647-64

Time trends in the incidence of acute lymphoblastic leukemia among children 1976-2002: A population-based Nordic study
Svendsen Al, Feychting M, Klaeboe L, Langmark F, Schuz J
JOURNAL OF PEDIATRICS 2007;151(5):548-50

Autoimmune diseases, asthma and risk of haematological malignancies: A nationwide case-control study in Sweden
Soderberg Kc, Jonsson F, Winqvist O, Hagmar L, Feychting M
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 2006;42(17):3028-33

Call-related factors influencing output power from mobile phones
Hillert L, Ahlbom A, Neasham D, Feychting M, Jarup L, Navin R, et al
JOURNAL OF EXPOSURE SCIENCE AND ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGY 2006;16(6):507-14

CEFALO - A case-control study of brain tumors in children and adolescents and mobile phone use
Cefalo Study Grp, Feychting M
EPIDEMIOLOGY 2006;17(6):S74-S74

Electromagnetic fields and female breast cancer
Feychting M, Forssen U
CANCER CAUSES & CONTROL 2006;17(4):553-8

Epilepsy as a risk factor for cancer
Adelow C, Ahlbom A, Feychting M, Johnsson F, Schwartzbaum J, Tomson T
JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY 2006;77(6):784-6

Exposure to loud noise and risk of acoustic neuroma
Edwards Cg, Schwartzbaum Ja, Lonn S, Ahlbom A, Feychting M
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2006;163(4):327-33

Feasibility of future epidemiologic studies on possible health effects of mobile phone base stations
Roosli M, Feychting M, Hamnerius Y, Kheifets L, Kuster N, Ruiz I, et al
EPIDEMIOLOGY 2006;17(6):S74-S74

Mobile phone use and risk of parotid gland tumor
Lonn S, Ahlbom A, Christensen Hc, Johansen C, Schuz J, Edstrom S, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2006;164(7):637-43

Occupational magnetic field exposure and the risk of acoustic neuroma
Forssen Um, Lonn S, Ahlbom A, Savitz Da, Feychting M
AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE 2006;49(2):112-8

Polymorphisms associated with asthma are inversely related to glioblastoma multiforme - Response
Schwartzbaum J, Feychting M, Ahlbom A, Malmer B, Doss H, Debinski W
CANCER RESEARCH 2006;66(5):2878-2879

Re: "Exposure to loud noise and risk of acoustic neuroma" - The authors reply
Edwards Cg, Schwartzbaum Ja, Lonn S, Ahlbom A, Feychting M
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2006;164(7)

Reply: Mobile phone use and acoustic neuroma in five North European countries
Schoemaker Mj, Swerdlow Aj, Auvinen A, Cardis E, Feychting M, Johansen C, et al
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2006;94(9):1352-1353

Risk of brain tumors associated with exposure to exogenous female sex hormones
Swedish Interphone Study Grp, Wigertz A, Lonn S, Mathiesen T, Ahlbom A, Hall P, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2006;164(7):629-36

Validation of short term recall of mobile phone use for the Interphone study
Interphone Study Grp, Vrijheid M, Cardis E, Armstrong Bk, Auvinen A, Berg G, et al
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2006;63(4):237-43

Assessing the effects of environmental exposures on human health: the role of meta-analysis of individual data
Ahlbom A, Feychting M
EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2005;:61-61

Childhood cancer and power lines - Results depend on chosen control group
Kheifets L, Feychting M, Schuz J
BMJ-BRITISH MEDICAL JOURNAL 2005;331(7517):635-discussion

EMF and health
Feychting M, Ahlborn A, Kheifets L
ANNUAL REVIEW OF PUBLIC HEALTH 2005;:165-89

Epilepsy as a risk factor for cancer
Adelow C, Ahlbom A, Jonsson F, Schwartzbaum J, Feychting M, Tomson T
EPILEPSIA 2005;:289-289

Health effects of static magnetic fields - a review of the epidemiological evidence
Feychting M
PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY 2005;87(2-3):241-6

Incidence of intracranial meningiomas in Denmark, Finland, Norway and sweden, 1968-1997
Klaeboe L, Lonn S, Scheie D, Auvinen A, Christensen Hc, Feychting M, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2005;117(6):996-1001

Long-term mobile phone use and brain tumor risk
Swedish Interphone Study Grp, Lonn S, Ahlbom A, Hall P, Feychting M
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2005;161(6):526-35

Mobile phone use and acoustic neuromas - Response
Lonn S, Ahlbom A, Hall P, Feychting M
EPIDEMIOLOGY 2005;16(3):417-418

Mobile phone use and risk of acoustic neuroma: results of the Interphone case-control study in five North European countries
Schoemaker Mj, Swerdlow Aj, Ahlbom A, Auvinen A, Blaasaas Kg, Cardis E, et al
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2005;93(7):842-8

Non-cancer EMF effects related to children
Feychting M
BIOELECTROMAGNETICS 2005;:S69-74

Occupational magnetic fields and female breast cancer: A case-control study using Swedish population registers and new exposure data
Forssen Um, Rutqvist Le, Ahlbom A, Feychting M
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2005;161(3):250-9

p53 genotypes and risk of glioma and meningioma
Malmer B, Feychting M, Lonn S, Ahlbom A, Henriksson R
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2005;14(9):2220-3

Polymorphisms associated with asthma are inversely related to glioblastoma multiforme
Schwartzbaum J, Ahlbom A, Malmer B, Lonn S, Brookes Aj, Doss H, et al
CANCER RESEARCH 2005;65(14):6459-65

Polymorphisms associated with asthma are inversely related to glioblastoma multiforme risk
Schwartzbaum J, Ahlbom A, Malmer B, Lonn S, Brookes A, Debinski W, et al
NEURO-ONCOLOGY 2005;7(3):304-305

Prior hospitalization for epilepsy and subsequent risk of glioma and meningioma
Schwartzbaum J, Jonsson F, Ahlbom A, Preston-martin S, Malmer B, Lonn S, et al
NEURO-ONCOLOGY 2005;7(3):303-303

Prior hospitalization for epilepsy, diabetes, and stroke and subsequent glioma and meningioma risk
Schwartzbaum J, Jonsson F, Ahlbom A, Preston-martin S, Malmer B, Lonn S, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2005;14(3):643-50

Re: "Long-term mobile phone use and brain tumor risk" - The authors reply
Lonn S, Ahlbom A, Hall P, Feychting M
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2005;162(6):601-601

Re: "Occupational magnetic fields and female breast cancer: A case-control study using Swedish population registers and new exposure data" - The authors reply
Forssen Um, Rutqvist Le, Ahlbom A, Feychting M
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2005;162(4):393-394

[Alarming tendency of increased number of dropouts in epidemiologic case-control studies]
Feychting M, Ahlbom A, Björk J, Strömberg U
Lakartidningen 2004;101(44):3430-3

Allergic conditions and risk of hematological malignancies in adults: a cohort study
Soderberg Kc, Hagmar L, Schwartzbaum J, Feychting M
BMC PUBLIC HEALTH 2004;:51-

Incidence trends of adult primary intracerebral tumors in four Nordic countries
Lonn S, Klaeboe L, Hall P, Mathiesen T, Auvinen A, Christensen Hc, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2004;108(3):450-5

Mobile phone use and the risk of acoustic neuroma
Lonn S, Ahlbom A, Hall P, Feychting M
EPIDEMIOLOGY 2004;15(6):653-9

Occupational magnetic field exposure among women in Stockholm County, Sweden
Forssen Um, Mezei G, Nise G, Feychting M
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2004;61(7):594-602

Occupational magnetic field exposure and myocardial infarction incidence
Ahlbom A, Feychting M, Gustavsson A, Hallqvist J, Johansen C, Kheifets L, et al
EPIDEMIOLOGY 2004;15(4):403-8

Output power levels from mobile phones in different geographical areas; implications for exposure assessment
Lonn S, Forssen U, Vecchia P, Ahlbom A, Feychting M
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2004;61(9):769-72

Berkson's Bias reviewed
Schwartzbaum J, Ahlbom A, Feychting M
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2003;18(12):1109-12

Cohort studies of association between self-reported allergic conditions, immune-related diagnoses and glioma and meningioma risk
Schwartzbaum J, Jonsson F, Ahlbom A, Preston-martin S, Lonn S, Soderberg Kc, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2003;106(3):423-8

Electromagnetic radiation
Ahlbom A, Feychting M
BRITISH MEDICAL BULLETIN 2003;:157-65

Obesity and hormone-dependent tumors: Cohort and co-twin control studies based on the Swedish Twin Registry
Jonsson F, Wolk A, Pedersen Nl, Lichtenstein P, Terry P, Ahlbom A, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2003;106(4):594-9

Occupational magnetic field exposure and neurodegenerative disease
Feychting M, Jonsson F, Pedersen Nl, Ahlbom A
EPIDEMIOLOGY 2003;14(4):413-9

Childhood leukemia and magnetic fields in infant incubators
Soderberg Kc, Naumburg E, Anger G, Cnattingius S, Ekbom A, Feychting M
EPIDEMIOLOGY 2002;13(1):45-9

Is light a risk factor for internal cancers? - Rationale for a study based on light dosimetry by geography
Erren Tc, Bjerregaard P, Cocco P, Feychting M, Lerchi A, Verkasalo Pk, et al
EPIDEMIOLOGY 2002;13(4):S195-S196

Lifestyle factors and pancreatic cancer risk: A cohort study from the Swedish Twin Registry
Isaksson B, Jonsson F, Pedersen Nl, Larsson J, Feychting M, Permert J
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2002;98(3):480-2

Relative contribution of residential and occupational magnetic field exposure over twenty-four hours among people living close to and far from a power line
Forssen Um, Ahlbom A, Feychting M
BIOELECTROMAGNETICS 2002;23(3):239-44

Risk of severe cardiac arrhythmia in male utility workers: A nationwide Danish cohort study
Johansen C, Feychting M, Moller M, Arnsbo P, Ahlbom A, Olsen Jh
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2002;156(9):857-61

[Can light exposure affect the risk of breast cancer? Female flight attendants and shift-workers probably the most vulnerable groups]
Feychting M, Ahlbom A
Lakartidningen 2001;98(40):4316-8

Current thinking about risks from currents
Ahlbom A, Feychting M
LANCET 2001;357(9263):1143-1144

Fatty fish consumption and risk of prostate cancer
Terry P, Lichtenstein P, Feychting M, Ahlbom A, Wolk A
LANCET 2001;357(9270):1764-6

[Health effects of exposure to magnetic fields? Epidemiology, unknown mechanisms]
Feychting M, Ahlbom A
Lakartidningen 2001;98(46):5168-

Long-term tobacco smoking and colorectal cancer in a prospective cohort study
Terry P, Ekbom A, Lichtenstein P, Feychting M, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2001;91(4):585-7

Occupational sunlight exposure and cancer incidence among Swedish construction workers
Hakansson N, Floderus B, Gustavsson P, Feychting M, Hallin N
EPIDEMIOLOGY 2001;12(5):552-7

Paternal occupational exposures and childhood cancer
Feychting M, Plato N, Nise G, Ahlbom A
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 2001;109(2):193-6

Physical activity and risk of renal cell cancer
Bergstrom A, Terry P, Lindblad P, Lichtenstein P, Ahlbom A, Feychting M, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2001;92(1):155-7

[Two new studies on health risks connected to cellphones. But we still know too little]
Ahlbom A, Feychting M
Lakartidningen 2001;98(5):410-1

A pooled analysis of magnetic fields and childhood leukaemia
Ahlbom A, Day N, Feychting M, Roman E, Skinner J, Dockerty J, et al
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2000;83(5):692-8

[A reply: the principle of precaution and mobile telephones--no reason to limit the use now]
Ahlbom A, Feychting M
Lakartidningen 2000;97(36):3910-

[How dangerous are mobile phones?]
Ahlbom A, Feychting M
Lakartidningen 2000;97(26-27):3160-2

Occupational and residential magnetic field exposure and breast cancer in females
Forssen Um, Feychting M, Rutqvist Le, Floderus B, Ahlbom A
EPIDEMIOLOGY 2000;11(1):24-9

Parental occupational exposure to magnetic fields and childhood cancer (Sweden)
Feychting M, Floderus B, Ahlbom A
CANCER CAUSES & CONTROL 2000;11(2):151-6

With regard to the relative merits of contemporary measurements and historical calculated fields in the Swedish childhood cancer study
Feychting M, Ahlbom A
EPIDEMIOLOGY 2000;11(3):357-8

A Bayesian approach to hazard identification - The case of electromagnetic fields and cancer
Ahlbom A, Feychting M, Bailer Aj, Maltoni C, Bailar Jc, Belpoggi F, et al
UNCERTAINTY IN THE RISK ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HAZARDS 1999;:27-33

Correspondence re: Use of cellular phones and the risk of brain tumours: A case-control study
Ahlbom A, Feychting M
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 1999;15(5):1045-7

Exposure to 50 hz magnetic fields and estrogen receptor positive breast cancer.
Fossun U, Feychting M, Rutkvist Le, Floderus B, Ahlbom A
EPIDEMIOLOGY 1999;10(4):S118-S118

Is there an increased risk of childhood leukemia for children nursed in infant incubators?
Soderberg K, Naumburg E, Anger G, Cnattingius S, Ekbom A, Ahlbom A, et al
EPIDEMIOLOGY 1999;10(4):S117-S117

Magnetic field exposure estimates based on power lines near homes
Ahlbom A, Feychting M
RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 1999;83(1-2):79-82

Neurodegenerative diseases, suicide, and depressive symptoms in relation to EMF.
Ahlbom A, Feychting M
EPIDEMIOLOGY 1999;10(4):S117-S117

Parental occupation and childhood cancer, a cohort study
Feychting M, Plato N, Nise G, Ahlbom A
EPIDEMIOLOGY 1999;10(4):S60-S60

Re: Visual impairment and cancer: a population-based cohort study in Finland
Feychting M, Ahlbom A
CANCER CAUSES & CONTROL 1999;10(6):637-

Dementia and occupational exposure to magnetic fields
Feychting M, Pedersen Nl, Svedberg P, Floderus B, Gatz M
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 1998;24(1):46-53

Electromagnetic fields and childhood leukemia
Feychting M, Ahlbom A, Savitz D
EPIDEMIOLOGY 1998;9(3):225-6

Exposure to motor vehicle exhaust and childhood cancer
Feychting M, Svensson D, Ahlbom A
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 1998;24(1):8-11

Magnetic fields and breast cancer in Swedish adults residing near high-voltage power lines
Feychting M, Forssen U, Rutqvist Le, Ahlbom A
EPIDEMIOLOGY 1998;9(4):392-7

Reduced cancer incidence among the blind
Feychting M, Osterlund B, Ahlbom A
EPIDEMIOLOGY 1998;9(5):490-4

Temporal characteristics of transmission-line loadings in the Swedish Childhood Cancer Study
Kaune Wt, Feychting M, Ahlbom A, Ulrich Rm, Savitz Da
BIOELECTROMAGNETICS 1998;19(6):354-65

Cancer in twins: Genetic and nongenetic familial risk factors
Ahlbom A, Lichtenstein P, Malmstrom H, Feychting M, Hemminki K, Pedersen Nl
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 1997;89(4):287-93

Occupational and residential magnetic field exposure and leukemia and central nervous system tumors
Feychting M, Forssen U, Floderus B
EPIDEMIOLOGY 1997;8(4):384-9

Estimating exposure in studies of residential magnetic fields and cancer: Importance of short-term variability, time interval between diagnosis and measurement, and distance to power line
Feychting M, Kaune Wt, Savitz Da, Ahlbom A
EPIDEMIOLOGY 1996;7(3):220-4

Magnetic fields and cancer in children residing near Swedish high-voltage power lines - Reply
Feychting M, Ahlbom A
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1996;144(8):805-805

Occupational exposure to electromagnetic fields and adult leukaemia: A review of the epidemiological evidence
Feychting M
RADIATION AND ENVIRONMENTAL BIOPHYSICS 1996;35(4):237-42

CHILDHOOD LEUKEMIA AND RESIDENTIAL EXPOSURE TO WEAK EXTREMELY-LOW-FREQUENCY MAGNETIC-FIELDS
Feychting M, Ahlbom A
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 1995;:59-62

ELECTROMAGNETIC-FIELDS AND CHILDHOOD-CANCER - METAANALYSIS
Feychting M, Ahlbom A
CANCER CAUSES & CONTROL 1995;6(3):275-7

MAGNETIC-FIELDS AND CANCER IN CHILDREN RESIDING NEAR SWEDISH HIGH-VOLTAGE POWER-LINES - REPLY
Feychting M, Ahlbom A
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1995;141(4):378-379

Magnetic fields and childhood cancer - A pooled analysis of two Scandinavian studies
Feychting M, Schulgen G, Olsen Jh, Ahlbom A
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 1995;31A(12):2035-9

Visa alla publikationer

Map

View map

Nobels väg 13
Stockholm