This page in English
Laddar profil information

Forskningsbeskrivning

Det övergripande syftet med projektet är att studera kliniskt relevanta resultat efter lungkirurgi på grund av cancer. Vi undersöker värdet av resektion av lungmetastaser från kolorektal cancer samt validerar riskmodeller för operationsrelaterad mortalitet vid lungkirurgi.

En viktig del av projektet syftar till att utvärdera de relativt nyetablerade minimalinvasiva lungkirurgiska operationsmetoderna vid lungcancer.

Laddar publikationer