This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar som bitr. överläkare vid Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Jag har tidigare arbetat som Akutläkare och är även specialist i Internmedicin utöver Infektion. Mitt forskningsintresse gäller tuberkulos, ett intresse som väcktes under det året som jag arbetade som Senior Medical Officer i Tugela Ferry, Sydafrika, ett område ökänt för hög förekomst multiresistent tuberkulos. Jag försvarade min avhandling 2018 där olika sätt att förbättra behandlingen av multiresistent tuberkulos studerades. Jag är även medlem av styrgruppen av Karolinska Institutet Centre for Tuberculosis Research och Nationella expertgruppen för multiresistent tuberkulos. Utöver forskningen och mitt kliniska intresse, har jag ett stort engagemang i utbildning, både för studenter och kollegor.

Utbildning

PhD Clinical Epidemiolgy             2018
Consultant Infectious Disease    2012
Consultant Internal Medicine     2011
Registered Medical Practitioner 2006

Forskningsbeskrivning

~~Min forskning fokuserar på tuberkulos och multiresistent tuberkulos. Som kliniker är jag intresserad av optimering av behandlingen, med hjälp av äldre och nya antibiotika, individualiserad behandling samt läkemedelsmonitorering (therapeutic drug monitoring, TDM). Jag är även intresserad av definitionen av resistents, brytpunkter och minsta hämmande koncentration, dvs nivån av resistens. Efter mitt arbete i Kenya och Sydafrika har jag även ett engagemang i global hälsa och sociala determinanter av tuberkulos. 

Jag är även den svenska koordinatorn för ett stort VR finansierat internationellt samarbetsprojekt i Kina med Fudan University, Shanghai. Vi studerar där läkemedelskoncentrationerna hos patienter med multiresistent tuberkulos.

Intresseområden

Tuberkulos/multiresistent tuberkulos
Epidemiologi
Global hälsa
Kliniska prövningar
Farmakokinetik/farmakodynamik
Mykobakterier/Mikrobiologi

 

Pedagogiska meriter

Föreläsare på Infektionskursen för läkarstudenter Karolinska Institutet sedan 2010.

Organisatör av the Europe and Advanced Clinical Course of Tuberculosis (EACCTB) in Stockholm, 2017.

Exxtern föreläsare vid olika institutioner, kliniker och företag.

Akademiska priser och utmärkelser

2015 Pfizer stipendiat
2014 Göran Sterner stipendiat
2009 – 2018 Erhållit priset "Bästa undervisare" sex gånger av läkarstudenterna vid Karolinska Institutet
2018 Nominerad till "Årets medarbetare" Karolinska Universitetssjukhuset

Laddar publikationer

Map

View map

Karolinskavägen 1, Infektionsmottagningen B3, 17176 Stockholm, Sweden
Stockholm

Presentationer

~~Oral presentations:

ECCMID 2016, 2017 and 2018

The Union Conference 2018