This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är docent i omvårdnad och universitetslektor vid avdelningen för reproduktiv hälsa, institutionen för kvinnors och barns hälsa. Jag arbetar med forskning och undervisning på avancerad nivå och på forskarnivå. Jag innehar en 6-årig forskartjänst finansierad av Barncancerfonden och är studierektor för Forskarskolan i vårdvetenskap. Min kliniska bakgrund är i cancervård.  

Utbildning

Legitimerad sjuksköterska, 1980

Grundläggande utbildning i psykoterapi, Stockholms Läns Landsting

Doktorsexamen, Karolinska Institutet, 2002

Uppdrag

Studierektor för Forskarskolan i vårdvetenskap, KI (2016--)

Ledamot i disputationskommittén, KI (2011-2013, 2015-2018)

 

Utbildning

Jag undervisar och handleder inom magister/master- och forskarutbildning. Jag är kursansvarig för forskarutbildningskursen "Quality of life as an outcome measure in care sciences" som ges vartannat år.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på psykosociala aspekter av cancervård med fokus på sexualitet och fertilitet/infertilitet. Mer information om aktuella projekt:

Fertilitetsrelaterad kommunikation i cancervård

Fex-Can, Fertilitet och sexualitet efter cancer

Hälsorelaterad livskvalitet och behov av vård och stöd hos cancerpatienter i östra Afrika

Sexualitet och tankar om fertilitet hos unga som behandlats för barncancer

Översättning och anpassning av PRO-CTCAE  för att mäta symtom i kliniska prövningar

Länkar

Laddar publikationer

Presentationer

Lena Wettergren och Claudia Lampic leder forskningsprojektet 'Fex-Can, Fertilitet och sexualitet efter cancer'. Projektet syftar till att kartlägga och behandla oro kring möjligheten att få egna barn och sexuella problem hos unga vuxna efter cancerbehandling.