This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är docent i omvårdnad och universitetslektor vid sektionen för omvårdnad och arbetar för närvarande huvudsakligen med forskning och forskarhandledning. Jag innehar en 6-årig forskartjänst finansierad av Barncancerfonden.

Utbildning

Legitimerad sjuksköterska, 1980

Grundläggande utbildning i psykoterapi, Stockholms Läns Landsting

Doktorsexamen, Karolinska Institutet, 2002

Forskargrupp

Jag leder forskargruppen Lampic & Wettergren group tillsammans med docent Claudia Lampic. Lampic & Wettergren group består av 12 medlemmar, seniora och juniora forskare, postdocs och doktorander. Vår forskning berör reproduktiv och sexuell hälsa.

Uppdrag

Studierektor för Forskarskolan i vårdvetenskap, Karolinska Institutet

Ledamot i disputationskommittén, Karolinska Institutet

 

 

Utbildning

Jag undervisar och handleder inom grund- och specialistutbildning för sjuksköterskor, samt inom magister/master- och forskarutbildning. Jag är kursansvarig för forskarutbildningskursen "Quality of life as an outcome measure in care sciences" som ges vartannat år.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på psykosociala aspekter av cancervård med fokus på sexualitet och fertilitet/infertilitet. Mer information om aktuella projekt:

Fertilitetsrelaterad kommunikation i cancervård

Fex-Can, Fertilitet och sexualitet efter cancer

Hälsorelaterad livskvalitet och behov av vård och stöd hos cancerpatienter i östra Afrika

Sexualitet och tankar om fertilitet hos unga som behandlats för barncancer

Översättning och anpassning av PRO-CTCAE  för att mäta symtom i kliniska prövningar

Laddar publikationer

Karta