This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag heter Johanna Granhagen Jungner och är leg sjuksköterska med magisterexamen inom smärta och smärtbehandling med inriktning mot barn. Jag har sedan 1998 arbetat som sjuksköterska inom den neuropediatriska verksamheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus samt inom långtidsintensivvård (LIVA) för barn. Jag har även arbetat inom smärtenheten på Spinalis (rehabklinik för ryggmärgsskadade) där fokus låg på komplementära smärtbehandlingsmetoder.

2007 började jag arbeta som universitetsadjunkt på Institutionen för kvinnors och barns hälsa, KI.

Från 2014 är jag doktorand på barncancerforskningsenheten, Inst KBH.

Utbildning

2014 - pågående Doktorandutbildning, KI

2009 PULD – Pedagogik för universitetslärare, 5 hp, Karolinska Institutet, Stockholm.

2005 Magisterexamen i Smärta – Omvårdnad – Behandling, Luleå Tekniska Universitet, Luleå.

1998 Kandidatexamen i omvårdnad, 120 p, Karolinska Institutet, Stockholm.

1998 Legitimerad Sjuksköterska, SLL, Stockholm.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningområde är interkulturell kommunikation inom barncancervården. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att få djupare förståelse kring språkbarriärer samt hälso- och sjukvårdspersonalens användning av tolkar eller andra överstättningsverktyg.

Dokument

Karta

Presentationer

SIOP 2014 Muntlig resentation "BALANCING BETWEEN COMPASSION AND PROFESSIONALISM – INTERPRETERS EXPERIENCES OF CHILDHOOD CANCER CARE"

SIOP 2017 Muntlig presentation "MULTILINGUAL ENCOUNTERS IN PAEDIATRIC CANCER CARE – RISKING PATIENT SAFETY BY INSUFFICIENT USE OF INTERPRETERS"