This page in English
Laddar profil information

Om mig

Sedan 2007 arbetar jag som universitetsadjunkt på Institutionen för kvinnors och barns hälsa, och sedan 2014 doktorand vid samma institution. Inom ramen för universitetsadjunkttjänsten är jag djupt delaktig i utformandet av utbildning på avancerad nivå. Jag har ett brett pedagogiskt kunnande och har god kännedom om styrkor och svagheter inom samspelet klinik och akademi på en övergripande nivå. Jag har en bakgrund som specialistsjuksköterska inom barn och smärta i den högspecialiserade barnsjukvården på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Mitt kliniska arbetsområde var främst inom neuropediatriken med fokus på barn som genomgått neurokirurgiska ingrepp. Jag har också gedigen erfarenhet inom smärtbehandlingsteamet för neuropatisk smärta på Spinaliskliniken i Frösundavik. Dessa erfarenheter har gett mig både ett djupt kliniskt kunnande inom den högspecialiserade sjukvården och gedigna kunskaper i avancerad omvårdnad.

Från januari 2018 har följande uppdrag på Inst KBH:

  • Akademisk ordförande i Kursplanerådet KBH
  • Ledamot i Utbildningsnämnden KBH
  • Suppleant i Institutionsrådet KBH

Utbildning

2014 - pågående Doktorandutbildning, KI

2005 Magisterexamen i Smärta – Omvårdnad – Behandling, Luleå Tekniska Universitet, Luleå.

1998 Kandidatexamen i omvårdnad, 120 p, Karolinska Institutet, Stockholm.

1998 Legitimerad Sjuksköterska, SLL, Stockholm.

Forskningsbeskrivning

Jag är sedan 2014 doktorand i forskargruppen Vårdvetenskaplig barncancerforskning inom området interkulturell kommunikation. Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att undersöka kommunikation över språkbarriärer inom barncancervården. Doktorandprojektet inkluderar studier så som kvalitativa intervjustudier med tolkar inom barncancervården, metodstudie i frågeformulärsutveckling och en nationell tvärsnittstudie med frågeformuläret Communication Over Language Barriers-questionnaire (COLB-q).  Halvtid gjordes i december 2016 och disputation beräknas till december 2018.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar inom specialistsjuksköterskeprogrammet barn & ungdom och är både kursutvecklare och kursansvarig för flertalet valbara- och fristående kurser på Inst KBH:

  • Omvårdnad inom barnsjukvård, 15 hp (baskurs inom Spec.sskprogrammet B & U)
  • Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad, 7.5 hp (valbar inom Spec.sskprogrammet B & U)
  • Pediatriska omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 7.5 hp (valbar & fristående kurs)
  • Barns och ungdomars rätt i vården, 7.5 hp (fristående kurs)

Dokument

Laddar publikationer

Presentationer

SIOP 2014 Toronto, Canada: Oral presentation "BALANCING BETWEEN COMPASSION AND PROFESSIONALISM – INTERPRETERS EXPERIENCES OF CHILDHOOD CANCER CARE".

SIOP 2017 Washington USA: Oral presentation "MULTILINGUAL ENCOUNTERS IN PAEDIATRIC CANCER CARE – RISKING PATIENT SAFETY BY INSUFFICIENT USE OF INTERPRETERS".

NOBOS 12th Biannual meeting Vilnius Lithuania: Keynote speaker "LANGUAGE BARRIERS AND THE USE OF INTERPRETER IN HEALTHCARE".