This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är professor i infektionsepidemiologi sedan 2009. Jag började forska inom ämnet tumörvirologi 1982 i George Kleins grupp rörande Epstein-Barr virus och blev professor i virologi 2001. Sen 1989 har min grupp bedrivit forskning om Humant Papillomvirus (HPV) inom molekylärbiologi, immunologi och vaccinologi, klinisk virologi och epidemiologi. Stora pågående projekt är Swedescreen, den första randomiserade HPV-screeningsstudien (sedan 1997), biobank- och registerbaserade uppföljningsstudier av HPV vaccination (sedan 1999), det Internationella Referenscentret för Papillomvirus (www.hpvcenter.se), Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (www.nkcx.se), Nordiska Ministerrådets Excellenscentrum inom eHälsa (www.nordicehealth.se) och EUs excellensprojekt in jämförande vårdeffektivitetsforskning (CoHeaHr).

 

 

 

Utbildning

  • Forskarutbildning vid Karolinska Institutet.  Disputerade 1986 med avhandlingen ”Identification and Characterization of Epstein-Barr Virus Encoded Proteins in EBV-transformed cells”
  • Läkarexamen vid Karolinska Institutet, 1981-1995
  • Post-doc 1986-1988 vid Scripps Clinic, La Jolla, Kalifornien
  • Docent i virologi, Karolinska Institutet, 1990

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på cancerscreening och tumörvirologi, i synnerhet Humant Papillomvirus (HPV). Exempel på projekt är prövningar om användning av HPV-testning inom det gynekologiska cellprovtagningsprogrammet, nordiska uppföljningsstudier om HPV vaccination samt internationella molekylärepidemiologiska studier av infektioners roll för canceruppkomst. Målet med min forskning är att genom att främja utbyggnad och länkning av högkvalitativ forskningsinfrastruktur som kohorter, biobanker och register kunna utveckla effektivare program för förebyggande av cancer.

Akademiska priser och utmärkelser

  • Ledamot av Cancerfondens Forskningsnämnd 2009-2015
  • Ordförande, Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

Dokument

Länkar

Laddar publikationer