This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag har arbetat på Karolinska Institutet sedan 2004. Jag började som projektledare och sedan 2015 är jag chef för Enheten för uppdragsutbildning.

Under 2009 arbetade jag, på uppdrag av dåvarande Utbildningsavdelningen, som projektledare för implementeringen av organisationen för studieavgifter på KI.

Jag är utbildad ämneslärare med erfarenhet från såväl kommunal som privat sektor där jag bland annat arbetat som lärare, projektledare samt bolags- och regionchef. Gemensamt för alla tidigare uppdrag är att dessa har varit inom utbildningssektorn. 

Länkar

Karta

Presentationer

Enheten för uppdragsutbildning

Enheten för uppdragsutbildning samordnar kompetensutveckling på Karolinska Institutet inom områdena medicin, hälsa och vårdvetenskap. Enheten är en del av Universitetsförvaltningen och har som uppgift att i samarbete med institutionerna samordna och driva utvecklingen av uppdragsutbildning. Vi ska också tillhandahålla kompetens och stöd inom projektledning, administrativa processer, juridiska och ekonomiska frågor samt marknadsföring.

Vårt arbete ska präglas av hög servicenivå och professionell administration samt att tillhandahålla resurser specialiserade på e-lärande för utveckling av webbaserade uppdragsutbildningar.

Du är välkommen att kontakta mig om du som arbetsgivare vill kompetensutveckla din personal eller om du som kursgivare vill ge en kurs som uppdragsutbildning.