This page in English
Laddar profil information

Om mig

Inger Kull är leg sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska och till distriktsköterska. Disputerade 2005 på en avhandling med titeln ”Infant feeding and allergy in children”. Blev 2013 antagen som docent inom epidemiologi vid Karolinska Institutet. Hon är handledare till ett flertal doktorander, inom ämnesområdet vårdvetenskap med inriktning på allergisjukdomar.

Inger innehar sedan 2010 en tjänst som Universitetslektor vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Till tjänsten ingår en 30% anställning vid Sachska Barn och ungdomssjukhuset. I den rollen är hon bland annat klinikforskningsledare samt ansvarig för Vård och omvårdnadsrådet på kliniken.

Inger har varit ordförande i Astma, allergi och KOL sjuksköterskornas (ASTA) förening under åren 2005-2014. Har idag internationella uppdrag inom bland annat EAACI och ERNA (European, Respiratory, Nursing association).

Utbildning

Inger Kull är sedan flera år kursansvarig för olika kurser inom omvårdnad vid astma och allergi för sjuksköterskor, 15 hp. Kurserna ges som friståendekursen på avancerad nivå på Karolinska Institutet. Hon är också kursansvarig för valbar kurs på T5 sjuksköterskeprogrammet inom omvårdnad med fokus på allmän pediatrik och familjebaserad omvårdad.

Forskningsbeskrivning

Inger Kull bedriver främst forskning inom astma och allergiområdet. Forskningen kan delas in i två delar, en epidemiologisk och en patientnära. I den epidemiologiska profilen så har hon byggt vidare på forskningen från avhandlingsarbetet rörande risk och friskfaktorer för allergiutveckling under barndomen. En stor del av den forskningen baseras på data från den prospektiva födelsekohorten BAMSE (Barn, Allergi, Miljö, i Stockholm, en epidemiologisk studie) där hon varit engagerad sedan projektstarten 1994. Hon är sedan 2005 biträdande projektledare för studien. Den kliniska forskningen inriktar sig främst på konsekvenser av att leva med en kronisk sjukdom som astma och allergi som barn.

Laddar publikationer

Karta