This page in English
Laddar profil information

Om mig

Ett urval av svenskspråkiga publikationer (på engelska - se Publikationer nedan)

Bäck A, Gärdegård A, von Thiele Schwarz U, Hasson H (2015) Förutsättningar för att etablera en evidensbaserad praktik i socialtjänsten En intervjustudie med chefer inom socialtjänsten. Slutrapport. Socialstyrelsen.

Edberg A-K, Törnquist A, Hasson H (2014) Sjuksköterskans roll som ledare inom kommunal vård och omsorg i "Omvårdnadens grunder". Studentlitteratur

von Thiele Schwarz S, Stenfors-Hayes T, Augustsson H, Hasson H (2013) Kan lean vara hälsofrämjande? Kaizen som utgångspunkt för hälsopromotion i "Japanska Produktionssystem och Lean Production” (Sederblad P) Liber

Mosson R, von Thiele Schwarz U, Hasson H (2013) Första linjens chefers behov av stöd vid implementering av nationellt kunskapsstöd. Slutrapport. Socialstyrelsen.

Hasson D. Hasson H. (2010) Framgångsrikt 
ledarskap 
i turbulenta tider. Chefstidningen 6/2010:53-55.

Laddar publikationer

Karta