This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är för närvarande post doc vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet. Jag försvarade min avhandling, "Blood donors' long term health: implications for transfusion safety" i december, 2007.

Sedan min disputation har min forskning framförallt fokuserat på långtidskomplikationer av blodtransfusioner och blodtappningar. Min avhandling belönades med Dmitris N Chorafas pris år 2008.

Inom ramen för avhandlingsarbetet var jag koordinator för den svenska delen av den svensk-danska SCANDAT-databasen (Scandinavian Donations and Transfusions), som innehåller data om blodtappningar och blodtransfusioner i Sverige och Danmark mellan 1968 och 2002.

Utbildning

  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2010.
  • Medicine doktor, epidemiologi, Karolinska Institutet, 2007.
  • Med kand, Karolinska Institutet, 2004.

Forskningsbeskrivning

Mitt huvudsakliga forskningsfokus är etiologisk epidemiologi någonstans i gränslandet mellan cancerepidemiologi och transfusionsmedicin. Successivt har jag dessutom involverat mig mer i kliniskt tillämpad transfusionsmedicinsk forskning, och då särskilt i studier av de akuta hälsoeffekterna av blodtransfusioner. Nyligen har vi även erhållit ekonomiskt stöd för en studie av ARDS-/TRALI-klustring.

Utöver min transfusionsrelaterade forskning har jag även deltagit i studier om ärftlig bröstcancer samt implikationerna av förändringar i bröstdensitet för patienter med bröstcancer.

Akademiska priser och utmärkelser

  • Dmitris N Chorafas pris för avhandlingen "Blood donors' long term health: implications for transfusion safety" år 2008.

Länkar

Laddar publikationer

Karta