This page in English
Laddar profil information

Om mig

Professor i dentala biomaterial med toxikologisk inriktning. Jag är legitimerad tandläkare och toxikolog och har fått min forskarutbildning och grundutbildning vid KI. Efter min forskarutbildning har jag varit anställd vid institutionen för odontologi. Jag undervisar på tandläkarprogrammet i dentala biomaterial och odontologisk toxikologi på grund- och vidareutbildningsnivå, och har kursansvar för master- och magister kurser på institutionen. Jag har handlett 5 forskarutbildningsstudenter till disputation. Jag arbetar aktivt med flera förtroendeuppdrag såsom institutionens antagningsnämnd, ersättare i etikprövningsnämnden, som bedömare av KID-medel, som bedömare åt Stockholms läns landsting av förhandsbedömningar samt som reviewer av vetenskapliga artiklar.

Sedan 2015 har jag uppdrag som föreståndare för ACT (Akademiskt centrum för äldretandvård).  Jag samordnar också Kunskapsprov för tandläkare med examen utanför EU/EES, som genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen.

Forskningsbeskrivning

Mitt ursprungliga forskningsområde var kvicksilver och amalgam ur ett farmakokinetiskt perspektiv. Därefter har forskningsfältet vidgats och utgörs idag av registerstudier inom ett brett forskningsområde. Vi utvärderar effekten av Tandvårdsreformen (1999), varvid infördes subventionerad vård för utbyte av tandfyllningar hos patienter som upplever besvär som relateras till dentala material. Vi undersöker också eventuella effekter av potentiell kvicksilverexponering hos söner till tandvårdspersonal, orala komplikationer hos patienter med medicinskt förvärvad muntorrhet, liksom risken för inflammationsrelaterade sjukdomar hos patienter med tandlossningssjukdom och deras förstagradssläktingar. 

Mot bakgrund av min roll som förståndare för ACT (aldretandvard.se), kommer framtida projekt framförallt att behandla relationen mellan oral och allmän hälsa hos äldre.

Publikationer

Dental care utilization in patients with different types of dementia: A longitudinal nationwide study of 58,037 individuals
Fereshtehnejad Sm, Garcia-ptacek S, Religa D, Holmer J, Buhlin K, Eriksdotter M, et al
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association 2018;14(1):10-19

Medications That Cause Dry Mouth As an Adverse Effect in Older People: A Systematic Review and Metaanalysis
Tan Eck, Lexomboon D, Sandborgh-englund G, Haasum Y, Johnell K
Journal of the American Geriatrics Society 2018;66(1):76-84

Consumption and direct costs of dental care for patients with head and neck cancer: A 16-year cohort study
Lexomboon D, Karlsson P, Adolfsson J, Ekbom A, Naimi-akbar A, Bahmanyar S, et al
PloS one 2017;12(8):e0182877-

Natural fluoride in drinking water and myocardial infarction: A cohort study in Sweden
Näsman P, Granath F, Ekstrand J, Ekbom A, Sandborgh-englund G, Fored Cm
The Science of the total environment 2016;562():305-311

Neurological disease or intellectual disability among sons of female Swedish dental personnel
Vähäsarja N, Montgomery S, Sandborgh-englund G, Ekbom A, Ekstrand J, Näsman P, et al
Journal of perinatal medicine 2016;44(4):453-60

The association between root canal filling and treatment outcome
Almohareb R, Ahlouist M, Englund Gs
SWEDISH DENTAL JOURNAL 2016;40(2):133-142

Longevity of posterior resin composite restorations in adults – A systematic review
Ástvaldsdóttir Á, Dagerhamn J, Van Dijken Jw, Naimi-akbar A, Sandborgh-englund G, Tranæus S, et al
Journal of dentistry 2015;43(8):934-54

A randomized controlled trial: the efficacy of eluoride rinse combined with calcium pre-rinse to increase overnight salivary fluoride
Chen Ms, Strömberg E, Vogel Gl, Sandborgh-englund G
Acta odontologica Scandinavica 2014;72(7):557-60

Mortality among sons of female dental personnel - a national cohort study
Naimi-akbar A, Sandborgh-englund G, Ekbom A, Ekstrand J, Nasman P, Montgomery S
JOURNAL OF PERINATAL MEDICINE 2014;42(5):655-61

Health-related quality of life and symptoms in patients with experiences of health problems related to dental restorative materials
Naimi-akbar A, Svedberg P, Alexanderson K, Carlstedt-duke B, Ekstrand J, Englund Gs
Community dentistry and oral epidemiology 2013;41(2):163-72

Cognitive function among sons of women who worked in dentistry
Naimi-akbar A, Sandborgh Englund G, Ekbom A, Ekstrand J, Montgomery S
Scandinavian journal of work, environment & health 2012;38(6):546-52

Reliance on social security benefits by Swedish patients with ill-health attributed to dental fillings: a register-based cohort study
Naimi-akbar A, Svedberg P, Alexanderson K, Ekstrand J, Sandborgh-englund G
BMC public health 2012;12():713-

Application of laser technology for removal of caries: A systematic review of controlled clinical trials
Jacobsen T, Norlund A, Englund Gs, Tranaeus S
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 2011;69(2):65-74

Biological and physicochemical properties of carbon-graphite fibre-reinforced polymers intended for implant suprastructures
Segerstrom S, Sandborgh-englund G, Ruyter Ei
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES 2011;119(3):246-52

Digitization of simulated clinical dental impressions: Virtual three-dimensional analysis of exactness
Persson Ask, Oden A, Andersson M, Sandborgh-englund G
DENTAL MATERIALS 2009;25(7):929-36

Human Exposure to Triclosan via Toothpaste does not change CYP3A4 Activity or Plasma Concentrations of Thyroid Hormones
Allmyr M, Panagiotidis G, Sparve E, Diczfalusy U, Sandborgh-englund G
BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 2009;105(5):339-44

Response of human oral mucosa and skin to histamine provocation: laser Doppler perfusion imaging discloses differences in the nociceptive nervous system
Bay B, Hilliges M, Weidner C, Sandborgh-englund G
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 2009;67(2):99-105

Cancer and mortality among users and nonusers of snus
Roosaar A, Johansson Alv, Sandborgh-englund G, Axell T, Nyren O
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2008;123(1):168-73

Computer aided analysis of digitized dental stone replicas by dental CAD/CAM technology
Persson Ask, Andersson M, Oden A, Sandborgh-englund G
DENTAL MATERIALS 2008;24(8):1123-30

The influence of age and gender on triclosan concentrations in Australian human blood serum
Allmyr M, Harden F, Toms Lml, Mueller Jf, Mclachlan Ms, Adolfsson-erici M, et al
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2008;393(1):162-7

A long-term follow-up study on the natural course of oral leukoplakia in a Swedish population-based sample
Roosaar A, Yin L, Johansson Alv, Sandborgh-englund G, Nyren O, Axell T
JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE 2007;36(2):78-82

A long-term follow-up study on the natural course of snus-induced lesions among Swedish snus users
Roosaar A, Johansson Alv, Sandborgh-englund G, Nyren O, Axell T
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2006;119(2):392-7

A three-dimensional evaluation of a laser scanner and a touch-probe scanner
Persson A, Andersson M, Oden A, Sandborgh-englund G
JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY 2006;95(3):194-200

Determination of triclosan as its pentafluorobenzoyl ester in human plasma and milk using electron capture negative ionization mass spectrometry
Allmyr M, Mclachlan Ms, Sandborgh-englund G, Adolfsson-erici M
ANALYTICAL CHEMISTRY 2006;78(18):6542-6

On the natural course of oral lichen lesions in a Swedish population-based sample
Roosaar A, Yin L, Sandborgh-englund G, Nyren O, Axell T
JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE 2006;35(5):257-61

Pharmacokinetics of triclosan following oral ingestion in humans
Sandborgh-englund G, Adolfsson-erici M, Odham G, Ekstrand J
JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-CURRENT ISSUES 2006;69(20):1861-73

Triclosan in plasma and milk from Swedish nursing mothers and their exposure via personal care products
Allmyr M, Adolfsson-erici M, Mclachlan Ms, Sandborgh-englund G
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2006;372(1):87-93

Transport of methylmercury and inorganic mercury to the fetus and breast-fed infant
Bjornberg Ka, Vahter M, Berglund B, Niklasson B, Blennow M, Sandborgh-englund G
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 2005;113(10):1381-5

Gastrointestinal absorption of metallic mercury
Sandborgh-englund G, Einarsson C, Sandstrom M, Ekstrand J
ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL HEALTH 2004;59(9):449-54

Rapid communication: Acute exposure to mercury from dental amalgam does not affect the levels of c-reactive protein or interleukin-6 in peripheral blood
Sandborgh-englund G, Af Geijersstam E, Loftenius A
JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A 2003;66(6):495-9

Mercury exposure in utero and during infancy
Sandborgh-englund G, Ask K, Belfrage E, Ekstrand J
JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A 2001;63(5):317-20

Mercury uptake and kinetics after ingestion of dental amalgam
Af Geijersstam E, Sandborgh-englund G, Jonsson F, Ekstrand J
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 2001;80(9):1793-6

A compartmental model for the kinetics of mercury vapor in humans
Jonsson F, Sandborgh-englund G, Johanson G
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 1999;155(2):161-8

Acute exposure to mercury from amalgam: No short-time effect on the peripheral blood lymphocytes in healthy individuals
Loftenius A, Sandborgh-englund G, Ekstrand J
JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A 1998;54(7):547-60

A multidisciplinary clinical study of patients suffering from illness associated with release of mercury from dental restorations - Medical and odontological aspects
Furhoff Ak, Tomson Y, Ilie M, Bagedahl-strindlund M, Larsson Ks, Sandborgh-englund G, et al
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE 1998;16(4):247-52

Determination of low levels of total mercury in blood and plasma by cold vapour atomic fluorescence spectrometry
Sandborgh-englund G, Bjorkhem I, Bjorkman L, Valtersson C
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION 1998;58(2):155-60

Mercury in biological fluids after amalgam removal
Sandborgh-englund G, Elinder Cg, Langworth S, Schutz A, Ekstrand J
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 1998;77(4):615-24

The absorption, blood levels, and excretion of mercury after a single dose of mercury vapor in humans
Sandborgh-englund G, Elinder Cg, Johanson G, Lind B, Skare I, Ekstrand J
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 1998;150(1):146-53

Toxicological aspects on the release and systemic uptake of mercury from dental amalgam
Ekstrand J, Bjorkman L, Edlund C, Sandborgh-englund G
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES 1998;106(2):678-86

A multidisciplinary clinical study of patients suffering from illness associated with mercury release from dental restorations: psychiatric aspects
Bagedahlstrindlund M, Ilie M, Furhoff Ak, Tomson Y, Larsson Ks, Sandborghenglund G, et al
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA 1997;96(6):475-82

Mercury in saliva and feces after removal of amalgam fillings
Bjorkman L, Sandborghenglund G, Ekstrand J
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 1997;144(1):156-62

No evidence of renal toxicity from amalgam fillings
Sandborghenglund G, Nygren At, Ekstrand J, Elinder Cg
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY 1996;271(4):R941-5

Resistance of the normal human microflora to mercury and antimicrobials after exposure to mercury from dental amalgam fillings
Edlund C, Bjorkman L, Ekstrand J, Sandborghenglund G, Nord Ce
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES 1996;22(6):944-50

Visa alla publikationer