This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är epidemiolog och läkare som vill ta del av ett tvärvetenskapligt, högt kvalificerat och ambitiöst team som arbetar med epidemiologi, statistik, genomisk, metabolisk och hjärt-kärlsjukdomar, där jag kan lära, utveckla och bidra med mina kunskaper och kompetens till arbetslaget.

Utbildning

  • PhD, Epidemiologi, KI (2018)
  • Examen från SINGS, KI (2014)
  • MSc, Global Hälsa, KI (2012)
  • MD, Universidad del Cauca, Colombia (2011)

Forskningsbeskrivning

Avhandlingstitel: Postmenopausal hormonbehandling och kardiovaskulär risk.

Projektet har utformats för att öka kunskapen om postmenopausal hormonbehandling och dess möjliga inverkan på risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor under klimakteriet. Projektet grundades på observationsdata från en fallkontrollstudie och från en gruppering av individuella deltagares rådata från fem kohortstudier.

Jag arbetade i samband med forskare vid Karolinska Institutet för att upprätta COMPREHEND-projektdatabasen (http://ki.se/en/imm/comprehend). Projektet involverade samarbete över olika regioner i Sverige där individuell deltagardata samlades in på över 80,000 kvinnor.

Laddar publikationer