This page in English
Laddar profil information

Forskningsbeskrivning

Psykologisk stress och dess hälsorelaterade effekter
Jag är intresserad av både kort- och långtidskonsekvenser av särskilda stressande livshändelser som exempelvis förlust av sin livspartner, förälder, syskon, barn eller närstående, cancerdiagnoser och naturkatastrofer.  Exempelvis så studerar jag om det finns oigenkända hälsokonsekvenser som följd av en cancerdiagnos och huruvida upplevelsen av allvarlig psykologisk stress efter en cancerdiagnos har någon inverkan på cancerprognosen. Dessa studier baseras primärt på hälsodata från de svenska registren tillsammans med pågående storskaliga kohortstudier i Sverige, USA och på Island.

Neurologiska sjukdomar
Jag är intresserad av att studera riskfaktorerna såväl som de prognostiska indikatorerna för amyotrofisk lateral skleros (ALS). Mina forskningsfrågor inkluderar till exempel huruvida lipidmetabolism modulerar risken för ALS och dess utveckling efter diagnosen.

Aktuella forskningsanslag (som PI)
Min forskning har fått stöd från Vetenskapsrådet (VR), Forte, Hjärnfonden, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF), Chinese Scholarship Council och Karolinska Institutet.

Akademiska priser och utmärkelser

Tilldelad SSMF forskare 2013 från Svenska sällskapet för medicinsk forskning.

Laddar publikationer

Karta