This page in English
Laddar profil information

Om mig

Professor i hematologi vid institutionen för medicin, Huddinge.

Jag läste medicin vid Karolinska Institutet och blev legitimerad läkare 1985, specialist i internmedicin 1991 och i hematologi 1993.  Sedan legitimationen har jag haft min kliniska tjänst som läkare vid Hematologiskt Centrum, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Jag disputerade vid KI 1992 på en avhandling om myelodysplastiskt syndrom (MDS) och blev docent i hematologi 1996 samt professor och enhetschef för enheten för hematologi 2009. Jag är sedan 2008 biträdande prefekt vid institutionen, och är initiavtagare och chef för Centrum för Hematologi och Regenerativ medicin, HERM, en translational forskningsmiljö med fokus på hematologi, regenerativ medicin och immunologi sedan 2012.

 

Utbildning

Jag har tidigare undervisat mycket inom områden som etik och samtalsmetodik, men på senare år har jag ägnat mig åt att arbeta för en framgångsrik miljö for unga forskare och doktorander och var bl studierektor för forskarutbildningen på institutionen under 5 år.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på blodmaligniteten myelodysplatiskt syndrom. Jag leder en klinisk forskningsverksamhet på Karolinska och är president för den Nordiska MDS gruppen. På HERM har jag en translationell forskargrupp som studerar genetiska, epigenetiska och cellulära orsaker till sjukdomsuppkomst samt progress till akut leukemi. Vi studerar stamceller vid olika typer av MDS. Dessutom har vi ett speciellt intresse för mekanismer bakom erytroid benmärgssvikt.

Akademiska priser och utmärkelser

Jag har erhållit en junior och en senior forskartjänst från Cancerfonden.

Laddar publikationer

Karta