This page in English
Laddar profil information

Forskningsbeskrivning

Vi studerar varför det finns så mycket överlapp mellan olika psykiatriska diagnoser. En hypotes som skulle kunna förklara detta är en så kallad generell faktor av mental ohälsa. Denna faktor skulle göra det möjligt att mäta både generell och specifik mental ohälsa. Vi studerar detta fenomen genom att göra multivariata beteendegenetiska analyser av svensk register-data samt det Svenska Tvilling Registret.

 

Doktorander (bihandledare)

Laura Ghirardi

Monica Siqueiros

 

Anslag (som PI)

Vetenskapsrådet

Laddar publikationer

Karta