This page in English
Laddar profil information

Om mig

 

 

 

Utbildning

2010. Filosofie doktor, Uppsala universitet. Mikrobiologi. Avhandling: Host-Pathogen responses during Giardia infection. Handledare: Prof. Staffan G. Svärd.

2003. Magisterexamen, Södertörns högskola. Molekylärbiologi. Examensarbete vid Växjö universitet, i sammarbete med Karolinska institutet. Handledare: Johan Lindh.

Forskningsbeskrivning

Min forskning utreder de molekylära mekanismerna för emfysembildning (sjukdom där luftblåsorna i lungvävnaden bryts ned: KOL). Jag använder en infektionsmodell med en parasitisk mask, Nippostrongylus brasiliensis, som orsakar akut lungskada, immunaktivering och sårläkande immunaktivering. Jag studerar både immunologiska faktorer och vävnadsreglering, och ämnar bedriva mer translationell forskning, och jämföra de resultat jag har fått fram från djurmodellen med det som sker i patienter med KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) för att kunna bidra till en ökad förståelse för (1) hur emfysem uppstår och (2) vilka molekylära signalvägar som behöver manipuleras för att förhindra spridning och förvärrande av sjukdom.

Akademiska priser och utmärkelser

2015-2017. Wenner-Gren Research Fellow. 2 års tjänst med forskaranslag

2010-2015. Wenner-Gren Postdoctoral Research Fellow.

2009. Lennanders Stiftelse, 3 månaders postdoktorsstipendie inklusive forskaranslag för projekt i samarbet

Laddar publikationer

Karta

Presentationer

Forskningsgruppen börjar bildas! 

Dr. Sarah Mwangi har påbörjat sin postdoc tid (februari 2016 - ). Hon är disputerad vid SANBI, Sydafrika, och kommer att forska om mRNA och miRNA uttrycksnivåer vid progressivt emfysem i både vår musmodell och i patientmaterial, och knyta detta samman till tidigare storskaliga genuttryck- och genotyp-studier. Välkommen Sarah!

Madeleine Sjösten har påbörjat sitt examensarbete (Biomedicinsk Analytiker VT2016). Hon kommer att karaktärisera immunopatologin vid initiering av emfysembildning och dess koppling till sårläkning i olika mus-genotyper efter hakmaskinfektion.Välkommen Madeleine!