This page in English
Laddar profil information

Om mig

Legitimerad sjukgymnast, Medicine Doktor, Specialist i pediatrik. Arbetar kliniskt som sjukgymnast på Motoriklab och  på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Mitt avhandlingsarbete handlade om stående hos barn och ungdomar med cerebral pares från ett perspektiv som inkluderar de sensoriska systemens betydelse för motoriken. 

 

Forskningsbeskrivning

Avhandling - Standing in children with bilateral spastic cerebral palsy: Aspects of muscle strength, vision and motor function

 

Laddar publikationer

Map

View map

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6, Enheten för Neurologi
Stockholm