This page in English
Laddar profil information

Om mig

Som barnläkare är jag intresserad av att identifiera faktorer i arv och tidig miljö som kan utgöra risk för utveckling av astma och inflammatorisk sjukdom hos barn och ungdomar. Min forskning fokuserar också på vilka effekter tillväxt såsom fetal programmering och pubertet har för senare sjukdom, och vidgas studier kring effekten av tidig antibiotikabehandling på vanliga sjukdomar hos barn, liksom samsjuklighet mellan olika sjukdomsgrupper. Vi har stor erfarenhet av registerbaserad forskning kombinerat med experimentella och kliniska data, och särskilt expertis inom familjedesign, tvilling- och syskonstudier.

Nuvarande position och uppdrag

 • Professor i klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet
 • Överläkare i barnmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Medlem i ledningsgruppen för MEB
 • FoUU-ansvarig för Patientområde 2, Tema Barn- och Kvinnosjukvård, Karolinska universitetssjukhuset

Utbildning

 • 1993 Läkarexamen, 1995 Legitimerad läkare
 • 2002 Medicine doktor i pediatrik, Karolinska Institutet
 • 2005-2007 Post-Doc Woolcock Inst of Medical Research, Sydney, Australien
 • 2008 Specialist i barnmedicin
 • 2010 Docent, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

Aktuella projekt

Five selected publications

Antibiotics in fetal and early life and subsequent childhood asthma: nationwide population based study with sibling analysis.
Örtqvist A, Lundholm C, Kieler H, Ludvigsson J, Fall T, Ye W, et al
BMJ 2014 Nov;349():g6979

Fall T, Lundholm C, Örtqvist AK, Fall K, Fang F, Hedhammar A, Kämpe O, Ingelsson E, Almqvist C. Early Exposure to Dogs and Farm Animals and the Risk of Childhood Asthma. JAMA Pediatr. 2015;169(11):e153219.

Heritability and confirmation of genetic association studies for childhood asthma in twins.
Ullemar V, Magnusson P, Lundholm C, Zettergren A, Melén E, Lichtenstein P, et al
Allergy 2016 Feb;71(2):230-8

Adverse Pregnancy Outcomes in Asthmatic Women: A Population-Based Family Design Study.
Rejnö G, Lundholm C, Larsson K, Larsson H, Lichtenstein P, D'Onofrio B, et al
J Allergy Clin Immunol Pract ;6(3):916-922.e6

Longitudinal depression or anxiety in mothers and offspring asthma: a Swedish population-based study.
Brew B, Lundholm C, Viktorin A, Lichtenstein P, Larsson H, Almqvist C
Int J Epidemiol 2018 Feb;47(1):166-174

Aktuella post-docs

Aktuella doktorander

Tidigare post-docs

Tidigare doktorander

Finansiering

 • Vetenskapsrådet
 • Hjärt-Lungfonden
 • Astma- och allergiförbundet
 • KI/SLL FoUU och ALF
 • FORTE
 • KID och CSTP finansiering för doktorander
 • H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård
 • Åke Wibergs stiftelse, Stiftelsen Frimurare Barnahuset Stockholm, Sällskapet Barnavård

Pedagogiska meriter

Huvudhandledare till 12 exjobbstudenter på KIs läkarprogram 2010-2016

Akademiska priser och utmärkelser

 • 2004 “Rookie of the year” from the Stockholm Association for Allergology
 • 2007 European Respiratory Society’s Pediatric Respiratory Epidemiology Award for Young Investigator
 • 2010 European Respiratory Society’s Romain Pauwel Young Investigator Award
 • 2010 Young Scholar Award från SFO-epi, KI
 • 2011 Satsning på juniora forskare från Karolinska Institutet stiftelser och fonder och styrelsen för forskning; Folkhälsovetenskap och internationell hälsa

Länkar

Laddar publikationer