This page in English
Laddar profil information

Utbildning

Post doc, 2009-2012, Harvard Medical School, Yale School of Medicine och Broad Institute. PIs: Chris Cotsapas and David Hafler.
PhD, 2009, avhandling: "On genetics and transcriptomics of Multiple Sclerosis". PI: Jan Hillert, Karolinska Institutet.
Magisterexamen, 2004, Matematik med Biologi, Linköpings Universitet. 

 

Forskningsbeskrivning

Målsättningen med min forskning är ökad förståelse för hur och varför autoimmuna sjukdomar, såsom ledgångsreumatisk och multipel skleros, utvecklas. Mitt arbete involverar analyser och tolkningar av såväl genetiskt, transkriptomiskt och kliniskt data.

 

Laddar publikationer