This page in English
Laddar profil information

Om mig

Åsa Bartonek, leg fysioterapeut, docent i sjukgymnastik.

 

 

 

Utbildning

 

 

 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsfält är rörelse- och gångfunktion hos barn med ortopedisk och neurologisk funktionsnedsättning. Förutom analys av gångmönster med tillhörande kompensationer, är huvudområdet hur perceptionsstörning påverkar motoriken. Faktorer vi undersöker är främst rumslig perception och navigeringsförmåga som tros spela en viktig roll för barnets gångfunktion i vardagen.

 

 

 

 

Akademiska priser och utmärkelser

 

 

 

Laddar publikationer

Presentationer

 

 

 

Filmer