This page in English
Laddar profil information

Om mig

Anne Wang är läkare och doktorand på Karolinska Institutet med särskilt intresse för kardiologi och endokrinologi. Hon började i professor Lars Rydéns forskargrupp våren 2014 i samband med examensarbete inom ramen för läkarutbildningen och blev därefter registrerad doktorand 2015. Hon blev även 2015 tilldelad en plats på Clinical Scientist Training Programme (tidigare MD/PhD-programmet) vilket ger delfinansiering för forskning i 4 år. 

Utbildning

2015 - pågående Forskarutbildning, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet

2011 - 2017 Läkarexamen, Karolinska Institutet, Stockholm

Forskningsbeskrivning

Anne Wangs doktorandstudier har projekttiteln ”Testosterone – of importance in dysglycaemia and cardiovascular disease?”. Avhandlingen syftar till att utforska på vilket sätt testosteronnivåer påverkar hjärtkärlsjuklighet och glukosrubbningar hos män och kvinnor. Genom genetisk forskning, epidemiologisk kartläggning och mekanistiska studier kommer frågor om prevalens, patofysiologi och långtidsprognos hos patienter med låga testosteronnivåer och kardiovaskulär sjukdom kunna kartläggas. Huvudhandledare är Linda Mellbin och bihandledare är Lars Rydén, Stefan Arver och Viveca Gyberg.

Akademiska priser och utmärkelser

Stipendium för Bästa fria föredrag vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2015 för presentation om testosteronnivåer hos patienter med hjärtinfarkt. 

Laddar publikationer

Presentationer

Testosterone in patients with acute myocardial infarction and glucose abnormalities and in matched controls – A report from the GAMI study. (Poster). Annual meeting of European Association for the Study of Diabetes 2015, Stockholm. 
Citation: Diabetologia (2015) 58 (Suppl 1): 556

Testosterone in patients with acute myocardial infarction – A report from the GAMI study. (Muntlig presentation). Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2015, Örebro.