This page in English
Laddar profil information

Om mig

Logoped sedan 1985, disputerade vid KI 1997 inom området röstfunktion och röstproblem hos barn. 2003-2013 lärare vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet. Startade och ansvarade för logopedutbildningen vid Linköpings universitet mellan 2003 och 2011. Docent i logopedi vid Linköpings universitet 2008 och överflyttad till KI 2014. Ordförande i Programnämnd 4 (audionom- och logopedprogrammen) 2013-2015. Huvudområden är röst- och talstörningar hos barn samt taldyspraxi och oralsensomotoriska avvikelser hos barn.

Kliniskt arbete har huvudsakligen inriktats på utredning och behandling av barn med röst-, tal- och oralmotoriska avvikelser.

Även intresserad av pedagogisk utveckling och interprofessionellt lärande (IPL).

Utbildning

Undervisningsområde

 • Ledamot av Utbildningsrådet vid Enheten för logopedi
 • Huvudansvarig för interprofessionellt lärande vid Logopedprogrammet
 • Ansvarar för följande kurser på Logopedprogrammet:

- Allmän och speciell medicin 3: Vuxenpsykiatri; Audiologi; Öron, Näsa, Hals: Farmakologi (5,5 hp)

- Allmän och speciell medicin 4: Neuropediatrik och neuropsykologi; Orofacial utveckling och funktion (4,5 hp)

- Språkstörningar hos barn och ungdomar (4,5 hp)

- Röst-, tal- och kommunikationsstörningar 1 (4 hp)

Handleder examensarbeten i logopedi på avancerad nivå inklusive masterexamen. Handleder tre doktorander (huvudhandledare för logopederna Susanne Rex och Åsa Mogren, bihandledare för logoped Ann Malmenholt).

Handleder logoped Lovisa Femrell för licentiat examen.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområden

Forskningen är huvudsakligen inriktad på två områden, dels att karakterisera svårigheter och utveckla bedömningskriterier för barn med olika art och grad av sensomotoriska talsvårigheter och taldyspraxi och dels röstfunktion och röstproblem hos barn relaterat till individuella faktorer och miljöpåverkan.

Målsättning för aktuella projekt är att:

 • beskriva barns och vuxnas uppfattning om ljud- och kommunikationsmiljö på förskola och därefter utveckla ett utbildningsmaterial anpassat för åldergruppen
 • undersöka andnings- och röstfunktion och funktionella strategier hos personer med höga ryggmärgsskador
 • utveckla metoder för bedömning av neurologiska tal- och kommunikationsstörningar hos barn
 • utvärdera behandlingsinsatser för barn med sensomotoriska talsvårigheter och/eller taldyspraxi
 • beskriva oralmotorisk funktion hos prematura barn vid 5-6 år jämfört med normaldata för motsvarande åldrar
 • akustiska och fysiologiska aspekter på kulning

Nationella och internationella samarbetsprojekt

 • I samverkan med forskare i Finland och Island genomförs projektet ”How does it work? Voice, speech and communication” där barn och förskollärare intervjuats om ljudmiljön på förskolan (Nordplus Horizontal 2012- HZ 2012_1a-30063). Arbetet leds av Valdís Jónsdóttir, Island, och Leena Rantala, Finland, medverkar också.
 • Samverkar kring utveckling av orofacial sensomotorisk bedömning, Nordiskt Orofacialt Test - Screening (NOT-S), http://www.mun-h-center.se/sv/Mun-H-Center/MHC-Forlag/Orofaciala-test/NOT-S-Nordiskt-Orofacialt-Test--Screening-/ med Merete Bakke, Tandläkarhögskolan, Danmark, Pamela Åsten, Tako-senter, Norge, Lotta Sjögreen, Mun-H-Center, Birgitta Bergendal, Odontologiskt kompetenscenter, Jönköping  
 • Medverkar i det nationella kvalitetsregistret HabQ och i arbetet med evidensbaserade insatser inom habilitering,   
 • Akustik och fysiologi vid kulning i samarbete med Robert Eklund, Linköpings Universitet, Anna-Maria Laukkanen, Universitetet i Tammerfors, Ahmed Geneid, Helsingfors Universitetsjukhus, Fanny Pehrson, Mora.
 • Andning och röstfunktion hos personer med höga ryggmärgsskador. Arbetet leds av Kerstin Johansson, Karolinska Universitetssjukhuset
Laddar publikationer

Karta