This page in English
Laddar profil information

Om mig

Logoped sedan 1985, disputerade vid KI 1997 inom området röstfunktion och röstproblem hos barn. 2003-2013 lärare vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet. Startade och ansvarade för logopedutbildningen vid Linköpings universitet mellan 2003 och 2011. Docent i logopedi vid Linköpings universitet 2008 och överflyttad till KI 2014. Ordförande i Programnämnd 4 (audionom- och logopedprogrammen) 2013-2015. Huvudområden är röst- och talstörningar hos barn samt taldyspraxi och oralsensomotoriska avvikelser hos barn.

Kliniskt arbete har huvudsakligen inriktats på utredning och behandling av barn med röst-, tal- och oralmotoriska avvikelser.

Även intresserad av pedagogisk utveckling och interprofessionellt lärande (IPL).

Utbildning

Undervisningsområde

 • Ledamot av Utbildningsrådet vid Enheten för logopedi
 • Huvudansvarig för interprofessionellt lärande vid Logopedprogrammet
 • Ansvarar för följande kurser på Logopedprogrammet:

- Allmän och speciell medicin 3: Vuxenpsykiatri; Audiologi; Öron, Näsa, Hals: Farmakologi (5,5 hp)

- Allmän och speciell medicin 4: Neuropediatrik och neuropsykologi; Orofacial utveckling och funktion (4,5 hp)

- Språkstörningar hos barn och ungdomar (4,5 hp)

- Röst-, tal- och kommunikationsstörningar 1 (4 hp)

Handleder examensarbeten i logopedi på avancerad nivå inklusive masterexamen. Handleder tre doktorander (huvudhandledare för logopederna Susanne Rex och Åsa Mogren, bihandledare för logoped Ann Malmenholt).

Handleder logoped Lovisa Femrell för licentiat examen.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområden

Forskningen är huvudsakligen inriktad på två områden, dels att karakterisera svårigheter och utveckla bedömningskriterier för barn med olika art och grad av sensomotoriska talsvårigheter och taldyspraxi och dels röstfunktion och röstproblem hos barn relaterat till individuella faktorer och miljöpåverkan.

Målsättning för aktuella projekt är att:

 • beskriva barns och vuxnas uppfattning om ljud- och kommunikationsmiljö på förskola och därefter utveckla ett utbildningsmaterial anpassat för åldergruppen
 • undersöka andnings- och röstfunktion och funktionella strategier hos personer med höga ryggmärgsskador
 • utveckla metoder för bedömning av neurologiska tal- och kommunikationsstörningar hos barn
 • utvärdera behandlingsinsatser för barn med sensomotoriska talsvårigheter och/eller taldyspraxi
 • beskriva oralmotorisk funktion hos prematura barn vid 5-6 år jämfört med normaldata för motsvarande åldrar
 • akustiska och fysiologiska aspekter på kulning

Nationella och internationella samarbetsprojekt

 • I samverkan med forskare i Finland och Island genomförs projektet ”How does it work? Voice, speech and communication” där barn och förskollärare intervjuats om ljudmiljön på förskolan (Nordplus Horizontal 2012- HZ 2012_1a-30063). Arbetet leds av Valdís Jónsdóttir, Island, och Leena Rantala, Finland, medverkar också.
 • Samverkar kring utveckling av orofacial sensomotorisk bedömning, Nordiskt Orofacialt Test - Screening (NOT-S), http://www.mun-h-center.se/sv/Mun-H-Center/MHC-Forlag/Orofaciala-test/NOT-S-Nordiskt-Orofacialt-Test--Screening-/ med Merete Bakke, Tandläkarhögskolan, Danmark, Pamela Åsten, Tako-senter, Norge, Lotta Sjögreen, Mun-H-Center, Birgitta Bergendal, Odontologiskt kompetenscenter, Jönköping  
 • Medverkar i det nationella kvalitetsregistret HabQ och i arbetet med evidensbaserade insatser inom habilitering,   
 • Akustik och fysiologi vid kulning i samarbete med Robert Eklund, Linköpings Universitet, Anna-Maria Laukkanen, Universitetet i Tammerfors, Ahmed Geneid, Helsingfors Universitetsjukhus, Fanny Pehrson, Mora.
 • Andning och röstfunktion hos personer med höga ryggmärgsskador. Arbetet leds av Kerstin Johansson, Karolinska Universitetssjukhuset

Publikationer

Childhood apraxia of speech: A survey of praxis and typical speech characteristics
Malmenholt A, Lohmander A, Mcallister A
Logopedics, phoniatrics, vocology 2017;42(2):84-92

Orofacial function and monitoring of oral care in amyotrophic lateral sclerosis
Bergendal B, Mcallister A
Acta odontologica Scandinavica 2017;75(3):179-185

Patient characteristics and intervention effect as measured by Voice Handicap Index
Hengen J, Peterson M, Mcallister A
Logopedics, phoniatrics, vocology 2017;42(2):93-98

Perceptual Detection of Subtle Dysphonic Traits in Individuals with Cervical Spinal Cord Injury Using an Audience Response Systems Approach
Johansson K, Strömbergsson S, Robieux C, Mcallister A
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2017;31(1):126.e7-126.e17

Comparing Vocal Fold Contact Criteria Derived From Audio and Electroglottographic Signals
Enflo L, Herbst Ct, Sundberg J, Mcallister A
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2016;30(4):381-8

Higher Language Ability is Related to Angular Gyrus Activation Increase During Semantic Processing, Independent of Sentence Incongruency
Van Ettinger-veenstra H, Mcallister A, Lundberg P, Karlsson T, Engström M
Frontiers in human neuroscience 2016;10():110-

Motor functions and adaptive behaviour in children with childhood apraxia of speech
Tükel Ş, Björelius H, Henningsson G, Mcallister A, Eliasson Ac
International journal of speech-language pathology 2015;17(5):470-80

Natural Voice Use in Patients With Voice Disorders and Vocally Healthy Speakers Based on 2 Days Voice Accumulator Information From a Database
Södersten M, Salomão Gl, Mcallister A, Ternström S
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2015;29(5):646.e1-9

Voice onset time in Swedish children with phonological impairment
Lundeborg I, Nordin E, Zeipel-stjerna M, Mcallister A
Logopedics, phoniatrics, vocology 2015;40(4):149-55

Learning in the tutorial group: A balance between individual freedom and institutional control
Mcallister A, Aanstoot J, Hammarstrom Il, Samuelsson C, Johannesson E, Sandstrom K, et al
CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS 2014;28(1-2):47-59

Profiles of orofacial dysfunction in different diagnostic groups using the Nordic Orofacial Test (NOT-S)--a review
Bergendal B, Bakke M, Mcallister A, Sjögreen L, Åsten P
Acta odontologica Scandinavica 2014;72(8):578-84

Children's voice and voice disorders
Mcallister A, Sjölander P
Seminars in speech and language 2013;34(2):71-9

Collision and phonation threshold pressures before and after loud, prolonged vocalization in trained and untrained voices
Enflo L, Sundberg J, Mcallister A
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2013;27(5):527-30

Effects on vocal fold collision and phonation threshold pressure of resonance tube phonation with tube end in water
Enflo L, Sundberg J, Romedahl C, Mcallister A
Journal of speech, language, and hearing research : JSLHR 2013;56(5):1530-8

Impaired language function in generalized epilepsy: inadequate suppression of the default mode network
Gauffin H, Van Ettinger-veenstra H, Landtblom Am, Ulrici D, Mcallister A, Karlsson T, et al
Epilepsy & behavior : E&B 2013;28(1):26-35

A Comparison of Recordings of Sentences and Spontaneous Speech: Perceptual and Acoustic Measures in Preschool Children's Voices
Mcallister A, Brandt Sk
JOURNAL OF VOICE 2012;26(5):673.e1-5

Acoustic and Perceptual Aspects of Vocal Function in Children With Adenotonsillar Hypertrophy-Effects of Surgery
Lundeborg I, Hultcrantz E, Ericsson E, Mcallister A
JOURNAL OF VOICE 2012;26(4):480-7

Gender Differences in Children's Voice Use in a Day Care Environment
Nygren M, Tyboni M, Lindstrom F, Mcallister A, Van Doorn J
JOURNAL OF VOICE 2012;26(6):817.e15-8

Right-hemispheric cortical contributions to language ability in healthy adults
Van Ettinger-veenstra H, Ragnehed M, Mcallister A, Lundberg P, Engstrom M
BRAIN AND LANGUAGE 2012;120(3):395-400

Voice onset time in Swedish children and adults
Lundeborg I, Larsson M, Wiman S, Mcallister Am
LOGOPEDICS PHONIATRICS VOCOLOGY 2012;37(3):117-22

Influence of adenotonsillar hypertrophy on /s/-articulation in children-effects of surgery
Lundeborg I, Ericsson E, Hultcrantz E, Mcallister Am
LOGOPEDICS PHONIATRICS VOCOLOGY 2011;36(3):100-8

Observations of the relationship between noise exposure and preschool teacher voice usage in day-care center environments
Lindstrom F, Waye Kp, Södersten M, Mcallister A, Ternström S
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2011;25(2):166-72

Child Voice and Noise: A Pilot Study of Noise in Day Cares and the Effects on 10 Children's Voice Quality According to Perceptual Evaluation
Mcallister Am, Granqvist S, Sjolander P, Sundberg J
JOURNAL OF VOICE 2009;23(5):587-93

Oral motor dysfunction in children with adenotonsillar hypertrophyeffects of surgery
Lundeborg I, Mcallister A, Graf J, Ericsson E, Hultcrantz E
LOGOPEDICS PHONIATRICS VOCOLOGY 2009;34(3):111-6

Orofacial dysfunction in ectodermal dysplasias measured using the Nordic Orofacial Test-Screening protocol
Bergendal B, Mcallister A, Stecksen-blicks C
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 2009;67(6):377-81

Phonological development in children with obstructive sleep-disordered breathing
Lundeborg I, Mcallister A, Samuelsson C, Ericsson E, Hultcrantz E
CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS 2009;23(10):751-61

Development and evaluation of a comprehensive screening for orofacial dysfunction
Bakke M, Bergendal B, Mcallister A, Sjogreen L, Asten P
SWEDISH DENTAL JOURNAL 2007;31(2):75-84

Treatment with a combination of intra-oral sensory stimulation and electropalatography in a child with severe developmental dyspraxia
Lundeborg I, Mcallister A
LOGOPEDICS PHONIATRICS VOCOLOGY 2007;32(2):71-9

Effects of family therapy on children's voices
Nienkerke-springer A, Mcallister A, Sundberg J
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2005;19(1):103-13

Voice disorders in children with oral motor dysfunction: perceptual evaluation pre and post oral motor therapy
Mcallister A
Logopedics, phoniatrics, vocology 2003;28(3):117-25

Long-term effects of palatal plate therapy on oral motor function in children with Down syndrome evaluated by video registration
Carlstedt K, Henningsson G, Mcallister A, Dahllöf G
Acta odontologica Scandinavica 2001;59(2):63-8

Perceptual and acoustic analysis of vocal registers in 10-year-old children
Mcallister A, Sederholm E, Sundberg J
Logopedics, phoniatrics, vocology 2000;25(2):63-71

Data on subglottal pressure and SPL at varied vocal loudness and pitch in 8- to 11-year-old children
Mcallister A, Sundberg J
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 1998;12(2):166-74

Perturbation and hoarseness: a pilot study of six children's voices
Mcallister A, Sederholm E, Ternström S, Sundberg J
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 1996;10(3):252-61

Aetiologic factors associated with hoarseness in ten-year-old children
Sederholm E, Mcallister A, Dalkvist J, Sundberg J
Folia phoniatrica et logopaedica : official organ of the International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) 1995;47(5):262-78

Visa alla publikationer

Karta