This page in English
Laddar profil information

Om mig

Alicja Wolk är professor i nutritionsepidemiologi och ”Principal Investigator” med vetenskapligt och administrativt ansvar för två stora populationsbaserade kohorter omfattande 110 000 personer. Alicja Wolk är enhetschef för nutritionsepidemiologi och vice prefekt på Institutet för Miljömedicin.

Utbildning

 • Gästforskare, Harvard School of Public Health, Boston, USA, 1995-1997
 • Post-doc/ gästforskare, Karolinska Institutet, 1987
 • Dr Med Sci/PhD i Human Nutrition/Klinisk Epidemiologi, Warszawa, Polen, 1987
 • MSc i Human Nutrition (5-årigt program, inkl. toxikologi och biokemi), University of Life Sciences, Warszawa, Polen, 1974

Forskningsbeskrivning

Alicja Wolks forskning är fokuserad på kopplingen mellan modifierbara kost- och levnadsvanor och kroniska sjukdomar och hälsosamt åldrande – en forskning som har stor betydelse för preventiv medicin och folkhälsa. Alicja Wolk grundade och utvecklade den nutritionsepidemiologiska forskningen i Sverige och blev den första professorn i ämnet 2001. Hon har idag huvudansvaret för två stora populationsbaserade prospektiva longitudinella kohorter omfattande 110,000 personer. Kohorterna, med en omfattande information om modifierbara kost- och levnadsvanor, kopplas årligen till sjuk- och hälsoregister för att studera samband med uppkomst (och återinsjuknande) av cancer, hjärt-kärlsjukdom och ett flertal andra kroniska sjukdomar. Insamlat DNA möjliggör studier av gener och gen-kost/miljöinteraktioner med betydelse för sjukdomsuppkomst. Forskningen baserad på kohorterna har resulterad i många  nya och viktiga fynd, t.ex., att 4 av 5 hjärtinfarkter bland kvinnor kan förebyggas genom hälsosam kost och livsstil.

Forskningen bedrivs i nära samarbete med Harvard School and Public Health och Harvard Medical School via gemensamma ”pooling-projekt”, doktorandhandledning och postdok-utbyte. Det internationella samarbetet har utvidgats till att omfatta universiteten i Cambridge och i Oxford.

Alicja Wolk har handlett 26 doktorander och 23 postdoktorer. Två av hennes PhDs har fått priser för a) den bästa svenska doktorsavhandlingen i epidemiologi (2009) och b) Chorafas pris på KI (2006).

Alicja Wolk är engagerad i "tredje uppgiften". Enligt Karolinska Institutets kvantitativa analys av massmedia (2012) var hon den andra mest citerade professorn vid Karolinska Institutet (efter KIs rektor Harriet Wallberg-Henriksson). Hon också föreläser för patientorganisationer, allmänheten och riksdagsledamöter samt representerat Cancerfonden i Almedalen.

 

Publikationer

Alicja Wolk har publicerat ca 500 vetenskapliga artiklar (1989-1993 under namnet KuskowskaWolk A) och 20 bokkapitel; citerade 22 000 gånger, H-Index= 77 (ISI/Web of Science ); citerade 33 000, H-Index=96 (Google Scholar).

Fem utvalda publikationer

Fruit and vegetable consumption with risk of abdominal aortic aneurysm.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

Stackelberg O, Björck M, Larsson SC, Orsini N, Wolk A.

Circulation. 2013 Aug 20;128(8):795-802.

 

Long term alcohol intake and risk of rheumatoid arthritis in women: a population based cohort study.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

Di Giuseppe D, Alfredsson L, Bottai M, Askling J, Wolk A.

BMJ. 2012 Jul 10;345:e4230

 

Long-term fatty fish consumption and renal cell carcinoma incidence in women.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

Wolk A, Larsson SC, Johansson JE, Ekman P.

JAMA. 2006 Sep 20;296(11):1371-6

 

Magnesium intake in relation to risk of colorectal cancer in women.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

Larsson SC, Bergkvist L, Wolk A.

JAMA. 2005 Jan 5;293(1):86-9.

 

Can measurements of IGF-1 and IGFBP-3 improve the sensitivity of prostate-cancer screening?

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

Wolk A, Andersson SO, Mantzoros CS, Trichopoulos D, Adami HO.

Lancet. 2000 Dec 2;356(9245):1902-3

 

Long-term intake of dietary fiber and decreased risk of coronary heart disease among women.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

Wolk A, Manson JE, Stampfer MJ, Colditz GA, Hu FB, Speizer FE, Hennekens CH, Willett WC.

JAMA. 1999 Jun 2;281(21):1998-2004

 

Akademiska priser och utmärkelser

 • Medlem i AcademiaNet- Outstanding Female Academics- nominerad av Vetenskapsrådet 2014
 • Distinguished Professor Award från Karolinska Institutet 2010
 • Strategic Research Award, Karolinska Institutet, 2007-2012
 • 6-årig Senior Forskartjänst, Cancerfonden 1999-2005
 • 6-årig Forskarassistenttjänst, Cancerfonden 1993-1999
 • 2-årig Vetenskaplig experttjänst, Cancerfonden 1991-1992
 • Under 14 år (1991-2005) 100% av "personliga" lönen finanserades av  Cancerfonden

 

Dokument

Publikationer

A comparison between two healthy diet scores, the modified Mediterranean diet score and the Healthy Nordic Food Index, in relation to all-cause and cause-specific mortality
Warensjö Lemming E, Byberg L, Wolk A, Michaëlsson K
The British journal of nutrition 2018;119(7):836-846

Adipose tissue fatty acid composition and cognitive impairment
Stilling F, Wolk A, Religa D, Leppert J, Bergkvist L, Michaëlsson K, et al
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.) 2018;54():153-157

Alcohol consumption and risk of heart failure: Meta-analysis of 13 prospective studies
Larsson Sc, Wallin A, Wolk A
Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 2018;37(4):1247-1251

Alcohol intake and gastric cancer: Meta-analyses of published data versus individual participant data pooled analyses (StoP Project)
Ferro A, Morais S, Rota M, Pelucchi C, Bertuccio P, Bonzi R, et al
Cancer epidemiology 2018;54():125-132

Analgesic Use and Ovarian Cancer Risk: An Analysis in the Ovarian Cancer Cohort Consortium
Ovarian Cancer Cohort Consortium (oc3), Trabert B, Poole Em, White E, Visvanathan K, Adami Ho, et al
Journal of the National Cancer Institute 2018;():-

Association analyses of more than 140,000 men identify 63 new prostate cancer susceptibility loci
Australian Prostate Cancer Bioresource (apcb), Prostate Cancer Genome-wide Association Study Of Uncommon Susceptibility Loci (pegasus), Cancer Of The Prostate In Sweden (caps), Practical (prostate Cancer Association Group To Investigate Cancer-associated Alterations In The Genome) Consortium, Breast And Prostate Cancer Cohort Consortium (bpc3), Canary Pass Investigators, et al
Nature genetics 2018;50(7):928-936

Association of Body Mass Index and Age With Subsequent Breast Cancer Risk in Premenopausal Women
Premenopausal Breast Cancer Collaborative Group, Schoemaker Mj, Nichols Hb, Wright Lb, Brook Mn, Jones Me, et al
JAMA oncology 2018;4(11):e181771-

A Transcriptome-Wide Association Study Among 97,898 Women to Identify Candidate Susceptibility Genes for Epithelial Ovarian Cancer Risk
Lu Y, Beeghly-fadiel A, Wu L, Guo X, Li B, Schildkraut Jm, et al
Cancer research 2018;78(18):5419-5430

A transcriptome-wide association study of 229,000 women identifies new candidate susceptibility genes for breast cancer
Nbcs Collaborators, Kconfab/aocs Investigators, Wu L, Shi W, Long J, Guo X, et al
Nature genetics 2018;50(7):968-978

Chocolate consumption and risk of atrial fibrillation: Two cohort studies and a meta-analysis
Larsson Sc, Drca N, Jensen-urstad M, Wolk A
AMERICAN HEART JOURNAL 2018;:86-90

Cigarette smoking and gastric cancer in the Stomach Cancer Pooling (StoP) Project
Praud D, Rota M, Pelucchi C, Bertuccio P, Rosso T, Galeone C, et al
European journal of cancer prevention : the official journal of the European Cancer Prevention Organisation (ECP) 2018;27(2):124-133

Coffee consumption and risk of aortic valve stenosis: A prospective study
Larsson Sc, Wolk A, Håkansson N, Bäck M
Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases : NMCD 2018;():-

Coffee consumption, genetic susceptibility and risk of latent autoimmune diabetes in adults: A population-based case-control study
Rasouli B, Ahlqvist E, Alfredsson L, Andersson T, Carlsson Po, Groop L, et al
Diabetes & metabolism 2018;44(4):354-360

Consumption of red and processed meat and breast cancer incidence: A systematic review and meta-analysis of prospective studies
Farvid Ms, Stern Mc, Norat T, Sasazuki S, Vineis P, Weijenberg Mp, et al
International journal of cancer 2018;143(11):2787-2799

Corrigendum re "Genetic Variants Related to Longer Telomere Length are Associated with Increased Risk of Renal Cell Carcinoma" [Eur Urol 2017;72:747-54]
Machiela Mj, Hofmann Jn, Carreras-torres R, Brown Km, Johansson M, Wang Z, et al
European urology 2018;74(3):e85-e86

Dietary Fiber Intake and Risk of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Prospective Cohort Study of Men
Kaluza J, Harris H, Wallin A, Linden A, Wolk A
Epidemiology (Cambridge, Mass.) 2018;29(2):254-260

Dietary Intake of Polyunsaturated Fatty Acids and Pain in Spite of Inflammatory Control Among Methotrexate-Treated Early Rheumatoid Arthritis Patients
Lourdudoss C, Di Giuseppe D, Wolk A, Westerlind H, Klareskog L, Alfredsson L, et al
Arthritis care & research 2018;70(2):205-212

Evaluation of alkylresorcinols in adipose tissue biopsies as a long-term biomarker of whole-grain wheat and rye intake in free-living Swedish men and women
Wu H, Mhd Omar Na, Håkansson N, Wolk A, Michaëlsson K, Landberg R
Public health nutrition 2018;21(10):1933-1942

Fine-mapping of prostate cancer susceptibility loci in a large meta-analysis identifies candidate causal variants
Practical (prostate Cancer Association Group To Investigate Cancer-associated Alterations In The Genome) Consortium, Dadaev T, Saunders Ej, Newcombe Pj, Anokian E, Leongamornlert Da, et al
Nature communications 2018;9(1):2256-

Fish consumption in relation to myocardial infarction, stroke and mortality among women and men with type 2 diabetes: A prospective cohort study
Wallin A, Orsini N, Forouhi Ng, Wolk A
Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 2018;37(2):590-596

Fruit and vegetable consumption and risk of cholecystectomy: a prospective cohort study of women and men
Nordenvall C, Oskarsson V, Wolk A
European journal of nutrition 2018;57(1):75-81

High intake of dietary fibre from fruit and vegetables reduces the risk of hospitalisation for diverticular disease
Mahmood Mw, Abraham-nordling M, Håkansson N, Wolk A, Hjern F
European journal of nutrition 2018;():-

Identification of nine new susceptibility loci for endometrial cancer
O'mara Ta, Glubb Dm, Amant F, Annibali D, Ashton K, Attia J, et al
Nature communications 2018;9(1):3166-

Impact of prediagnostic smoking and smoking cessation on colorectal cancer prognosis: a meta-analysis of individual patient data from cohorts within the CHANCES consortium
Consortium On Health And Ageing: Network Of Cohorts In Europe And The United States (chances), Ordóñez-mena Jm, Walter V, Schöttker B, Jenab M, O'doherty Mg, et al
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology 2018;29(2):472-483

Influence of anti-inflammatory diet and smoking on mortality and survival in men and women: two prospective cohort studies
Kaluza J, Håkansson N, Harris Hr, Orsini N, Michaëlsson K, Wolk A
Journal of internal medicine 2018;():-

Intake of Milk or Fermented Milk Combined With Fruit and Vegetable Consumption in Relation to Hip Fracture Rates: A Cohort Study of Swedish Women
Michaëlsson K, Wolk A, Lemming Ew, Melhus H, Byberg L
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research 2018;33(3):449-457

Long-Term Dietary Changes after Diagnosis of Rheumatoid Arthritis in Swedish Women: Data from a Population-Based Cohort
Lourdudoss C, Arnaud L, Wolk A, Van Vollenhoven Rf, Di Giuseppe D
International journal of rheumatology 2018;2018():9152480-

Long-term unprocessed and processed red meat consumption and risk of chronic obstructive pulmonary disease: a prospective cohort study of women
Kaluza J, Harris H, Linden A, Wolk A
European journal of nutrition 2018;():-

Mediterranean diet and hip fracture incidence among older adults: the CHANCES project
Benetou V, Orfanos P, Feskanich D, Michaëlsson K, Pettersson-kymmer U, Byberg L, et al
Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA 2018;29(7):1591-1599

Mendelian randomisation study of age at menarche and age at menopause and the risk of colorectal cancer
Neumeyer S, Banbury Bl, Arndt V, Berndt Si, Bezieau S, Bien Sa, et al
British journal of cancer 2018;118(12):1639-1647

No Association Between Consumption of Sweetened Beverages and Risk of Later-Onset Crohn's Disease or Ulcerative Colitis
Khalili H, Hakansson N, Chan Ss, Ludvigsson Jf, Olen O, Chan At, et al
Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association 2018;():-

Novel Common Genetic Susceptibility Loci for Colorectal Cancer
Schmit Sl, Edlund Ck, Schumacher Fr, Gong J, Harrison Ta, Huyghe Jr, et al
Journal of the National Cancer Institute 2018;():-

Nut consumption and incidence of seven cardiovascular diseases
Larsson Sc, Drca N, Björck M, Bäck M, Wolk A
Heart (British Cardiac Society) 2018;104(19):1615-1620

Overall diet quality and risk of recurrence and progression of non-gallstone-related acute pancreatitis: a prospective cohort study
Oskarsson V, Sadr-azodi O, Discacciati A, Orsini N, Wolk A
European journal of nutrition 2018;57(7):2537-2545

Physical Activity Does Not Reduce Aortic Valve Stenosis Incidence
Sarajlic P, Wolk A, Bäck M, Larsson Sc
Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society 2018;82(9):2372-2374

Pooled Analysis of Nine Cohorts Reveals Breast Cancer Risk Factors by Tumor Molecular Subtype
Gaudet Mm, Gierach Gl, Carter Bd, Luo J, Milne Rl, Weiderpass E, et al
Cancer research 2018;78(20):6011-6021

Prediagnostic body size and risk of amyotrophic lateral sclerosis death in 10 studies
O'reilly Éj, Wang M, Adami Ho, Alonso A, Bernstein L, Van Den Brandt P, et al
Amyotrophic lateral sclerosis & frontotemporal degeneration 2018;19(5-6):396-406

Questionnaire-Based Anti-Inflammatory Diet Index as a Predictor of Low-Grade Systemic Inflammation
Kaluza J, Harris H, Melhus H, Michaëlsson K, Wolk A
Antioxidants & redox signaling 2018;28(1):78-84

Red and processed meat consumption and risk of bladder cancer: a dose-response meta-analysis of epidemiological studies
Crippa A, Larsson Sc, Discacciati A, Wolk A, Orsini N
European journal of nutrition 2018;57(2):689-701

Reply
Khalili H, Wolk A
Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association 2018;16(10):1682-

Tobacco smoking and gastric cancer: meta-analyses of published data versus pooled analyses of individual participant data (StoP Project)
Ferro A, Morais S, Rota M, Pelucchi C, Bertuccio P, Bonzi R, et al
European journal of cancer prevention : the official journal of the European Cancer Prevention Organisation (ECP) 2018;27(3):197-204

Type 1 and type 2 diabetes mellitus and incidence of seven cardiovascular diseases
Larsson Sc, Wallin A, Håkansson N, Stackelberg O, Bäck M, Wolk A
International journal of cardiology 2018;262():66-70

Type 2 Diabetes in Relation to Hip Bone Density, Area, and Bone Turnover in Swedish Men and Women: A Cross-Sectional Study
Mitchell A, Fall T, Melhus H, Wolk A, Michaëlsson K, Byberg L
Calcified tissue international 2018;103(5):501-511

Alcohol consumption and gastric cancer risk-A pooled analysis within the StoP project consortium
Rota M, Pelucchi C, Bertuccio P, Matsuo K, Zhang Zf, Ito H, et al
International journal of cancer 2017;141(10):1950-1962

Alcohol consumption, cigarette smoking and incidence of aortic valve stenosis
Larsson Sc, Wolk A, Bäck M
Journal of internal medicine 2017;282(4):332-339

A Pooled Analysis of 15 Prospective Cohort Studies on the Association between Fruit, Vegetable, and Mature Bean Consumption and Risk of Prostate Cancer
Petimar J, Wilson Km, Wu K, Wang M, Albanes D, Van Den Brandt Pa, et al
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology 2017;26(8):1276-1287

Are dietary vitamin D, omega-3 fatty acids and folate associated with treatment results in patients with early rheumatoid arthritis? Data from a Swedish population-based prospective study
Lourdudoss C, Wolk A, Nise L, Alfredsson L, Vollenhoven Rv
BMJ open 2017;7(6):e016154-

Association analysis identifies 65 new breast cancer risk loci
Nbcs Collaborators, Confab/aocs Investigators, Abctb Investigators, Michailidou K, Lindström S, Dennis J, et al
Nature 2017;551(7678):92-94

Association between statin use and consultation or surgery for osteoarthritis of the hip or knee: a pooled analysis of four cohort studies
Michaëlsson K, Lohmander Ls, Turkiewicz A, Wolk A, Nilsson P, Englund M
Osteoarthritis and cartilage 2017;25(11):1804-1813

Body Size Indicators and Risk of Gallbladder Cancer: Pooled Analysis of Individual-Level Data from 19 Prospective Cohort Studies
Campbell Pt, Newton Cc, Kitahara Cm, Patel Av, Hartge P, Koshiol J, et al
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology 2017;26(4):597-606

Burden of hip fracture using disability-adjusted life-years: a pooled analysis of prospective cohorts in the CHANCES consortium
Papadimitriou N, Tsilidis Kk, Orfanos P, Benetou V, Ntzani Ee, Soerjomataram I, et al
The Lancet. Public health 2017;2(5):e239-e246

Changes in fruit, vegetable and juice consumption after the diagnosis of type 2 diabetes: a prospective study in men
Olofsson C, Discacciati A, Åkesson A, Orsini N, Brismar K, Wolk A
The British journal of nutrition 2017;117(5):712-719

Chocolate intake and incidence of heart failure: Findings from the Cohort of Swedish Men
Steinhaus Da, Mostofsky E, Levitan Eb, Dorans Ks, Hakansson N, Wolk A, et al
AMERICAN HEART JOURNAL 2017;:18-23

Coffee Consumption and Risk of Gallbladder Cancer in a Prospective Study
Larsson Sc, Giovannucci El, Wolk A
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2017;109(3):1-3

Combined impact of healthy lifestyle factors on lifespan: two prospective cohorts
Larsson Sc, Kaluza J, Wolk A
Journal of internal medicine 2017;282(3):209-219

Contrasting association between alcohol consumption and risk of myocardial infarction and heart failure: Two prospective cohorts
Larsson Sc, Wallin A, Wolk A
International journal of cardiology 2017;231():207-210

Dairy intake in relation to prostate cancer survival
Downer Mk, Batista Jl, Mucci La, Stampfer Mj, Epstein Mm, Håkansson N, et al
International journal of cancer 2017;140(9):2060-2069

Dietary antioxidants and risk of Parkinson's disease in two population-based cohorts
Yang F, Wolk A, Håkansson N, Pedersen Nl, Wirdefeldt K
Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society 2017;32(11):1631-1636

Dietary polychlorinated biphenyls, long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids and incidence of malignant melanoma
Donat-vargas C, Berglund M, Glynn A, Wolk A, Åkesson A
European journal of cancer (Oxford, England : 1990) 2017;72():137-143

Dietary total antioxidant capacity in early school age and subsequent allergic disease
Gref A, Rautiainen S, Gruzieva O, Håkansson N, Kull I, Pershagen G, et al
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology 2017;47(6):751-759

Excess mortality after hip fracture in elderly persons from Europe and the USA: the CHANCES project
Katsoulis M, Benetou V, Karapetyan T, Feskanich D, Grodstein F, Pettersson-kymmer U, et al
Journal of internal medicine 2017;281(3):300-310

Fish consumption and all-cause mortality in a cohort of Swedish men and women
Bellavia A, Larsson Sc, Wolk A
Journal of internal medicine 2017;281(1):86-95

Fish consumption and frying of fish in relation to type 2 diabetes incidence: a prospective cohort study of Swedish men
Wallin A, Di Giuseppe D, Orsini N, Åkesson A, Forouhi Ng, Wolk A
European journal of nutrition 2017;56(2):843-852

Fish, long-chain omega-3 polyunsaturated fatty acid intake and incidence of atrial fibrillation: A pooled analysis of two prospective studies
Larsson Sc, Wolk A
Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 2017;36(2):537-541

Fruit and vegetable consumption and risk of COPD: a prospective cohort study of men
Kaluza J, Larsson Sc, Orsini N, Linden A, Wolk A
Thorax 2017;72(6):500-509

Genetic Variants Related to Longer Telomere Length are Associated with Increased Risk of Renal Cell Carcinoma
Machiela Mj, Hofmann Jn, Carreras-torres R, Brown Km, Johansson M, Wang Z, et al
European urology 2017;72(5):747-754

Genome-wide association study identifies multiple risk loci for renal cell carcinoma
Scelo G, Purdue Mp, Brown Km, Johansson M, Wang Z, Eckel-passow Je, et al
Nature communications 2017;8():15724-

Healthy dietary patterns and incidence of biliary tract and gallbladder cancer in a prospective study of women and men
Larsson Sc, Håkansson N, Wolk A
European journal of cancer (Oxford, England : 1990) 2017;70():42-47

High-dose B-vitamin supplements and risk for age-related cataract: a population-based prospective study of men and women
Selin Jz, Lindblad Be, Bottai M, Morgenstern R, Wolk A
The British journal of nutrition 2017;118(2):154-160

High insulin-like growth factor-binding protein-1 (IGFBP-1) is associated with low relative muscle mass in older women
Stilling F, Wallenius S, Michaëlsson K, Dalgård C, Brismar K, Wolk A
Metabolism: clinical and experimental 2017;73():36-42

Identification of 12 new susceptibility loci for different histotypes of epithelial ovarian cancer
Embrace Study, Aocs Study Group, Opal Study Group, Kconfab Investigators, Hebon Study, Gemo Study Collaborators, et al
Nature genetics 2017;49(5):680-691

Identification of ten variants associated with risk of estrogen-receptor-negative breast cancer
Embrace, Abctb Investigators, Nbsc Collaborators, Kconfab/aocs Investigators, Hebon, Gemo Study Collaborators, et al
Nature genetics 2017;49(12):1767-1778

Leisure-Time Physical Activity and Risk of Fracture: A Cohort Study of 66,940 Men and Women
Stattin K, Michaëlsson K, Larsson Sc, Wolk A, Byberg L
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research 2017;32(8):1599-1606

Lifestyle and Risk of Screening-Detected Abdominal Aortic Aneurysm in Men
Stackelberg O, Wolk A, Eliasson K, Hellberg A, Bersztel A, Larsson Sc, et al
Journal of the American Heart Association 2017;6(5):-

Long-term a posteriori dietary patterns and risk of hip fractures in a cohort of women
Warensjö Lemming E, Byberg L, Melhus H, Wolk A, Michaëlsson K
European journal of epidemiology 2017;32(7):605-616

Milk, Fruit and Vegetable, and Total Antioxidant Intakes in Relation to Mortality Rates: Cohort Studies in Women and Men
Michaelsson K, Wolk A, Melhus H, Byberg L
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2017;185(5):345-361

Overall and abdominal obesity and incident aortic valve stenosis: two prospective cohort studies
Larsson Sc, Wolk A, Håkansson N, Bäck M
European heart journal 2017;38(28):2192-2197

Pooled analysis of active cigarette smoking and invasive breast cancer risk in 14 cohort studies
Gaudet Mm, Carter Bd, Brinton La, Falk Rt, Gram It, Luo J, et al
International journal of epidemiology 2017;46(3):881-893

Postmenopausal hormone therapy and risk of stroke: A pooled analysis of data from population-based cohort studies
Carrasquilla Gd, Frumento P, Berglund A, Borgfeldt C, Bottai M, Chiavenna C, et al
PLoS medicine 2017;14(11):e1002445-

Potential health hazards of eating red meat
Wolk A
Journal of internal medicine 2017;281(2):106-122

The Premenopausal Breast Cancer Collaboration: A Pooling Project of Studies Participating in the National Cancer Institute Cohort Consortium
Nichols Hb, Schoemaker Mj, Wright Lb, Mcgowan C, Brook Mn, Mcclain Km, et al
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology 2017;26(9):1360-1369

The seasonal importance of serum 25-hydroxyvitamin D for bone mineral density in older women
Michaëlsson K, Wolk A, Byberg L, Mitchell A, Mallmin H, Melhus H
Journal of internal medicine 2017;281(2):167-178

Adherence to a Mediterranean diet is associated with reduced risk of heart failure in men
Tektonidis Tg, Åkesson A, Gigante B, Wolk A, Larsson Sc
European journal of heart failure 2016;18(3):253-9

Adherence to the World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research recommendations and breast cancer risk
Harris Hr, Bergkvist L, Wolk A
International journal of cancer 2016;138(11):2657-64

Ageing with elegans: a research proposal to map healthspan pathways
Luyten W, Antal P, Braeckman Bp, Bundy J, Cirulli F, Fang-yen C, et al
Biogerontology 2016;17(4):771-82

Alcohol consumption and breast cancer risk by estrogen receptor status: in a pooled analysis of 20 studies
Jung S, Wang M, Anderson K, Baglietto L, Bergkvist L, Bernstein L, et al
International journal of epidemiology 2016;45(3):916-28

Anthropometric Factors and Thyroid Cancer Risk by Histological Subtype: Pooled Analysis of 22 Prospective Studies
Kitahara Cm, Mccullough Ml, Franceschi S, Rinaldi S, Wolk A, Neta G, et al
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association 2016;26(2):306-18

A prospective cohort study on the association between coffee drinking and risk of non-gallstone-related acute pancreatitis
Oskarsson V, Sadr-azodi O, Orsini N, Wolk A
The British journal of nutrition 2016;115(10):1830-4

Association between inflammatory potential of diet and mortality among women in the Swedish Mammography Cohort
Shivappa N, Harris H, Wolk A, Hebert Jr
European journal of nutrition 2016;55(5):1891-900

Association of Leisure-Time Physical Activity With Risk of 26 Types of Cancer in 1.44 Million Adults
Moore Sc, Lee Im, Weiderpass E, Campbell Pt, Sampson Jn, Kitahara Cm, et al
JAMA internal medicine 2016;176(6):816-25

Associations between unprocessed red and processed meat, poultry, seafood and egg intake and the risk of prostate cancer: A pooled analysis of 15 prospective cohort studies
Wu K, Spiegelman D, Hou T, Albanes D, Allen Ne, Berndt Si, et al
International journal of cancer 2016;138(10):2368-82

Associations of dietary polychlorinated biphenyls and long-chain omega-3 fatty acids with stroke risk
Kippler M, Larsson Sc, Berglund M, Glynn A, Wolk A, Åkesson A
Environment international 2016;94():706-711

Chocolate consumption and risk of myocardial infarction: a prospective study and meta-analysis
Larsson Sc, Åkesson A, Gigante B, Wolk A
Heart (British Cardiac Society) 2016;102(13):1017-22

Combined impact of healthy lifestyle factors on risk of atrial fibrillation: Prospective study in men and women
Larsson Sc, Drca N, Jensen-urstad M, Wolk A
International journal of cardiology 2016;203():46-9

Consumption of Unprocessed and Processed Red Meat and the Risk of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Prospective Cohort Study of Men
Kaluza J, Larsson Sc, Linden A, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2016;184(11):829-836

Dietary Approaches to Stop Hypertension Diet and Incidence of Stroke: Results From 2 Prospective Cohorts
Larsson Sc, Wallin A, Wolk A
Stroke 2016;47(4):986-90

Dietary exposure to polychlorinated biphenyls and risk of breast, endometrial and ovarian cancer in a prospective cohort
Donat-vargas C, Åkesson A, Berglund M, Glynn A, Wolk A, Kippler M
British journal of cancer 2016;115(9):1113-1121

Dietary exposure to polychlorinated biphenyls and risk of myocardial infarction in men - A population-based prospective cohort study
Bergkvist C, Berglund M, Glynn A, Julin B, Wolk A, Åkesson A
Environment international 2016;88():9-14

Differences in age at death according to smoking and age at menopause
Bellavia A, Wolk A, Orsini N
Menopause (New York, N.Y.) 2016;23(1):108-10

Differing association of alcohol consumption with different stroke types: a systematic review and meta-analysis
Larsson Sc, Wallin A, Wolk A, Markus Hs
BMC medicine 2016;14(1):178-

Egg consumption and risk of type 2 diabetes: a prospective study and dose-response meta-analysis
Wallin A, Forouhi Ng, Wolk A, Larsson Sc
Diabetologia 2016;59(6):1204-13

Exposure to polychlorinated biphenyls and prostate cancer: population-based prospective cohort and experimental studies
Ali I, Julin B, Glynn A, Högberg J, Berglund M, Johansson Je, et al
Carcinogenesis 2016;37(12):1144-1151

Fruit and Vegetable Intake and Hip Fracture Incidence in Older Men and Women: The CHANCES Project
Benetou V, Orfanos P, Feskanich D, Michaëlsson K, Pettersson-kymmer U, Eriksson S, et al
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research 2016;31(9):1743-52

Genome-Wide Meta-Analyses of Breast, Ovarian, and Prostate Cancer Association Studies Identify Multiple New Susceptibility Loci Shared by at Least Two Cancer Types
Nbcs Investigators, Abctb Investigators, Aocs Study Group & Australian Cancer Study (ovarian Cancer), Apcb Bioresource, Kconfab Investigators, Practical Consortium, et al
Cancer discovery 2016;6(9):1052-67

Healthy Lifestyle and Risk of Heart Failure: Results From 2 Prospective Cohort Studies
Larsson Sc, Tektonidis Tg, Gigante B, Åkesson A, Wolk A
Circulation. Heart failure 2016;9(4):e002855-

High red meat intake and all-cause cardiovascular and cancer mortality: is the risk modified by fruit and vegetable intake?
Bellavia A, Stilling F, Wolk A
The American journal of clinical nutrition 2016;104(4):1137-1143

Inflammatory F2-isoprostane, prostaglandin F2α, pentraxin 3 levels and breast cancer risk: The Swedish Mammography Cohort
Basu S, Harris H, Wolk A, Rossary A, Caldefie-chézet F, Vasson Mp, et al
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids 2016;113():28-32

International pooled study on diet and bladder cancer: the bladder cancer, epidemiology and nutritional determinants (BLEND) study: design and baseline characteristics
Goossens Me, Isa F, Brinkman M, Mak D, Reulen R, Wesselius A, et al
Archives of public health = Archives belges de sante publique 2016;74():30-

Mediterranean Diet and Hip Fracture in Swedish Men and Women
Byberg L, Bellavia A, Larsson Sc, Orsini N, Wolk A, Michaëlsson K
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research 2016;31(12):2098-2105

Modest U-Shaped Association between Dietary Acid Load and Risk of All-Cause and Cardiovascular Mortality in Adults
Xu H, Åkesson A, Orsini N, Håkansson N, Wolk A, Carrero Jj
The Journal of nutrition 2016;146(8):1580-5

Ovarian Cancer Risk Factors by Histologic Subtype: An Analysis From the Ovarian Cancer Cohort Consortium
Wentzensen N, Poole Em, Trabert B, White E, Arslan Aa, Patel Av, et al
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 2016;34(24):2888-98

Potato consumption and risk of cardiovascular disease: 2 prospective cohort studies
Larsson Sc, Wolk A
The American journal of clinical nutrition 2016;104(5):1245-1252

Prospective Study of Glycemic Load, Glycemic Index, and Carbohydrate Intake in Relation to Risk of Biliary Tract Cancer
Larsson Sc, Giovannucci El, Wolk A
The American journal of gastroenterology 2016;111(6):891-6

Quantification of the smoking-associated cancer risk with rate advancement periods: meta-analysis of individual participant data from cohorts of the CHANCES consortium
Consortium On Health And Ageing: Network Of Cohorts In Europe And The United States (chances), Ordóñez-mena Jm, Schöttker B, Mons U, Jenab M, Freisling H, et al
BMC medicine 2016;14():62-

Quantifying the benefits of Mediterranean diet in terms of survival
Bellavia A, Tektonidis Tg, Orsini N, Wolk A, Larsson Sc
European journal of epidemiology 2016;31(5):527-30

Soluble vascular endothelial growth factor receptors 2 (sVEGFR-2) and 3 (sVEGFR-3) and breast cancer risk in the Swedish Mammography Cohort
Harris H, Wolk A, Larsson A, Vasson Mp, Basu S
International journal of molecular epidemiology and genetics 2016;7(1):81-6

Sweetened Beverage Consumption and Risk of Biliary Tract and Gallbladder Cancer in a Prospective Study
Larsson Sc, Giovannucci El, Wolk A
Journal of the National Cancer Institute 2016;108(10):-

Sweetened beverage intake and risk of latent autoimmune diabetes in adults (LADA) and type 2 diabetes
Löfvenborg Je, Andersson T, Carlsson Po, Dorkhan M, Groop L, Martinell M, et al
European journal of endocrinology 2016;175(6):605-614

Urinary cadmium and mortality from all causes, cancer and cardiovascular disease in the general population: systematic review and meta-analysis of cohort studies
Larsson Sc, Wolk A
International journal of epidemiology 2016;45(3):782-91

A high energy intake from dietary fat among middle-aged and older adults is associated with increased risk of malnutrition 10 years later
Soderstrom L, Rosenblad A, Adolfsson Et, Wolk A, Hakansson N, Bergkvist L
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION 2015;114(6):915-23

Alcohol and incident heart failure among middle-aged and elderly men: cohort of Swedish men
Dorans Ks, Mostofsky E, Levitan Eb, Håkansson N, Wolk A, Mittleman Ma
Circulation. Heart failure 2015;8(3):422-7

Alcohol consumption and risk of heart failure: a dose-response meta-analysis of prospective studies
Larsson Sc, Orsini N, Wolk A
European journal of heart failure 2015;17(4):367-73

Alkylresorcinols in adipose tissue biopsies as biomarkers of whole-grain intake: an exploratory study of responsiveness to advised intake over 12 weeks
Wu H, Kolehmainen M, Mykkänen H, Poutanen K, Uusitupa M, Schwab U, et al
European journal of clinical nutrition 2015;69(11):1244-8

A Mediterranean diet and risk of myocardial infarction, heart failure and stroke: A population-based cohort study
Tektonidis Tg, Åkesson A, Gigante B, Wolk A, Larsson Sc
Atherosclerosis 2015;243(1):93-8

An estrogen-associated dietary pattern and breast cancer risk in the Swedish Mammography Cohort
Harris Hr, Bergkvist L, Wolk A
International journal of cancer 2015;137(9):2149-54

Anthropometry and head and neck cancer:a pooled analysis of cohort data
Gaudet Mm, Kitahara Cm, Newton Cc, Bernstein L, Reynolds P, Weiderpass E, et al
International journal of epidemiology 2015;44(2):673-81

Central adiposity, obesity during early adulthood, and pancreatic cancer mortality in a pooled analysis of cohort studies
Genkinger Jm, Kitahara Cm, Bernstein L, Berrington De Gonzalez A, Brotzman M, Elena Jw, et al
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology 2015;26(11):2257-66

Coffee consumption is not associated with increased risk of atrial fibrillation: results from two prospective cohorts and a meta-analysis
Larsson Sc, Drca N, Jensen-urstad M, Wolk A
BMC medicine 2015;13():207-

Cohort study of corticosteroid use and risk of hospital admission for diverticular disease
Hjern F, Mahmood Mw, Abraham-nordling M, Wolk A, Håkansson N
The British journal of surgery 2015;102(1):119-24

Dietary cysteine and other amino acids and stroke incidence in women
Larsson Sc, Håkansson N, Wolk A
Stroke 2015;46(4):922-6

Dietary exposure to polychlorinated biphenyls and risk of myocardial infarction - a population-based prospective cohort study
Bergkvist C, Berglund M, Glynn A, Wolk A, Åkesson A
International journal of cardiology 2015;183():242-8

Education, marital status, and risk of hip fractures in older men and women: the CHANCES project
Benetou V, Orfanos P, Feskanich D, Michaëlsson K, Pettersson-kymmer U, Ahmed La, et al
Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA 2015;26(6):1733-46

Egg consumption and risk of heart failure, myocardial infarction, and stroke: results from 2 prospective cohorts
Larsson Sc, Åkesson A, Wolk A
The American journal of clinical nutrition 2015;102(5):1007-13

Fish and polyunsaturated fat intake and development of allergic and nonallergic rhinitis
Magnusson J, Kull I, Westman M, Håkansson N, Wolk A, Melén E, et al
The Journal of allergy and clinical immunology 2015;136(5):1247-53.e1

Fish consumption and risk of non-gallstone-related acute pancreatitis: a prospective cohort study
Oskarsson V, Orsini N, Sadr-azodi O, Wolk A
The American journal of clinical nutrition 2015;101(1):72-8

Fruit and vegetable intake and rate of heart failure: a population-based prospective cohort of women
Rautiainen S, Levitan Eb, Mittleman Ma, Wolk A
European journal of heart failure 2015;17(1):20-6

Fruit and vegetable intake and risk of hip fracture: a cohort study of Swedish men and women
Byberg L, Bellavia A, Orsini N, Wolk A, Michaëlsson K
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research 2015;30(6):976-84

Impact of smoking and smoking cessation on cardiovascular events and mortality among older adults: meta-analysis of individual participant data from prospective cohort studies of the CHANCES consortium
Chances Consortium, Mons U, Müezzinler A, Gellert C, Schöttker B, Abnet Cc, et al
BMJ (Clinical research ed.) 2015;350():h1551-

Incidence of atrial fibrillation in relation to birth weight and preterm birth
Larsson Sc, Drca N, Jensen-urstad M, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 2015;:149-52

Intake of vitamins A, C, and E and folate and the risk of ovarian cancer in a pooled analysis of 10 cohort studies
Koushik A, Wang Ml, Anderson Ke, Van Den Brandt P, Clendenen Tv, Eliassen Ah, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 2015;26(9):1315-27

Inverse association between coffee consumption and risk of cholecystectomy in women but not in men
Nordenvall C, Oskarsson V, Wolk A
Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association 2015;13(6):1096-1102.e1

Is There Any Role for Serum Cathepsin S and CRP Levels on Prognostic Information in Breast Cancer? The Swedish Mammography Cohort
Basu S, Harris H, Larsson A, Vasson Mp, Wolk A
Antioxidants & redox signaling 2015;23(16):1298-302

Long-Term Physical Activity and Risk of Age-Related Cataract A Population-Based Prospective Study of Male and Female Cohorts
Selin Jjz, Orsini N, Lindblad Be, Wolk A
OPHTHALMOLOGY 2015;122(2):274-80

Long-term processed and unprocessed red meat consumption and risk of heart failure: A prospective cohort study of women
Kaluza J, Åkesson A, Wolk A
International journal of cardiology 2015;193():42-6

Menopausal hormone use and ovarian cancer risk: individual participant meta-analysis of 52 epidemiological studies
Collaborative Grp Epidemiological, Gapstur Sm, Patel Av, Banks E, Dal Maso L, Talamini R, et al
LANCET 2015;385(9980):1835-42

Milk Consumption and Mortality from All Causes, Cardiovascular Disease, and Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis
Larsson Sc, Crippa A, Orsini N, Wolk A, Michaëlsson K
Nutrients 2015;7(9):7749-63

Parental History of Cardiovascular Disease and Risk of ESRD in Women
Xu H, Wolk A, Carrero Jj
American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation 2015;66(4):726-8

Physical Activity and Heart Failure Risk in a Prospective Study of Men
Rahman I, Bellavia A, Wolk A, Orsini N
JACC. Heart failure 2015;3(9):681-7

Physical activity and risk of rheumatoid arthritis in women: a population-based prospective study
Di Giuseppe D, Bottai M, Askling J, Wolk A
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 2015;:40-

Physical activity is associated with a reduced risk of atrial fibrillation in middle-aged and elderly women
Drca N, Wolk A, Jensen-urstad M, Larsson Sc
Heart (British Cardiac Society) 2015;101(20):1627-30

Primary prevention of stroke by a healthy lifestyle in a high-risk group
Larsson Sc, Åkesson A, Wolk A
Neurology 2015;84(22):2224-8

Relationship between age at natural menopause and risk of heart failure
Rahman I, Akesson A, Wolk A
MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY 2015;22(1):12-6

Smoking and All-cause Mortality in Older Adults: Results From the CHANCES Consortium
Müezzinler A, Mons U, Gellert C, Schöttker B, Jansen E, Kee F, et al
American journal of preventive medicine 2015;49(5):e53-e63

The relationship between sweetened beverage consumption and risk of heart failure in men
Rahman I, Wolk A, Larsson Sc
Heart (British Cardiac Society) 2015;101(24):1961-5

The stomach cancer pooling (StoP) project: study design and presentation
Pelucchi C, Lunet N, Boccia S, Zhang Zf, Praud D, Boffetta P, et al
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION 2015;24(1):16-23

Urinary Cadmium Concentration and Risk of Breast Cancer: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis
Larsson Sc, Orsini N, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2015;182(5):375-80

Using Laplace Regression to Model and Predict Percentiles of Age at Death When Age Is the Primary Time Scale
Bellavia A, Discacciati A, Bottai M, Wolk A, Orsini N
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2015;182(3):271-7

Alcohol consumption and mortality: a dose-response analysis in terms of time
Bellavia A, Bottai M, Wolk A, Orsini N
Annals of epidemiology 2014;24(4):291-6

Alcohol Consumption and Risk of Atrial Fibrillation A Prospective Study and Dose-Response Meta-Analysis
Larsson Sc, Drca N, Wolk A
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 2014;64(3):281-9

Alcohol consumption, specific alcoholic beverages, and abdominal aortic aneurysm
Stackelberg O, Björck M, Larsson Sc, Orsini N, Wolk A
Circulation 2014;130(8):646-52

A pooled analysis of waist circumference and mortality in 650,000 adults
Cerhan Jr, Moore Sc, Jacobs Ej, Kitahara Cm, Rosenberg Ps, Adami Ho, et al
Mayo Clinic proceedings 2014;89(3):335-45

Are increased levels of systemic oxidative stress and inflammation associated with age-related cataract?
Selin Jz, Lindblad Be, Rautiainen S, Michaëlsson K, Morgenstern R, Bottai M, et al
Antioxidants & redox signaling 2014;21(5):700-4

Association between class III obesity (BMI of 40-59 kg/m2) and mortality: a pooled analysis of 20 prospective studies
Kitahara Cm, Flint Aj, Berrington De Gonzalez A, Bernstein L, Brotzman M, Macinnis Rj, et al
PLoS medicine 2014;11(7):e1001673-

Atrial fibrillation is associated with different levels of physical activity levels at different ages in men
Drca N, Wolk A, Jensen-urstad M, Larsson Sc
Heart (British Cardiac Society) 2014;100(13):1037-42

Body size and multiple myeloma mortality: a pooled analysis of 20 prospective studies
Teras Lr, Kitahara Cm, Birmann Bm, Hartge Pa, Wang Ss, Robien K, et al
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY 2014;166(5):667-76

Cigarette smoking and risk of rheumatoid arthritis: a dose-response meta-analysis
Di Giuseppe D, Discacciati A, Orsini N, Wolk A
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 2014;16(2):R61-

Coffee Consumption and Mortality From All Causes, Cardiovascular Disease, and Cancer: A Dose-Response Meta-Analysis
Crippa A, Discacciati A, Larsson Sc, Wolk A, Orsini N
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2014;180(8):763-75

Coffee consumption and risk of fracture in the Cohort of Swedish Men (COSM)
Hallström H, Wolk A, Glynn A, Michaëlsson K, Byberg L
PloS one 2014;9(5):e97770-

Coffee consumption and risk of nonaggressive, aggressive and fatal prostate cancer-a dose-response meta-analysis
Discacciati A, Orsini N, Wolk A
ANNALS OF ONCOLOGY 2014;25(3):584-91

Dairy products and pancreatic cancer risk: a pooled analysis of 14 cohort studies
Genkinger Jm, Wang M, Li R, Albanes D, Anderson Ke, Bernstein L, et al
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology 2014;25(6):1106-15

Dietary cadmium exposure and chronic kidney disease: a population-based prospective cohort study of men and women
Thomas Ld, Elinder Cg, Wolk A, Åkesson A
International journal of hygiene and environmental health 2014;217(7):720-5

Dietary exposure to polychlorinated biphenyls is associated with increased risk of stroke in women
Bergkvist C, Kippler M, Larsson Sc, Berglund M, Glynn A, Wolk A, et al
Journal of internal medicine 2014;276(3):248-59

Dietary fiber intake is inversely associated with stroke incidence in healthy Swedish adults
Larsson Sc, Wolk A
The Journal of nutrition 2014;144(12):1952-5

Differences in survival associated with processed and with nonprocessed red meat consumption
Bellavia A, Larsson Sc, Bottai M, Wolk A, Orsini N
The American journal of clinical nutrition 2014;100(3):924-9

Effect of parental migration background on childhood nutrition, physical activity, and body mass index
Besharat Pour M, Bergström A, Bottai M, Kull I, Wickman M, Håkansson N, et al
Journal of obesity 2014;2014():406529-

Fatty fish consumption and risk of latent autoimmune diabetes in adults
Löfvenborg Je, Andersson T, Carlsson Po, Dorkhan M, Groop L, Martinell M, et al
Nutrition & diabetes 2014;4():e139-

Fish consumption and risk of rheumatoid arthritis: a dose-response meta-analysis
Di Giuseppe D, Crippa A, Orsini N, Wolk A
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 2014;16(5):446-

Healthy diet and lifestyle and risk of stroke in a prospective cohort of women
Larsson Sc, Akesson A, Wolk A
Neurology 2014;83(19):1699-704

Heme iron intake and acute myocardial infarction: a prospective study of men
Kaluza J, Larsson Sc, Håkansson N, Wolk A
International journal of cardiology 2014;172(1):155-60

High dietary glycemic load increases the risk of non-gallstone-related acute pancreatitis: a prospective cohort study
Oskarsson V, Sadr-azodi O, Orsini N, Andrén-sandberg Å, Wolk A
Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association 2014;12(4):676-82

Imputation and subset-based association analysis across different cancer types identifies multiple independent risk loci in the TERT-CLPTM1L region on chromosome 5p15.33
Wang Z, Zhu B, Zhang M, Parikh H, Jia J, Chung Cc, et al
Human molecular genetics 2014;23(24):6616-33

Intake and serum concentrations of alpha-tocopherol in relation to fractures in elderly women and men: 2 cohort studies
Michaelsson K, Wolk A, Byberg L, Arnlov J, Melhus H
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2014;99(1):107-14

Lifestyle and dietary factors in prostate cancer prevention
Discacciati A, Wolk A
Recent results in cancer research. Fortschritte der Krebsforschung. Progres dans les recherches sur le cancer 2014;202():27-37

Long-term dietary vitamin D intake and risk of fracture and osteoporosis: a longitudinal cohort study of Swedish middle-aged and elderly women
Snellman G, Byberg L, Lemming Ew, Melhus H, Gedeborg R, Mallmin H, et al
The Journal of clinical endocrinology and metabolism 2014;99(3):781-90

Long-term intake of dietary long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids and risk of rheumatoid arthritis: a prospective cohort study of women
Di Giuseppe D, Wallin A, Bottai M, Askling J, Wolk A
Annals of the rheumatic diseases 2014;73(11):1949-53

Low-risk diet and lifestyle habits in the primary prevention of myocardial infarction in men: a population-based prospective cohort study
Akesson A, Larsson Sc, Discacciati A, Wolk A
Journal of the American College of Cardiology 2014;64(13):1299-306

Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies
Michaëlsson K, Wolk A, Langenskiöld S, Basu S, Warensjö Lemming E, Melhus H, et al
BMJ (Clinical research ed.) 2014;349():g6015-

Overall diet quality and risk of stroke: a prospective cohort study in women
Larsson Sc, Akesson A, Wolk A
Atherosclerosis 2014;233(1):27-9

Postmenopausal hormone replacement therapy and risk of acute pancreatitis: a prospective cohort study
Oskarsson V, Orsini N, Sadr-azodi O, Wolk A
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL 2014;186(5):338-44

Postmenopausal hormone replacement therapy and risk of cholecystectomy: a prospective cohort study
Nordenvall C, Oskarsson V, Sadr-azodi O, Orsini N, Wolk A
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 2014;49(1):109-13

Prevention and early detection of prostate cancer
Cuzick J, Thorat Ma, Andriole G, Brawley Ow, Brown Ph, Culig Z, et al
LANCET ONCOLOGY 2014;15(11):E484-E492

Prevention and early detection of prostate cancer
Cuzick J, Thorat Ma, Andriole G, Brawley Ow, Brown Ph, Culig Z, et al
The Lancet. Oncology 2014;15(11):e484-92

Processed and unprocessed red meat consumption and risk of heart failure: prospective study of men
Kaluza J, Akesson A, Wolk A
Circulation. Heart failure 2014;7(4):552-7

Relationship between physical activity and heart failure risk in women
Rahman I, Bellavia A, Wolk A
Circulation. Heart failure 2014;7(6):877-81

Sex differences in the association between smoking and abdominal aortic aneurysm
Stackelberg O, Björck M, Larsson Sc, Orsini N, Wolk A
The British journal of surgery 2014;101(10):1230-7

Sleep Duration and Survival Percentiles Across Categories of Physical Activity
Bellavia A, Akerstedt T, Bottai M, Wolk A, Orsini N
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2014;179(4):484-91

Smoking cessation and the risk of cataract: a prospective cohort study of cataract extraction among men
Lindblad Be, Håkansson N, Wolk A
JAMA ophthalmology 2014;132(3):253-7

Sweetened beverage consumption is associated with increased risk of stroke in women and men
Larsson Sc, Akesson A, Wolk A
The Journal of nutrition 2014;144(6):856-60

The Consortium on Health and Ageing: Network of Cohorts in Europe and the United States (CHANCES) project-design, population and data harmonization of a large-scale, international study
Boffetta P, Bobak M, Borsch-supan A, Brenner H, Eriksson S, Grodstein F, et al
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2014;29(12):929-36

Total antioxidant capacity of the diet and risk of age-related cataract: a population-based prospective cohort of women
Rautiainen S, Lindblad Be, Morgenstern R, Wolk A
JAMA ophthalmology 2014;132(3):247-52

Validity of food frequency questionnaire-based estimates of long-term long-chain n-3 polyunsaturated fatty acid intake
Wallin A, Di Giuseppe D, Burgaz A, Håkansson N, Cederholm T, Michaëlsson K, et al
European journal of nutrition 2014;53(2):549-55

Vitamin C and survival among women with breast cancer: a meta-analysis
Harris Hr, Orsini N, Wolk A
European journal of cancer (Oxford, England : 1990) 2014;50(7):1223-31

Abdominal and total adiposity and the risk of acute pancreatitis: a population-based prospective cohort study
Sadr-azodi O, Orsini N, Andrén-sandberg Å, Wolk A
The American journal of gastroenterology 2013;108(1):133-9

Ascorbic acid supplements and kidney stone incidence among men: a prospective study
Thomas Ld, Elinder Cg, Tiselius Hg, Wolk A, Akesson A
JAMA internal medicine 2013;173(5):386-8

Association between dairy food consumption and risk of myocardial infarction in women differs by type of dairy food
Patterson E, Larsson Sc, Wolk A, Åkesson A
The Journal of nutrition 2013;143(1):74-9

Black tea consumption and risk of stroke in women and men
Larsson Sc, Virtamo J, Wolk A
Annals of epidemiology 2013;23(3):157-60

Cadmium in diet and risk of cardiovascular disease in women
Julin B, Bergkvist C, Wolk A, Åkesson A
Epidemiology (Cambridge, Mass.) 2013;24(6):880-5

Cigarette smoking and smoking cessation in relation to risk of rheumatoid arthritis in women
Di Giuseppe D, Orsini N, Alfredsson L, Askling J, Wolk A
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 2013;15(2):R56-

Coffee consumption and risk of localized, advanced and fatal prostate cancer: a population-based prospective study
Discacciati A, Orsini N, Andersson So, Andrén O, Johansson Je, Mantzoros Cs, et al
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology 2013;24(7):1912-8

Dietary, anthropometric, and lifestyle correlates of serum carotenoids in postmenopausal women
Wawrzyniak A, Hamułka J, Friberg E, Wolk A
European journal of nutrition 2013;52(8):1919-26

Dietary cadmium exposure and kidney stone incidence: a population-based prospective cohort study of men & women
Thomas Ld, Elinder Cg, Tiselius Hg, Wolk A, Akesson A
Environment international 2013;59():148-51

Dietary calcium intake and risk of stroke: a dose-response meta-analysis
Larsson Sc, Orsini N, Wolk A
The American journal of clinical nutrition 2013;97(5):951-7

Dietary intake of lignans and risk of esophageal and gastric adenocarcinoma: a cohort study in Sweden
Lin Y, Wolk A, Håkansson N, Lagergren J, Lu Y
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology 2013;22(2):308-12

European Perspectives in Cardiology
Nicholls M, Wolk A
CIRCULATION 2013;128(23):F133-F138

Exposure to cadmium from food and risk of cardiovascular disease in men: a population-based prospective cohort study
Julin B, Wolk A, Thomas Ld, Akesson A
European journal of epidemiology 2013;28(10):837-40

Fish consumption in infancy and development of allergic disease up to age 12 y
Magnusson J, Kull I, Rosenlund H, Håkansson N, Wolk A, Melén E, et al
The American journal of clinical nutrition 2013;97(6):1324-30

Fruit and vegetable consumption and all-cause mortality: a dose-response analysis
Bellavia A, Larsson Sc, Bottai M, Wolk A, Orsini N
The American journal of clinical nutrition 2013;98(2):454-9

Fruit and vegetable consumption with risk of abdominal aortic aneurysm
Stackelberg O, Björck M, Larsson Sc, Orsini N, Wolk A
Circulation 2013;128(8):795-802

Fruit and Vegetable Intake and Risk of Breast Cancer by Hormone Receptor Status
Jung S, Spiegelman D, Baglietto L, Bernstein L, Boggs Da, Van Den Brandt Pa, et al
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2013;105(3):219-36

Heme Iron Intake and Risk of Stroke A Prospective Study of Men
Kaluza J, Wolk A, Larsson Sc
STROKE 2013;44(2):334-9

High-Dose Supplements of Vitamins C and E, Low-Dose Multivitamins, and the Risk of Age-related Cataract: A Population-based Prospective Cohort Study of Men
Selin Jz, Rautiainen S, Lindblad Be, Morgenstern R, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2013;177(6):548-55

Long term calcium intake and rates of all cause and cardiovascular mortality: community based prospective longitudinal cohort study
Michaëlsson K, Melhus H, Warensjö Lemming E, Wolk A, Byberg L
BMJ (Clinical research ed.) 2013;346():f228-

Long-term Coffee Consumption in Relation to Fracture Risk and Bone Mineral Density in Women
Hallstrom H, Byberg L, Glynn A, Lemming Ew, Wolk A, Michaelsson K
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2013;178(6):898-909

Obesity and abdominal aortic aneurysm
Stackelberg O, Björck M, Sadr-azodi O, Larsson Sc, Orsini N, Wolk A
The British journal of surgery 2013;100(3):360-6

Physical activity and mortality in a prospective cohort of middle-aged and elderly men - a time perspective
Bellavia A, Bottai M, Wolk A, Orsini N
The international journal of behavioral nutrition and physical activity 2013;10():94-

Total and specific fruit and vegetable consumption and risk of stroke: a prospective study
Larsson Sc, Virtamo J, Wolk A
Atherosclerosis 2013;227(1):147-52

Total antioxidant capacity of diet and risk of heart failure: a population-based prospective cohort of women
Rautiainen S, Levitan Eb, Mittleman Ma, Wolk A
The American journal of medicine 2013;126(6):494-500

Type I and II Endometrial Cancers: Have They Different Risk Factors?
Australian Natl Endometrial Canc S, Setiawan Vw, Yang Hp, Pike Mc, Mccann Se, Yu H, et al
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 2013;31(20):2607-18

Validation of FFQ-based assessment of dietary lignans compared with serum enterolactone in Swedish women
Lin Y, Wolk A, Håkansson N, Peñalvo Jl, Lagergren J, Adlercreutz H, et al
The British journal of nutrition 2013;109(10):1873-80

Vegetables, fruit and risk of non-gallstone-related acute pancreatitis: a population-based prospective cohort study
Oskarsson V, Sadr-azodi O, Orsini N, Andrén-sandberg Å, Wolk A
Gut 2013;62(8):1187-92

Vitamin C intake and breast cancer mortality in a cohort of Swedish women
Harris Hr, Bergkvist L, Wolk A
British journal of cancer 2013;109(1):257-64

Adenovirus-36 Is Associated with Obesity in Children and Adults in Sweden as Determined by Rapid ELISA
Almgren M, Atkinson R, He J, Hilding A, Hagman E, Wolk A, et al
PLOS ONE 2012;7(7):e41652-

Alcohol intake and mortality among women with invasive breast cancer
Harris Hr, Bergkvist L, Wolk A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2012;106(3):592-5

alpha-Linolenic acid, linoleic acid and heart failure in women
Levitan Eb, Wolk A, Hakansson N, Mittleman Ma
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION 2012;108(7):1300-6

Antioxidant intake and allergic disease in children
Rosenlund H, Magnusson J, Kull I, Hakansson N, Wolk A, Pershagen G, et al
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 2012;42(10):1491-500

Association between adult height, genetic susceptibility and risk of glioma
Kitahara Cm, Wang Ss, Melin Bs, Wang Zm, Braganza M, Inskip Pd, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2012;41(4):1075-85

Associations between dietary cadmium exposure and bone mineral density and risk of osteoporosis and fractures among women
Engstrom A, Michaelsson K, Vahter M, Julin B, Wolk A, Akesson A
BONE 2012;50(6):1372-8

Body mass index and incidence of localized and advanced prostate cancer-a dose-response meta-analysis of prospective studies
Discacciati A, Orsini N, Wolk A
ANNALS OF ONCOLOGY 2012;23(7):1665-71

Carotenoid intakes and risk of breast cancer defined by estrogen receptor and progesterone receptor status: a pooled analysis of 18 prospective cohort studies
Zhang Xh, Spiegelman D, Baglietto L, Bernstein L, Boggs Da, Van Den Brandt Pa, et al
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2012;95(3):713-25

Chocolate consumption and risk of stroke A prospective cohort of men and meta-analysis
Larsson Sc, Virtamo J, Wolk A
NEUROLOGY 2012;79(12):1223-9

Cigarette smoking, smoking cessation and acute pancreatitis: a prospective population-based study
Sadr-azodi O, Andren-sandberg A, Orsini N, Wolk A
GUT 2012;61(2):262-7

Coffee and black tea consumption and breast cancer mortality in a cohort of Swedish women
Harris Hr, Bergkvist L, Wolk A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2012;107(5):874-8

Coffee, Tea, and Sugar-Sweetened Carbonated Soft Drink Intake and Pancreatic Cancer Risk: A Pooled Analysis of 14 Cohort Studies
Genkinger Jm, Li Rf, Spiegelman D, Anderson Ke, Albanes D, Bergkvist L, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2012;21(2):305-18

Compensation by collateral circulation determines invasive therapeutic indications for patients with Budd-Chiari syndrome response
Sadr-azodi O, Orsini N, Wolk A, Andren-sandberg A
GUT 2012;61(12):1779-1779

Dairy Consumption and Risk of Stroke in Swedish Women and Men
Larsson Sc, Virtamo J, Wolk A
STROKE 2012;43(7):1775-80

Detectable clonal mosaicism and its relationship to aging and cancer
Jacobs Kb, Yeager M, Zhou Wy, Wacholder S, Wang Zm, Rodriguez-santiago B, et al
NATURE GENETICS 2012;44(6):651-8

Dietary cadmium exposure and prostate cancer incidence: a population-based prospective cohort study
Julin B, Wolk A, Johansson Je, Andersson So, Andren O, Akesson A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2012;107(5):895-900

Dietary Cadmium Exposure and Risk of Postmenopausal Breast Cancer: A Population-Based Prospective Cohort Study
Julin B, Wolk A, Bergkvist L, Bottai M, Akesson A
CANCER RESEARCH 2012;72(6):1459-66

Dietary fats and dietary cholesterol and risk of stroke in women
Larsson Sc, Virtamo J, Wolk A
ATHEROSCLEROSIS 2012;221(1):282-6

Dietary fatty acid intake and prostate cancer survival in Örebro County, Sweden
Epstein Mm, Kasperzyk Jl, Mucci La, Giovannucci E, Price A, Wolk A, et al
American journal of epidemiology 2012;176(3):240-52

Dietary magnesium intake and risk of stroke: a meta-analysis of prospective studies
Larsson Sc, Orsini N, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2012;95(2):362-6

Dietary protein intake and risk of stroke in women
Larsson Sc, Virtamo J, Wolk A
ATHEROSCLEROSIS 2012;224(1):247-51

Evaluating Percentiles of Survival
Orsini N, Wolk A, Bottai M
EPIDEMIOLOGY 2012;23(5):770-1

Fish Consumption, Dietary Long-Chain n-3 Fatty Acids, and Risk of Type 2 Diabetes Systematic review and meta-analysis of prospective studies
Wallin A, Di Giuseppe D, Orsini N, Patel Ps, Forouhi Ng, Wolk A
DIABETES CARE 2012;35(4):918-29

Folate intake and breast cancer mortality in a cohort of Swedish women
Harris Hr, Bergkvist L, Wolk A
BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT 2012;132(1):243-50

Genome-wide association study of glioma and meta-analysis
Rajaraman P, Melin Bs, Wang Zm, Mckean-cowdin R, Michaud Ds, Wang Ss, et al
HUMAN GENETICS 2012;131(12):1877-88

Intake of Fruits and Vegetables and Risk of Pancreatic Cancer in a Pooled Analysis of 14 Cohort Studies
Koushik A, Spiegelman D, Albanes D, Anderson Ke, Bernstein L, Van Den Brandt Pa, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2012;176(5):373-86

Long-chain omega-3 polyunsaturated fatty acids and risk of stroke: a meta-analysis
Larsson Sc, Orsini N, Wolk A
European journal of epidemiology 2012;27(12):895-901

Long term alcohol intake and risk of rheumatoid arthritis in women: a population based cohort study
Di Giuseppe D, Alfredsson L, Bottai M, Askling J, Wolk A
BMJ-BRITISH MEDICAL JOURNAL 2012;:e4230-

Long-term dietary heme iron and red meat intake in relation to endometrial cancer risk
Genkinger Jm, Friberg E, Goldbohm Ra, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2012;96(4):848-54

Menarche, menopause, and breast cancer risk: individual participant meta-analysis, including 118 964 women with breast cancer from 117 epidemiological studies
S Hankinson Nurses Hlth Study I Ii Res Grp, Collaborative Grp Hormonal Factors, Collaborative Grp Hormonal Factors, Beral V, Bull D, Pirie K, et al
LANCET ONCOLOGY 2012;13(11):1141-51

Meta-Analysis for Linear and Nonlinear Dose-Response Relations: Examples, an Evaluation of Approximations, and Software
Orsini N, Li Rf, Wolk A, Khudyakov P, Spiegelman D
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2012;175(1):66-73

Obesity, Physical Inactivity, and Colonic Diverticular Disease Requiring Hospitalization in Women: A Prospective Cohort Study
Hjern F, Wolk A, Hakansson N
AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 2012;107(2):296-302

Ovarian Cancer and Body Size: Individual Participant Meta-Analysis Including 25,157 Women with Ovarian Cancer from 47 Epidemiological Studies
Collaborative Grp Epidemiol Studie, Beral V, Hermon C, Peto R, Reeves G, Brinton L, et al
PLOS MEDICINE 2012;9(4):e1001200-

Ovarian cancer and smoking: individual participant meta-analysis including 28 114 women with ovarian cancer from 51 epidemiological studies
Nurses Hlth Study, Natl Israeli Study Ovarian Canc, Collaborative Grp Epidemiological, Beral V, Gaitskell K, Hermon C, et al
LANCET ONCOLOGY 2012;13(9):946-56

Red and processed meat consumption and risk of pancreatic cancer: meta-analysis of prospective studies
Larsson Sc, Wolk A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2012;106(3):603-7

Red Meat Consumption and Risk of Stroke A Meta-Analysis of Prospective Studies
Kaluza J, Wolk A, Larsson Sc
STROKE 2012;43(10):2556-60

Selenium intake and breast cancer mortality in a cohort of Swedish women
Harris Hr, Bergkvist L, Wolk A
BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT 2012;134(3):1269-77

Total Antioxidant Capacity from Diet and Risk of Myocardial Infarction: A Prospective Cohort of Women
Rautiainen S, Levitan Eb, Orsini N, Akesson A, Morgenstern R, Mittleman Ma, et al
AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE 2012;125(10):974-80

Total Antioxidant Capacity of Diet and Risk of Stroke A Population-Based Prospective Cohort of Women
Rautiainen S, Larsson S, Virtamo J, Wolk A
STROKE 2012;43(2):335-40

Validation of questionnaire-based long-term dietary exposure to polychlorinated biphenyls using biomarkers
Bergkvist C, Akesson A, Glynn A, Michaelsson K, Rantakokko P, Kiviranta H, et al
MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH 2012;56(11):1748-54

A pooled analysis of 14 cohort studies of anthropometric factors and pancreatic cancer risk
Genkinger Jm, Spiegelman D, Anderson Ke, Bernstein L, Van Den Brandt Pa, Calle Ee, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2011;129(7):1708-17

Blood 25-hydroxyvitamin D concentration and hypertension: a meta-analysis
Burgaz A, Orsini N, Larsson Sc, Wolk A
JOURNAL OF HYPERTENSION 2011;29(4):636-45

Body mass index and risk of non-Hodgkin's and Hodgkin's lymphoma: A meta-analysis of prospective studies
Larsson Sc, Wolk A
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 2011;47(16):2422-30

Body mass index in early and middle-late adulthood and risk of localised, advanced and fatal prostate cancer: a population-based prospective study
Discacciati A, Orsini N, Andersson So, Andren O, Johansson Je, Wolk A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2011;105(7):1061-8

Chocolate Consumption and Risk of Stroke in Women
Larsson Sc, Virtamo J, Wolk A
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 2011;58(17):1828-9

Coffee Consumption and Incidence of Heart Failure in Women
Levitan Eb, Ahmed Hn, Mittleman Ma, Wolk A
CIRCULATION-HEART FAILURE 2011;4(4):414-8

Coffee Consumption and Risk of Stroke in Women
Larsson Sc, Virtamo J, Wolk A
STROKE 2011;42(4):908-12

Confirmed hypertension and plasma 25(OH)D concentrations amongst elderly men
Burgaz A, Byberg L, Rautiainen S, Orsini N, Hakansson N, Arnlov J, et al
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2011;269(2):211-8

Diabetes mellitus and incidence of kidney cancer: a meta-analysis of cohort studies
Larsson Sc, Wolk A
DIABETOLOGIA 2011;54(5):1013-8

Dietary Cadmium Exposure and Fracture Incidence Among Men: A Population-Based Prospective Cohort Study
Thomas Ldk, Michaelsson K, Julin B, Wolk A, Akesson A
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH 2011;26(7):1601-8

Dietary cadmium exposure and risk of epithelial ovarian cancer in a prospective cohort of Swedish women
Julin B, Wolk A, Akesson A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2011;105(3):441-4

Dietary calcium intake and risk of fracture and osteoporosis: prospective longitudinal cohort study
Warensjo E, Byberg L, Melhus H, Gedeborg R, Mallmin H, Wolk A, et al
BMJ-BRITISH MEDICAL JOURNAL 2011;:d1473-

Dietary Potassium Intake and Risk of Stroke A Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Studies
Larsson Sc, Orsini N, Wolk A
STROKE 2011;42(10):2746-50

Dietary quercetin intake and risk of gastric cancer: results from a population-based study in Sweden
Ekstrom Am, Serafini M, Nyren O, Wolk A, Bosetti C, Bellocco R
ANNALS OF ONCOLOGY 2011;22(2):438-43

Dietary zinc and prostate cancer survival in a Swedish cohort
Epstein Mm, Kasperzyk Jl, Andren O, Giovannucci El, Wolk A, Hakansson N, et al
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2011;93(3):586-93

Effect of type of alcoholic beverage in causing acute pancreatitis
Azodi Os, Orsini N, Andren-sandberg A, Wolk A
BRITISH JOURNAL OF SURGERY 2011;98(11):1609-16

Fish consumption and risk of stroke in Swedish women
Larsson Sc, Virtamo J, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2011;93(3):487-93

Folate Intake and Risk of Pancreatic Cancer: Pooled Analysis of Prospective Cohort Studies
Bao Y, Michaud Ds, Spiegelman D, Albanes D, Anderson Ke, Bernstein L, et al
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2011;103(24):1840-50

Fruit and vegetable consumption in relation to allergy: Disease-related modification of consumption?
Rosenlund H, Kull I, Pershagen G, Wolk A, Wickman M, Bergstrom A
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2011;127(5):1219-25

Long-Term Cadmium Exposure and the Association With Bone Mineral Density and Fractures in a Population-Based Study Among Women
Engstrom A, Michaelsson K, Suwazono Y, Wolk A, Vahter M, Akesson A
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH 2011;26(3):486-95

Potassium, Calcium, and Magnesium Intakes and Risk of Stroke in Women
Larsson Sc, Virtamo J, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2011;174(1):35-43

Red and processed meat consumption and risk of ovarian cancer: a dose-response meta-analysis of prospective studies
Wallin A, Orsini N, Wolk A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2011;104(7):1196-201

Red meat consumption and risk of stroke in Swedish men
Larsson Sc, Virtamo J, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2011;94(2):417-21

Red Meat Consumption and Risk of Stroke in Swedish Women
Larsson Sc, Virtamo J, Wolk A
STROKE 2011;42(2):324-9

Relation between dietary cadmium intake and biomarkers of cadmium exposure in premenopausal women accounting for body iron stores
Julin B, Vahter M, Amzal B, Wolk A, Berglund M, Akesson A
ENVIRONMENTAL HEALTH 2011;:105-

Relationship Between Plasma Carotenoids, Fruit and Vegetable Intake, and Plasma Extracellular Superoxide Dismutase Activity in Women: Different in Health and Disease?
Zheng Jj, Rautiainen S, Morgenstern R, Wolk A
ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 2011;14(1):9-14

Response to Letter Regarding Article, "Chocolate Intake and Incidence of Heart Failure: A Population-Based, Prospective Study of Middle-Aged and Elderly Women"
Mostofsky E, Levitan Eb, Wolk A, Mittleman Ma
CIRCULATION-HEART FAILURE 2011;4(1):E6-E6

Smoking and the risk of diverticular disease in women
Hjern F, Wolk A, Hakansson N
BRITISH JOURNAL OF SURGERY 2011;98(7):997-1002

Sucrose, High-Sugar Foods, and Risk of Endometrial Cancer-a Population-Based Cohort Study
Friberg E, Wallin A, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2011;20(9):1831-7

Alcohol intake and endometrial cancer risk: a meta-analysis of prospective studies
Friberg E, Orsini N, Mantzoros Cs, Wolk A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2010;103(1):127-31

Body-Mass Index and Mortality among 1.46 Million White Adults.
De Gonzalez Ab, Hartge P, Cerhan Jr, Flint Aj, Hannan L, Macinnis Rj, et al
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 2010;363(23):2211-2219

Chocolate Intake and Incidence of Heart Failure A Population-Based Prospective Study of Middle-Aged and Elderly Women
Mostofsky E, Levitan Eb, Wolk A, Mittleman Ma
CIRCULATION-HEART FAILURE 2010;3(5):612-6

Dietary Calcium and Magnesium Intake and Mortality: A Prospective Study of Men
Kaluza J, Orsini N, Levitan Eb, Brzozowska A, Roszkowski W, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2010;171(7):801-7

Dietary carotenoids and risk of hormone receptor-defined breast cancer in a prospective cohort of Swedish women
Larsson Sc, Bergkvist L, Wolk A
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 2010;46(6):1079-85

Dietary glycaemic index, dietary glycaemic load and incidence of myocardial infarction in women
Levitan Eb, Mittleman Ma, Wolk A
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION 2010;103(7):1049-55

Dietary Glycemic Index, Dietary Glycemic Load, and Incidence of Heart Failure Events: A Prospective Study of Middle-Aged and Elderly Women
Levitan Eb, Mittleman Ma, Wolk A
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION 2010;29(1):65-71

Fatty fish, marine omega-3 fatty acids and incidence of heart failure
Levitan Eb, Wolk A, Mittleman Ma
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2010;64(6):587-94

Hormone Replacement Therapy in Relation to Risk of Cataract Extraction A Prospective Study of Women
Lindblad Be, Hakansson N, Philipson B, Wolk A
OPHTHALMOLOGY 2010;117(3):424-30

Intakes of vitamins A, C, and E and use of multiple vitamin supplements and risk of colon cancer: a pooled analysis of prospective cohort studies
Park Y, Spiegelman D, Hunter Dj, Albanes D, Bergkvist L, Buring Je, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 2010;21(11):1745-57

Midlife Fruit and Vegetable Consumption and Risk of Dementia in Later Life in Swedish Twins
Hughes Tf, Andel R, Small Bj, Borenstein Ar, Mortimer Ja, Wolk A, et al
AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY 2010;18(5):413-20

Multivitamin use and breast cancer incidence in a prospective cohort of Swedish women
Larsson Sc, Akesson A, Bergkvist L, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2010;91(5):1268-72

Multivitamin use and the risk of myocardial infarction a population-based cohort of Swedish women
Rautiainen S, Akesson A, Levitan Eb, Morgenstern R, Mittleman Ma, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2010;92(5):1251-6

Plasma vitamin D and mortality in older men: a community-based prospective cohort study
Michaelsson K, Baron Ja, Snellman G, Gedeborg R, Byberg L, Sundstrom J, et al
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2010;92(4):841-8

Pooled analyses of 13 prospective cohort studies on folate intake and colon cancer
Kim Dh, Smith-warner Sa, Spiegelman D, Yaun Ss, Colditz Ga, Freudenheim Jl, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 2010;21(11):1919-30

Presence of alkylresorcinols, potential whole grain biomarkers, in human adipose tissue
Jansson E, Landberg R, Kamal-eldin A, Wolk A, Vessby B, Aman P
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION 2010;104(5):633-6

Risk of Colon Cancer and Coffee, Tea, and Sugar-Sweetened Soft Drink Intake: Pooled Analysis of Prospective Cohort Studies
Zhang Xh, Albanes D, Beeson Wl, Van Den Brandt Pa, Buring Je, Flood A, et al
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2010;102(11):771-83

Vitamin B-6 and Risk of Colorectal Cancer A Meta-analysis of Prospective Studies
Larsson Sc, Orsini N, Wolk A
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2010;303(11):1077-83

Vitamin B-6, Blood PLP Level, and Risk of Colorectal Cancer Reply
Larsson Sc, Wolk A
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2010;303(22):2252-2252

Vitamin C supplements and the risk of age-related cataract: a population-based prospective cohort study in women
Rautiainen S, Lindblad Be, Morgenstern R, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2010;91(2):487-93

25-hydroxyvitamin D accumulation during summer in elderly women at latitude 60 boolean OR N
Burgaz A, Akesson A, Michaelsson K, Wolk A
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2009;266(5):476-83

Adiposity and Incidence of Heart Failure Hospitalization and Mortality A Population-Based Prospective Study
Levitan Eb, Yang Az, Wolk A, Mittleman Ma
CIRCULATION-HEART FAILURE 2009;2(3):202-8

Alcohol Intake and Pancreatic Cancer Risk: A Pooled Analysis of Fourteen Cohort Studies
Genkinger Jm, Spiegelman D, Anderson Ke, Bergkvist L, Bernstein L, Van Den Brandt Pa, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2009;18(3):765-76

A prospective study of lifetime physical activity and prostate cancer incidence and mortality
Orsini N, Bellocco R, Bottai M, Pagano M, Andersson So, Johansson Je, et al
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2009;101(11):1932-8

Body weight and incidence of breast cancer defined by estrogen and progesterone receptor status-A meta-analysis
Suzuki R, Orsini N, Saji S, Key Tj, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2009;124(3):698-712

Coffee and black tea consumption and risk of breast cancer by estrogen and progesterone receptor status in a Swedish cohort
Larsson Sc, Bergkvist L, Wolk A
CANCER CAUSES & CONTROL 2009;20(10):2039-44

Coffee consumption and risk of heart failure in men: An analysis from the Cohort of Swedish Men
Ahmed Hn, Levitan Eb, Wolk A, Mittleman Ma
AMERICAN HEART JOURNAL 2009;158(4):667-72

Coffee drinking and risk of endometrial cancer-A population-based cohort study
Friberg E, Orsini N, Mantzoros Cs, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2009;125(10):2413-7

Conjugated linoleic acid intake and breast cancer risk in a prospective cohort of Swedish women
Larsson Sc, Bergkvist L, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2009;90(3):556-60

Consistency With the DASH Diet and Incidence of Heart Failure
Levitan Eb, Wolk A, Mittleman Ma
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE 2009;169(9):851-7

Dietary Acrylamide Intake and Prostate Cancer Risk in a Prospective Cohort of Swedish Men
Larsson Sc, Akesson A, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2009;18(6):1939-41

Dietary acrylamide intake and risk of colorectal cancer in a prospective cohort of men
Larsson Sc, Akesson A, Bergkvist L, Wolk A
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 2009;45(4):513-6

Dietary Glycemic Index, Dietary Glycemic Load, and Incidence of Heart Failure
Levitan Eb, Mittleman Ma, Wolk A
CIRCULATION 2009;119(10):E305-E305

Dietary glycemic index, dietary glycemic load and mortality among men with established cardiovascular disease
Levitan Eb, Mittleman Ma, Wolk A
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2009;63(4):552-7

Diet quality and mortality: a population-based prospective study of men
Kaluza J, Hakansson N, Brzozowska A, Wolk A
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2009;63(4):451-7

Eating patterns and portion size associated with obesity in a Swedish population
Berg C, Lappas G, Wolk A, Strandhagen E, Toren K, Rosengren A, et al
APPETITE 2009;52(1):21-6

Fish consumption, marine omega-3 fatty acids, and incidence of heart failure: a population-based prospective study of middle-aged and elderly men
Levitan Eb, Wolk A, Mittleman Ma
EUROPEAN HEART JOURNAL 2009;30(12):1495-500

Glycemic load, glycemic index and breast cancer risk in a prospective cohort of Swedish women
Larsson Sc, Bergkvist L, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2009;125(1):153-7

Intakes of Fruit, Vegetables, and Carotenoids and Renal Cell Cancer Risk: A Pooled Analysis of 13 Prospective Studies
Lee Je, Mannisto S, Spiegelman D, Hunter Dj, Bernstein L, Van Den Brandt Pa, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2009;18(6):1730-9

Long-term Alcohol Consumption and Risk of Endometrial Cancer Incidence: A Prospective Cohort Study
Friberg E, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2009;18(1):355-8

Long-term Dietary Acrylamide Intake and Breast Cancer Risk in a Prospective Cohort of Swedish Women
Larsson Sc, Akesson A, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2009;169(3):376-81

Long-term dietary acrylamide intake and risk of endometrial cancer in a prospective cohort of Swedish women
Larsson Sc, Hakansson N, Akesson A, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2009;124(5):1196-9

Long-Term Dietary Acrylamide Intake and Risk of Epithelial Ovarian Cancer in a Prospective Cohort of Swedish Women
Larsson Sc, Akesson A, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2009;18(3):994-7

Long-term dietary calcium intake and breast cancer risk in a prospective cohort of women
Larsson Sc, Bergkvist L, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2009;89(1):277-82

Long-term meat intake and risk of breast cancer by oestrogen and progesterone receptor status in a cohort of Swedish women
Larsson Sc, Bergkvist L, Wolk A
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 2009;45(17):3042-6

Meat intake and bladder cancer risk in a Swedish prospective cohort
Larsson Sc, Johansson Je, Andersson So, Wolk A
CANCER CAUSES & CONTROL 2009;20(1):35-40

One-carbon metabolism-related nutrients and prostate cancer survival
Kasperzyk Jl, Fall K, Mucci La, Hakansson N, Wolk A, Johansson Je, et al
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2009;90(3):561-9

Population Toxicokinetic Modeling of Cadmium for Health Risk Assessment
Amzal B, Julin B, Vahter M, Wolk A, Johanson G, Akesson A
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 2009;117(8):1293-301

Quantifying the dose-response of walking in reducing coronary heart disease risk: meta-analysis
Zheng H, Orsini N, Amin J, Wolk A, Nguyen Vtt, Ehrlich F
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2009;24(4):181-92

Relation of Consistency With the Dietary Approaches to Stop Hypertension Diet and Incidence of Heart Failure in Men Aged 45 to 79 Years
Levitan Eb, Wolk A, Mittleman Ma
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 2009;104(10):1416-20

Seasonal Genetic Influence on Serum 25-Hydroxyvitamin D Levels: A Twin Study
Snellman G, Melhus H, Gedeborg R, Olofsson S, Wolk A, Pedersen Nl, et al
PLOS ONE 2009;4(11):e7747-

Total mortality after changes in leisure time physical activity in 50 year old men: 35 year follow-up of population based cohort
Byberg L, Melhus H, Gedeborg R, Sundstrom J, Ahlbom A, Zethelius B, et al
BRITISH MEDICAL JOURNAL 2009;:b688-

Total mortality after changes in leisure time physical activity in 50 year old men: 35 year follow-up of population based cohort (Reprinted from BMJ, vol 338, b688, 2009)
Byberg L, Melhus H, Gedeborg R, Sundstrom J, Ahlbom A, Zethelius B, et al
BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 2009;43(7):482-

Adiponectin receptor expression is elevated in colorectal carcinomas but not in gastrointestinal stromal tumors
Williams Cj, Mitsiades N, Sozopoulos E, Hsi A, Wolk A, Nifli Ap, et al
ENDOCRINE-RELATED CANCER 2008;15(1):289-99

Alcohol intake and risk of breast cancer defined by estrogen and progesterone receptor status - A meta-analysis of epidemiological studies
Suzuki R, Orsini N, Mignone L, Saji S, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2008;122(8):1832-41

Association between repeat length of exon 1 CAG microsatellite in the androgen receptor and bone density in men is modulated by sex hormone levels
Stiger F, Brandstrom H, Gillberg P, Melhus H, Wolk A, Michaelsson K, et al
CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL 2008;82(6):427-35

Association of physical activity with cancer incidence, mortality, and survival: a population-based study of men
Orsini N, Mantzoros Cs, Wolk A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2008;98(11):1864-9

A tool for deterministic and probabilistic sensitivity analysis of epidemiologic studies
Orsini N, Bellocco R, Bottai M, Wolk A, Greenland S
STATA JOURNAL 2008;8(1):29-48

Birth weight, abdominal obesity and the risk of lower urinary tract symptoms in a population based study of Swedish men
Laven Ba, Orsini N, Andersson So, Johansson Je, Gerber Gs, Wolk A
JOURNAL OF UROLOGY 2008;179(5):1891-5

Combined effects of obesity and physical activity in predicting mortality among men
Orsini N, Bellocco R, Bottai M, Pagano M, Michaelsson K, Wolk A
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2008;264(5):442-51

Cultured milk, yogurt, and dairy intake in relation to bladder cancer risk in a prospective study of Swedish women and men
Larsson Sc, Andersson So, Johansson Je, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2008;88(4):1083-7

Diabetes mellitus, body size and bladder cancer risk in a prospective study of Swedish men
Larsson Sc, Andersson So, Johansson Je, Wolk A
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 2008;44(17):2655-60

Dietary fiber intake and risk of postmenopausal breast cancer defined by estrogen and progesterone receptor status - A prospective cohort study among Swedish women
Suzuki R, Rylander-rudqvist T, Ye W, Saji S, Adlercreutz H, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2008;122(2):403-12

Dietary lignans and postmenopausal breast cancer risk by oestrogen receptor status: a prospective cohort study of Swedish women
Suzuki R, Rylander-rudqvist T, Saji S, Bergkvist L, Adlercreutz H, Wolk A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2008;98(3):636-40

Dietary supplement use and mortality in a cohort of Swedish men
Messerer M, Hakansson N, Wolk A, Akesson A
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION 2008;99(3):626-31

Dietary supplement use and mortality in a cohort of Swedish men - response from Akesson and Wolk
Akesson A, Wolk A
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION 2008;100(6):1346-1346

Excess body fatness: an important cause of most cancers
Larsson Sc, Wolk A
LANCET 2008;371(9612):536-7

Fat, Protein, and Meat Consumption and Renal Cell Cancer Risk: A Pooled Analysis of 13 Prospective Studies
Lee Je, Spiegelman D, Hunter Dj, Albanes D, Bernstein L, Van Den Brandt Pa, et al
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2008;100(23):1695-706

Folate Intake and Risk of Breast Cancer by Estrogen and Progesterone Receptor Status in a Swedish Cohort
Larsson Sc, Bergkvist L, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2008;17(12):3444-9

Food patterns and cardiovascular disease risk factors: The Swedish INTERGENE research program
Berg Cm, Lappas G, Strandhagen E, Wolk A, Toren K, Rosengren A, et al
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2008;88(2):289-97

Fruit and vegetable consumption and risk of bladder cancer: A prospective cohort study
Larsson Sc, Andersson So, Johansson Je, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2008;17(9):2519-22

Height, body mass index, and ovarian cancer: A pooled analysis of 12 cohort studies
Schouten Lj, Rivera C, Hunter Dj, Spiegelman D, Adami Ho, Arslan A, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2008;17(4):902-12

Long-term dietary cadmium intake and postmenopausal endometrial cancer incidence: A population-based prospective cohort study
Akesson A, Julin B, Wolk A
CANCER RESEARCH 2008;68(15):6435-41

Metabolic syndrome components in relation to risk of cataract extraction: A prospective cohort study of women
Lindblad Be, Hakansson N, Philipson B, Wolk A
OPHTHALMOLOGY 2008;115(10):1687-92

Ovarian cancer and oral contraceptives: collaborative reanalysis of data from 45 epidemiological studies including 23 257 women with ovarian cancer and 87 303 controls
Collaborative Grp Epidemiological, Beral V, Doll R, Hermon C, Peto R, Reeves G, et al
LANCET 2008;371(9609):303-14

Overweight and obesity and incidence of leukemia: A meta-analysis of cohort studies
Larsson Sc, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2008;122(6):1418-21

Profile of physical activity behaviors among Swedish women aged 56-75 years
Orsini N, Bellocco R, Bottai M, Hagstromer M, Sjostrom M, Pagano M, et al
SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS 2008;18(1):95-101

Seasonal Genetic Influence on Serum 25-hydroxyvitamin D Levels
Snellman G, Melhus H, Gedeborg R, Olofsson S, Wolk A, Pedersen N, et al
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH 2008;:S196-S196

The validity and reproducibility of food-frequency questionnaire-based total antioxidant capacity estimates in Swedish women
Rautiainen S, Serafini M, Morgenstern R, Prior Rl, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2008;87(5):1247-53

Validity of self-reported total physical activity questionnaire among older women
Orsini N, Bellocco R, Bottai M, Hagstromer M, Sjostrom M, Pagano M, et al
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2008;23(10):661-7

Alcohol consumption and risk of cataract extraction - A prospective cohort study of women
Lindblad Be, Hakansson N, Philipson B, Wolk A
OPHTHALMOLOGY 2007;114(4):680-5

Alcoholic beverage consumption and gastric cancer risk: A prospective population-based study in women
Larsson Sc, Giovannucci E, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2007;120(2):373-7

Alcoholic beverages and risk of renal cell cancer
Greving Jp, Lee Je, Wolk A, Lukkien C, Lindblad P, Bergstrom A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2007;97(3):429-33

Alcohol intake and renal cell cancer in a pooled analysis of 12 prospective studies
Lee Je, Hunter Dj, Spiegelman D, Adami Ho, Albanes D, Bernstein L, et al
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2007;99(10):801-10

Association of dietary glycemic index and dietary glycemic load with cardiovascular and all-cause mortality among men with established cardiovascular disease.
Levitan Eb, Mittleman Ma, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2007;165(11):S106-S106

Associations of diet, supplement use, and ultraviolet B radiation exposure with vitamin D status in Swedish women during winter
Burgaz A, Akesson A, Oster A, Michaelsson K, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2007;86(5):1399-404

Body mass index and pancreatic cancer risk: A meta-analysis of prospective studies
Larsson Sc, Orsini N, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2007;120(9):1993-8

Body mass index and risk of multiple myeloma: A meta-analysis
Larsson Sc, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2007;121(11):2512-6

Carbohydrate intake, glycemic index and glycemic load in relation to risk of endometrial cancer: A prospective study of Swedish women
Larsson Sc, Friberg E, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2007;120(5):1103-7

Coffee consumption and risk of liver cancer: A meta-analysis
Larsson Sc, Wolk A
GASTROENTEROLOGY 2007;132(5):1740-5

Coffee consumption and risk of myocardial infarction among older Swedish women
Rosner Sa, Akesson A, Stampfer Mj, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2007;165(3):288-93

Combined effect of low-risk dietary and lifestyle behaviors in primary prevention of myocardial infarction in women
Akesson A, Weismayer C, Newby Pk, Wolk A
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE 2007;167(19):2122-7

Correlates of total physical activity among middle-aged and elderly women
Orsini N, Bellocco R, Bottai M, Pagano M, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY 2007;:16-

Diabetes and risk of endometrial cancer: A population-based prospective cohort study
Friberg E, Mantzoros Cs, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2007;16(2):276-80

Diabetes mellitus and risk of breast cancer: A meta-analysis
Larsson Sc, Mantzoros Cs, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2007;121(4):856-62

Diabetes mellitus and risk of endometrial cancer: a meta-analysis
Friberg E, Orsini N, Mantzoros Cs, Wolk A
DIABETOLOGIA 2007;50(7):1365-74

Dietary carbohydrate, glycemic index, and glycemic load in relation to risk of colorectal cancer in women
Larsson Sc, Giovannucci E, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2007;165(3):256-61

Dietary carotenoids and risk of colorectal cancer in a pooled analysis of 11 cohort studies
Mannisto S, Yaun Ss, Hunter Dj, Spiegelman D, Adami Ho, Albanes D, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2007;165(3):246-55

Dietary glycemic index, dietary glycemic load, and cardiovascular disease in middle-aged and older Swedish men
Levitan Eb, Mittleman Ma, Hakansson N, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2007;85(6):1521-6

Dietary glycemic index, dietary glycemic load, and cardiovascular disease in Swedish men
Levitan Eb, Mittleman Ma, Hakansson N, Wolk A
CIRCULATION 2007;115(8):E236-E236

Editorial comment on: Dietary zinc and prostate cancer risk: a case-control study from Italy
Wolk A
European urology 2007;52(4):1056-7

Folate and risk of breast cancer: A meta-analysis
Larsson Sc, Giovannucci E, Wolk A
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2007;99(1):64-76

Fruits, vegetables, and colon cancer risk in a pooled analysis of 14 cohort studies
Koushik A, Hunter Dj, Spiegelman D, Beeson Wl, Van Den Brandt Pa, Buring Je, et al
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2007;99(19):1471-83

Gene expression of adiponectin receptors in human visceral and subcutaneous adipose tissue is related to insulin resistance and metabolic parameters and is altered in response to physical training
Bluher M, Williams Cj, Kloting N, Hsi A, Ruschke K, Oberbach A, et al
DIABETES CARE 2007;30(12):3110-5

Intakes of coffee, tea, milk, soda and juice and renal cell cancer in a pooled analysis of 13 prospective studies
Lee Je, Hunter Dj, Spiegelman D, Adami Ho, Bernstein L, Van Den Brandt Pa, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2007;121(10):2246-53

Magnesium intake and risk of type 2 diabetes: a meta-analysis
Larsson Sc, Wolk A
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2007;262(2):208-14

Methionine and vitamin B-6 intake and risk of pancreatic cancer: A prospective study of Swedish women and men
Larsson Sg, Giovannucci E, Wolk A
GASTROENTEROLOGY 2007;132(1):113-8

Obesity and colon and rectal cancer risk: a meta-analysis of prospective studies
Larsson Sc, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2007;86(3):556-65

Obesity and risk of non-Hodgkin's lymphoma: A meta-analysisd
Larsson Sc, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2007;121(7):1564-70

Obesity and the risk of gallbladder cancer: a meta-analysis
Larsson Sc, Wolk A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2007;96(9):1457-61

Obesity - incidence and mortality from gastrointestinal tract cancers
Wolk A
ACTA ONCOLOGICA 2007;46(3):402-404

Overweight, obesity and risk of liver cancer: a meta-analysis of cohort studies
Larsson Sc, Wolk A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2007;97(7):1005-8

Reproducibility and validity of dietary glycemic index, dietary glycemic load, and total carbohydrate intake in 141 Swedish men
Levitan Eb, Westgren Cw, Liu Sm, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2007;85(2):548-53

Reproducibility of the past year and historical self-administered total physical activity questionnaire among older women
Orsini N, Bellocco R, Bottai M, Pagano M, Wolk A
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2007;22(6):363-8

Vitamin A, retinol, and carotenoids and the risk of gastric cancer: a prospective cohort study
Larsson Sc, Bergkvist L, Naslund I, Rutegard J, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2007;85(2):497-503

Age and temporal trends of total physical activity among Swedish women
Orsini N, Bellocco R, Bottai M, Pagano M, Wolk A
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 2006;38(2):240-5

Alcohol intake and ovarian cancer risk: a pooled analysis of 10 cohort studies
Genkinger Jm, Hunter Dj, Spiegelman D, Anderson Ke, Buring Je, Freudenheim Jl, et al
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2006;94(5):757-62

A pooled analysis of 12 cohort studies of dietary fat, cholesterol and egg intake and ovarian cancer
Genkinger Jm, Hunter Dj, Spiegelman D, Anderson Ke, Beeson Wl, Buring Je, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 2006;17(3):273-85

Aspirin and nonsteroidal anti-inflammatory drug use and risk of pancreatic cancer: A meta-analysis
Larsson Sc, Giovannucci E, Bergkvist L, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2006;15(12):2561-4

Association between dairy food consumption and weight change over 9 y in 19 352 perimenopausal women
Rosell M, Hakansson Nn, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2006;84(6):1481-8

Body weight and postmenopausal breast cancer risk defined by estrogen and progesterone receptor status among Swedish women: A prospective cohort study
Suzuki R, Rylander-rudqvist T, Ye Wm, Saji S, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2006;119(7):1683-9

Calcium and dairy food intakes are inversely associated with colorectal cancer risk in the Cohort of Swedish Men
Larsson Sc, Bergkvist L, Rutegard J, Giovannucci E, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2006;83(3):667-73

Changes in the stability of dietary patterns in a study of middle-aged Swedish women
Weismayer C, Anderson Jg, Wolk A
JOURNAL OF NUTRITION 2006;136(6):1582-7

Coffee consumption and incidence of colorectal cancer in two prospective cohort studies of swedish women and men
Larsson Sc, Bergkvist L, Giovannucci E, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2006;163(7):638-44

Coffee consumption and stomach cancer risk in a cohort of Swedish women
Larsson Sc, Giovannucci E, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2006;119(9):2186-9

Coffee, tea and caffeine consumption in relation to osteoporotic fracture risk in a cohort of Swedish women
Hallstrom H, Wolk A, Glynn A, Michaelsson K
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 2006;17(7):1055-64

Consumption of sugar and sugar-sweetened foods and the risk of pancreatic cancer in a prospective study
Larsson Sc, Bergkvist L, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2006;84(5):1171-6

Critical review of health effects of soyabean phyto-oestrogens in post-menopausal women
Cassidy A, Albertazzi P, Nielsen Il, Hall W, Williamson G, Tetens I, et al
PROCEEDINGS OF THE NUTRITION SOCIETY 2006;65(1):76-92

Dairy products and ovarian cancer: A pooled analysis of 12 cohort studies
Genkinger Jm, Hunter Dj, Spiegelman D, Anderson Ke, Arslan A, Beeson Wl, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2006;15(2):364-72

Diabetes mellitus and risk of bladder cancer: a meta-analysis
Larsson Sc, Orsini N, Brismar K, Wolk A
DIABETOLOGIA 2006;49(12):2819-23

Folate intake and pancreatic cancer incidence: A prospective study of Swedish women and men
Larsson Sc, Hakansson N, Giovannucci E, Wolk A
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2006;98(6):407-13

Folate intake and stomach cancer incidence in a prospective cohort of Swedish women
Larsson Sc, Giovannucci E, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2006;15(7):1409-12

Folate intake, MTHFR polymorphisms, and risk of esophageal, gastric, and pancreatic cancer: A meta-analysis
Larsson Sc, Giovannucci E, Wolk A
GASTROENTEROLOGY 2006;131(4):1271-83

Fruit and vegetable consumption and incidence of gastric cancer: A prospective study
Larsson Sc, Bergkvist L, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2006;15(10):1998-2001

Fruit and vegetable consumption in relation to pancreatic cancer risk: A prospective study
Larsson Sc, Hakansson N, Naslund I, Bergkvist L, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2006;15(2):301-5

Glycemic load, glycemic index and carbohydrate intake in relation to risk of stomach cancer: A prospective study
Larsson Sc, Bergkvist L, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2006;118(12):3167-9

Intake of the major carotenoids and the risk of epithelial ovarian cancer in a pooled analysis of 10 cohort studies
Koushik A, Hunter Dj, Spiegelman D, Anderson Ke, Buring Je, Freudenheim Jl, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2006;119(9):2148-54

Longitudinal changes in food patterns predict changes in weight and body mass index and the effects are greatest in obese women
Newby Pk, Weismayer C, Akesson A, Tucker Kl, Wolk A
JOURNAL OF NUTRITION 2006;136(10):2580-7

Long-term aspirin use and colorectal cancer risk: a cohort study in Sweden
Larsson Sc, Giovannucci E, Wolk A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2006;95(9):1277-9

Long-term fatty fish consumption and renal cell carcinoma incidence in women
Wolk A, Larsson Sc, Johansson Je, Ekman P
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2006;296(11):1371-6

Long-term physical activity and lower urinary tract symptoms in men
Orsini N, Rashidkhani B, Andersson So, Karlberg L, Johansson Je, Wolk A
JOURNAL OF UROLOGY 2006;176(6):2546-50

Long-term stability of food patterns identified by use of factor analysis among Swedish women
Newby Pk, Weismayer C, Akesson A, Tucker Kl, Wolk A
JOURNAL OF NUTRITION 2006;136(3):626-33

Low physical activity and mortality in women: Baseline lifestyle and health as alternative explanations
Carlsson S, Andersson T, Wolk A, Ahlbom A
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2006;34(5):480-7

Meat consumption and risk of colorectal cancer: A meta-analysis of prospective studies
Larsson Sc, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2006;119(11):2657-64

Meat, fish, poultry and egg consumption in relation to risk of pancreatic cancer: A prospective study
Larsson Sc, Hakanson N, Permert J, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2006;118(11):2866-70

Mediterranean dietary pattern and mortality among young women: a cohort study in Sweden
Lagiou P, Trichopoulos D, Sandin S, Lagiou A, Mucci L, Wolk A, et al
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION 2006;96(2):384-92

Methods for pooling results of epidemiologic studies - The pooling project of prospective studies of diet and cancer
Smith-warner Sa, Spiegelman D, Ritz J, Albanes D, Beeson Wl, Bernstein L, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2006;163(11):1053-64

Milk, milk products and lactose intake and ovarian cancer risk: A meta-analysis of epidemiological studies
Larsson Sc, Orsini N, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2006;118(2):431-41

Physical activity and risk of endometrial cancer: A population-based prospective cohort study
Friberg E, Mantzoros Cs, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2006;15(11):2136-40

Physical activity, obesity, and risk of colon and rectal cancer in a cohort of Swedish men
Larsson Sc, Rutegard J, Bergkvist L, Wolk A
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 2006;42(15):2590-7

Processed meat consumption and stomach cancer risk: A meta-analysis
Larsson Sc, Orsini N, Wolk A
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2006;98(15):1078-87

Processed meat consumption, dietary nitrosamines and stomach cancer risk in a cohort of Swedish women
Larsson Sc, Bergkvist L, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2006;119(4):915-9

Prospective study of dietary acrylamide and risk of colorectal cancer among women
Mucci La, Adami Ho, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2006;118(1):169-73

Quality and quantity of saliva DNA obtained from the self-administrated oragene method - A pilot study on the cohort of Swedish men
Rylander-rudqvist T, Hakansson N, Tybring G, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2006;15(9):1742-5

The positive effect of dietary vitamin D intake on bone mineral density in men is modulated by the polyadenosine repeat polymorphism of the vitamin D receptor
Michaelsson K, Wolk A, Jacobsson A, Kindmark A, Grundberg E, Stiger F, et al
BONE 2006;39(6):1343-51

The Swedish Twin Registry in the third millennium: An update
Lichtenstein P, Sullivan Pf, Cnattingius S, Gatz M, Johansson S, Carlstrom E, et al
TWIN RESEARCH AND HUMAN GENETICS 2006;9(6):875-82

Alcohol and postmenopausal breast cancer risk defined by estrogen and progesterone receptor status: A prospective cohort study
Suzuki R, Ye Wm, Rylander-rudqvist T, Saji S, Colditz Ga, Wolk A
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2005;97(21):1601-8

Alcohol consumption and risk of renal cell carcinoma: A prospective study of Swedish women
Rashidkhani B, Akesson A, Lindblad P, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2005;117(5):848-53

A prospective study of dietary folate intake and risk of colorectal cancer: Modification by caffeine intake and cigarette smoking
Larsson Sc, Giovannucci E, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2005;14(3):740-3

Association of diet with serum insulin-like growth factor I in middleaged and elderly men
Larsson Sc, Wolk K, Brismar K, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2005;81(5):1163-7

Coffee consumption is not associated with ovarian cancer incidence
Larsson Sc, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2005;14(9):2273-4

Diabetes and colorectal cancer incidence in the cohort of Swedish men
Larsson Sc, Giovannucci E, Wolk A
DIABETES CARE 2005;28(7):1805-7

Diabetes mellitus and risk of colorectal cancer: A meta-analysis
Larsson Sc, Orsini N, Wolk A
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2005;97(22):1679-87

Dietary factors and risk of non-Hodgkin lymphoma in men and women
Chang Et, Smedby Ke, Zhang Sm, Hjalgrim H, Melbye M, Ost A, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2005;14(2):512-20

Dietary fiber intake and risk of colorectal cancer - A pooled analysis of prospective cohort studies
Park Y, Hunter Dj, Spiegelman D, Bergkvist L, Berrino F, Van Den Brandt Pa, et al
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2005;294(22):2849-57

Dietary patterns and breast cancer risk: results from three cohort studies in the DIETSCAN project
Mannisto S, Dixon Lb, Balder Hf, Virtanen Mj, Krogh V, Khani Br, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 2005;16(6):725-33

Diet, lifestyle and risk of prostate cancer
Wolk A
ACTA ONCOLOGICA 2005;44(3):277-81

Early anthropometric measures and reproductive factors as predictors of body mass index and obesity among older women
Newby Pk, Dickman Pw, Adami Ho, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 2005;29(9):1084-92

Fruits and vegetables and ovarian cancer risk in a pooled analysis of 12 cohort studies
Koushik A, Hunter Dj, Spiegelman D, Anderson Ke, Arslan Aa, Beeson Wl, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2005;14(9):2160-7

Fruits, vegetables and risk of renal cell carcinoma: A prospective study of Swedish women
Rashidkhani B, Lindblad P, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2005;113(3):451-5

High-fat dairy food and conjugated linoleic acid intakes in relation to colorectal cancer incidence in the Swedish Mammography Cohort
Larsson Sc, Bergkvist L, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2005;82(4):894-900

Intensity of smoking and smoking cessation in relation to risk of cataract extraction: A prospective study of women
Lindblad Be, Hakansson N, Svensson H, Philipson B, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2005;162(1):73-9

Longitudinal changes in food-patterns and associations with 10 year change in body mass index among Swedish women
Newby Pk, Tucker Kl, Wolk A
FASEB JOURNAL 2005;19(5):A1464-A1464

Magnesium intake, drinking water, and risk of colorectal cancer - Reply
Larsson Sc, Wolk A
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2005;293(21):2599-2599

Magnesium intake in relation to risk of colorectal cancer in women
Larsson Sc, Bergkvist L, Wolk A
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2005;293(1):86-9

Major dietary patterns and risk of renal cell carcinoma in a prospective cohort of Swedish women
Rashidkhani B, Akesson A, Lindblad P, Wolk A
JOURNAL OF NUTRITION 2005;135(7):1757-62

No association of meat, fish, and egg consumption with ovarian cancer risk
Larsson Sc, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2005;14(4):1024-5

Overall obesity, abdominal adiposity, diabetes and cigarette smoking in relation to the risk of pancreatic cancer in two Swedish population-based cohorts
Larsson Sc, Permert J, Hakansson N, Naslund I, Bergkvist L, Wolk A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2005;93(11):1310-5

Red meat consumption and risk of cancers of the proximal colon, distal colon and rectum: The Swedish Mammography Cohort
Larsson Sc, Rafter J, Holmberg L, Bergkvist L, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2005;113(5):829-34

Re: Heme iron, zinc, alcohol consumption, and risk of colon cancer
Larsson Sc, Adami Ho, Giovannucci E, Wolk A
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2005;97(3):232-3

Risk of overweight and obesity among semivegetarian, lactovegetarian, and vegan women
Newby Pk, Tucker Kl, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2005;81(6):1267-74

Tea consumption and ovarian cancer risk in a population-based cohort
Larsson Sc, Wolk A
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE 2005;165(22):2683-6

Whole grain consumption and risk of colorectal cancer: a population-based cohort of 60 000 women
Larsson Sc, Giovannucci E, Bergkvist L, Wolk A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2005;92(9):1803-7

Vitamin B-6 intake, alcohol consumption, and colorectal cancer: A longitudinal population-based cohort of women
Larsson Sc, Giovannucci E, Wolk A
GASTROENTEROLOGY 2005;128(7):1830-7

Alcohol intake and colorectal cancer: A pooled analysis of 8 cohort studies
Cho Ey, Smith-warner Sa, Ritz J, Van Den Brandt Pa, Colditz Ga, Folsom Ar, et al
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE 2004;140(8):603-13

Alcohol intake and risk of non-Hodgkin lymphoma in men and women
Chang Et, Smedby Ke, Zhang Sm, Hjalgrim H, Melbye M, Ost A, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 2004;15(10):1067-76

A prospective study of alcohol consumption and risk of cataract extraction in women.
Lindblad Be, Hakansson N, Philipson B, Wolk A
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 2004;:U303-U303

Dairy foods, calcium, and colorectal cancer: A pooled analysis of 10 cohort studies
Cho E, Smith-warner Sa, Spiegelman D, Beeson Wl, Van Den Brandt Pa, Colditz Ga, et al
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2004;96(13):1015-22

Dietary folate intake and incidence of ovarian cancer: The Swedish Mammography Cohort
Larsson Sc, Giovannucci E, Wolk A
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2004;96(5):396-402

Dietary long-chain n-3 fatty acids for the prevention of cancer: a review of potential mechanisms
Larsson Sc, Kumlin M, Ingelman-sundberg M, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2004;79(6):935-45

Dietary patterns associated with colon and rectal cancer: results from the Dietary Patterns and Cancer (DIETSCAN) Project
Dixon Lb, Balder Hf, Virtanen Mj, Rashidkhani B, Mannisto S, Krogh V, et al
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2004;80(4):1003-11

Fruit and vegetable consumption in relation to ovarian cancer incidence: the Swedish mammography cohort
Larsson Sc, Holmberg L, Wolk A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2004;90(11):2167-70

Metabolic, anthropometric, and nutritional factors as predictors of circulating insulin-like growth factor binding protein-1 levels in middle-aged and elderly men
Wolk K, Larsson Sc, Vessby B, Wolk A, Brismar K
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 2004;89(4):1879-84

Milk and lactose intakes and ovarian cancer risk in the Swedish Mammography Cohort(1-3)
Larsson Sc, Bergkvist L, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2004;80(5):1353-7

Prevalence of lower urinary tract symptoms in men aged 45-79 years: a population-based study of 40,000 Swedish men
Andersson So, Rashidkhani B, Karlberg L, Wolk A, Johansson Je
BJU INTERNATIONAL 2004;94(3):327-31

Reproducibility and validity of major dietary patterns among Swedish women assessed with a food-frequency questionnaire
Khani Br, Ye Wm, Terry P, Wolk A
JOURNAL OF NUTRITION 2004;134(6):1541-5

Sensitivity and specificity of self-reported use of dietary supplements
Messerer M, Wolk A
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2004;58(12):1669-71

The growth hormone and insulin-like growth factor I axis, and cancer
Wolk A
LANCET 2004;363(9418):1336-7

The validity of questionnaire-based micronutrient intake estimates is increased by including dietary supplement use in Swedish men
Messerer M, Johansson Se, Wolk A
JOURNAL OF NUTRITION 2004;134(7):1800-5

Wine consumption and epithelial ovarian cancer
Larsson Sc, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2004;13(11):1823-author

Age and temporal trends of total physical activity in Swedish men
Norman A, Bellocco R, Vaida F, Wolk A
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 2003;35(4):617-22

Common and country-specific dietary patterns in four European cohort studies
Balder Hf, Virtanen M, Brants Ham, Krogh V, Dixon Lb, Tan F, et al
JOURNAL OF NUTRITION 2003;133(12):4246-51

Dietary calcium and vitamin D intake in relation to osteoporotic fracture risk
Michaelsson K, Melhus H, Bellocco R, Wolk A
BONE 2003;32(6):694-703

Dietary intake of heterocyclic amines and cancers of the esophagus and gastric cardia
Terry Pd, Lagergren J, Wolk A, Steineck G, Nyren O
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2003;12(9):940-4

Fruits and vegetables: Do they protect from gastric cancer? Reply
Ekstrom Am, Wolk A, Bellocco R, Serafini M
GASTROENTEROLOGY 2003;124(7):2007-2007

Multivitamin supplements are inversely associated with risk of myocardial infarction in men and women - Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP)
Holmquist C, Larsson S, Wolk A, De Faire U
JOURNAL OF NUTRITION 2003;133(8):2650-4

Obesity and hormone-dependent tumors: Cohort and co-twin control studies based on the Swedish Twin Registry
Jonsson F, Wolk A, Pedersen Nl, Lichtenstein P, Terry P, Ahlbom A, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2003;106(4):594-9

A prospective study of smoking and risk of cataract extraction in women
Lindblad Be, Wolk A, Svensson H
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 2002;:U339-U339

A prospective study of variety of healthy foods and mortality in women
Michels Kb, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2002;31(4):847-54

Coffee, tea, and caffeine consumption and breast cancer incidence in a cohort of Swedish women
Michels Kb, Holmberg L, Bergkvist L, Wolk A
ANNALS OF EPIDEMIOLOGY 2002;12(1):21-6

Correspondence re: Terry et al., No association between fat and fatty acids intake and risk of colorectal cancer. Cancer Epidemiol. Biomark. Prev., 10 : 913-914, 2001 - Reply
Terry P, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2002;11(2):218-218

Dietary calcium and vitamin D intake and risk of colorectal cancer: A prospective cohort study in women
Terry P, Baron Ja, Bergkvist L, Holmberg L, Wolk A
NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL 2002;43(1):39-46

Dietary factors in relation to endometrial cancer: A nationwide case-control study in Sweden
Terry P, Vainio H, Wolk A, Weiderpass E
NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL 2002;42(1):25-32

Fatty fish consumption lowers the risk of endometrial cancer: A nationwide case-control study in Sweden
Terry P, Wolk A, Vainio H, Weiderpass E
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2002;11(1):143-5

Fish consumption and breast cancer risk
Terry P, Rohan Te, Wolk A, Maehle-schmidt M, Magnusson U
NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL 2002;44(1):1-6

Meat and dairy food consumption and breast cancer: a pooled analysis of cohort studies
Missmer Sa, Smith-warner Sa, Spiegelman D, Yaun Ss, Adami Ho, Beeson Wl, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2002;31(1):78-85

Occupational physical activity and risk for prostate cancer in a nationwide cohort study in Sweden
Norman A, Moradi T, Gridley G, Dosemeci M, Rydh B, Nyren O, et al
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2002;86(1):70-5

The contribution of epidemiology to risk assessment of chemicals in food and diet
Van Den Brandt P, Voorrips L, Hertz-picciotto I, Shuker D, Boeing H, Speijers G, et al
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 2002;40(2-3):387-424

Total antioxidant potential of fruit and vegetables and risk of gastric cancer
Serafini M, Bellocco R, Wolk A, Ekstrom Am
GASTROENTEROLOGY 2002;123(4):985-91

Total physical activity in relation to age, body mass, health and other factors in a cohort of Swedish men
Norman A, Bellocco R, Vaida F, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 2002;26(5):670-5

A prospective study of major dietary patterns and the risk of breast cancer
Terry P, Suzuki R, Hu Fb, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2001;10(12):1281-5

A prospective study of obesity and cancer risk (Sweden)
Wolk A, Gridley G, Svensson M, Nyren O, Mclaughlin Jk, Fraumeni Jf, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 2001;12(1):13-21

A prospective study of variety of healthy foods and mortality in women.
Michels Kb, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2001;153(11):S250-S250

Birth weight and risk of renal cell cancer
Bergstrom A, Lindblad P, Wolk A
KIDNEY INTERNATIONAL 2001;59(3):1110-3

Body weight and colorectal cancer risk in a cohort of Swedish women: relation varies by age and cancer site
Terry P, Giovannucci E, Bergkvist L, Holmberg L, Wolk A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2001;85(3):346-9

Brassica vegetables and breast cancer risk
Terry P, Wolk A, Persson I, Magnusson C
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2001;285(23):2975-7

Coffee consumption and risk of colorectal cancer in a population based prospective cohort of Swedish women
Terry P, Bergkvist L, Holmberg L, Wolk A
GUT 2001;49(1):87-90

Dietary antioxidant vitamins, retinol, and breast cancer incidence in a cohort of Swedish women
Michels Kb, Holmberg L, Bergkvist L, Ljung H, Bruce A, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2001;91(4):563-7

Drinking hot beverages is not associated with risk of oesophageal cancers in a Western population
Terry P, Lagergren J, Wolk A, Nyren O
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2001;84(1):120-1

Fatty acid composition of adipose tissue and serum lipids are valid biological markers of dairy fat intake in men
Wolk A, Furuheim M, Vessby B
JOURNAL OF NUTRITION 2001;131(3):828-33

Fatty fish consumption and risk of prostate cancer
Terry P, Lichtenstein P, Feychting M, Ahlbom A, Wolk A
LANCET 2001;357(9270):1764-6

Fruit and vegetable consumption in the prevention of cancer: an update
Terry P, Terry Jb, Wolk A
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2001;250(4):280-90

Fruit and vegetable consumption in the prevention of oesophageal and cardia cancers
Terry P, Lagergren J, Hansen H, Wolk A, Nyren O
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION 2001;10(4):365-9

Fruit, vegetables, dietary fiber, and risk of colorectal cancer
Terry P, Giovannucci E, Michels Kb, Bergkvist L, Hansen H, Holmberg L, et al
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2001;93(7):525-33

Intake of fruits and vegetables and risk of breast cancer - A pooled analysis of cohort studies
Smith-warner Sa, Spiegelman D, Yaun Ss, Adami Ho, Beeson Wl, Van Den Brandt Pa, et al
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2001;285(6):769-76

Inverse association between intake of cereal fiber and risk of gastric cardia cancer
Terry P, Lagergren J, Ye Wm, Wolk A, Nyren O
GASTROENTEROLOGY 2001;120(2):387-91

Inverse association between intake of cereal fiber and risk of gastric cardia cancer - Reply
Terry P, Lagergren J, Ye Wm, Wolk A, Nyren O
GASTROENTEROLOGY 2001;121(4):1025-1025

Long-term tobacco smoking and colorectal cancer in a prospective cohort study
Terry P, Ekbom A, Lichtenstein P, Feychting M, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2001;91(4):585-7

No association between fat and fatty acids intake and risk of colorectal cancer
Terry P, Bergkvist L, Holmberg L, Wolk A
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2001;10(8):913-4

Obesity and renal cell cancer - a quantitative review
Bergstrom A, Hsieh Cc, Lindblad P, Lu Cm, Cook Nr, Wolk A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2001;85(7):984-90

Overweight as an avoidable cause of cancer in Europe
Bergstrom A, Pisani P, Tenet V, Wolk A, Adami Ho
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2001;91(3):421-30

Physical activity and risk of renal cell cancer
Bergstrom A, Terry P, Lindblad P, Lichtenstein P, Ahlbom A, Feychting M, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2001;92(1):155-7

Prospective study of major dietary patterns and colorectal cancer risk in women
Terry P, Hu Fb, Hansen H, Wolk A
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2001;154(12):1143-9

Prostate cancer screening - Reply
Wolk A, Granath F, Andersson So, Trichopoulos D, Adami Ho
LANCET 2001;357(9263):1201-1202

Sociodemographic and health behaviour factors among dietary supplement and natural remedy users
Messerer M, Johansson Se, Wolk A
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2001;55(12):1104-10

Tea consumption and the risk of colorectal cancer in Sweden
Terry P, Wolk A
NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL 2001;39(2):176-9

The influence of dietary calcium and vitamin D intake on osteoporotic fracture risk.
Michaelsson K, Wolk A
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH 2001;:S388-S388

Types of dietary fat and breast cancer: A pooled analysis of cohort studies
Smith-warner Sa, Spiegelman D, Adami Ho, Beeson Wl, Van Den Brandt Pa, Folsom Ar, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2001;92(5):767-74

Use of dietary supplements and natural remedies increased dramatically during the 1990s
Messerer M, Johansson Se, Wolk A
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2001;250(2):160-6

Validity and reproducibility of self-reported total physical activity-differences by relative weight
Norman A, Bellocco R, Bergstrom A, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 2001;25(5):682-8

Antioxidants and cancers of the esophagus and gastric cardia
Terry P, Lagergren J, Ye Wm, Nyren O, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2000;87(5):750-4

Can measurements of IGF-1 and IGFBP-3 improve the sensitivity of prostate-cancer screening?
Wolk A, Andersson So, Mantzoros Cs, Trichopoulos D, Adami Ho
LANCET 2000;356(9245):1902-3

Dietary antioxidant intake and the risk of cardia cancer and noncardia cancer of the intestinal and diffuse types: A population-based case-control study in Sweden
Ekstrom Am, Serafini M, Nyren O, Hansson Le, Ye Wm, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2000;87(1):133-40

Organochlorines and bone mineral density in Swedish men from the general population
Glynn Aw, Michaelsson K, Lind Pm, Wolk A, Aune M, Atuma S, et al
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 2000;11(12):1036-42

Pooled analysis of prospective cohort studies on height, weight, and breast cancer risk
Van Den Brandt Pa, Spiegelman D, Yaun Ss, Adami Ho, Beeson L, Folsom Ar, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2000;152(6):514-27

Reflex-inducing dietary factors and risk of adenocarcinoma of the esophagus and gastric cardia
Terry P, Lagergren J, Wolk A, Nyren O
NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL 2000;38(2):186-91

Serum concentrations of organochlorines in men: a search for markers of exposure
Glynn Aw, Wolk A, Aune M, Atuma S, Zettermark S, Maehle-schmid M, et al
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2000;263(1-3):197-208

Social mapping of the obesity epidemic in Sweden
Lissner L, Johansson Se, Qvist J, Rossner S, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 2000;24(6):801-5

Beta-carotene intake and risk of postmenopausal breast cancer
Jumaan Ao, Holmberg L, Zack M, Mokdad Ah, Ohlander Em, Wolk A, et al
EPIDEMIOLOGY 1999;10(1):49-53

Dietary intake of alpha-linolenic acid and risk of fatal ischemic heart disease among women
Hu Fb, Stampfer Mj, Manson Jae, Rimm Eb, Wolk A, Colditz Ga, et al
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 1999;69(5):890-7

Higher relative, but lower absolute risks of myocardial infarction in women than in men: analysis of some major risk factors in the SHEEP study
Sheep Study Grp, Reuterwall C, Hallqvist J, Ahlbom A, De Faire U, Diderichsen F, et al
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 1999;246(2):161-74

Insulin-like growth factor-binding protein-1 and prostate cancer
Signorello Lb, Brismar K, Bergstrom R, Andersson So, Wolk A, Trichopoulos D, et al
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 1999;91(22):1965-7

Long-term intake of dietary fiber and decreased risk of coronary heart disease among women
Wolk A, Manson Je, Stampfer Mj, Colditz Ga, Hu Fb, Speizer Fe, et al
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 1999;281(21):1998-2004

Occupational physical activity and renal cell cancer: A nationwide cohort study in Sweden
Bergstrom A, Moradi T, Lindblad P, Nyren O, Adami Ho, Wolk A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 1999;83(2):186-91

Occupational physical activity and risk for breast cancer in a nationwide cohort study in Sweden
Moradi T, Adami Ho, Bergstrom R, Gridley G, Wolk A, Gerhardsson M, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 1999;10(5):423-30

Relation between the intake of milk fat and the occurrence of conjugated linoleic acid in human adipose tissue
Jiang J, Wolk A, Vessby B
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 1999;70(1):21-7

Smoking, antioxidant vitamins, and the risk of hip fracture
Melhus H, Michaelsson K, Holmberg L, Wolk A, Ljunghall S
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH 1999;14(1):129-35

The role of diabetes mellitus in the aetiology of renal cell cancer
Lindblad P, Chow Wh, Chan J, Bergstrom A, Wolk A, Gridley G, et al
DIABETOLOGIA 1999;42(1):107-12

Alcohol and breast cancer in women - A pooled analysis of cohort studies
Smith-warner Sa, Spiegelman D, Yaun Ss, Van Den Brandt Pa, Folsom Ar, Goldbohm Ra, et al
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 1998;279(7):535-40

A prospective study of association of monounsaturated fat and other types of fat with risk of breast cancer
Wolk A, Bergstrom R, Hunter D, Willett W, Ljung H, Holmberg L, et al
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE 1998;158(1):41-5

Body size in different periods of life and breast cancer risk in post-menopausal women
Magnusson C, Baron J, Persson I, Wolk A, Bergstrom R, Trichopoulos D, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 1998;76(1):29-34

Calcium and fructose intake in relation to risk of prostate cancer
Giovannucci E, Rimm Eb, Wolk A, Ascherio A, Stampfer Mj, Colditz Ga, et al
CANCER RESEARCH 1998;58(3):442-7

Dairy products, calcium, phosphorous, vitamin D, and risk of prostate cancer (Sweden)
Chan Jm, Giovannucci E, Andersson So, Yuen J, Adami Ho, Wolk A
CANCER CAUSES & CONTROL 1998;9(6):559-66

Effect of additional questions about fat on the validity of fat estimates from a food frequency questionnaire
Study Grp Mrs Swea, Wolk A, Ljung H, Vessby B, Hunter D, Willett Wc
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 1998;52(3):186-92

Evaluation of a biological marker of dairy fat intake
Wolk A, Vessby B, Ljung H, Barrefors P
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 1998;68(2):291-5

Excessive dietary intake of vitamin A is associated with reduced bone mineral density and increased risk for hip fracture
Melhus H, Michaelsson K, Kindmark A, Bergstrom R, Holmberg L, Mallmin H, et al
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE 1998;129(10):770-8

Insulin-like growth factor 1 and prostate cancer risk: A population-based, case-control study
Wolk A, Mantzoros Cs, Andersson So, Bergstrom R, Signorello Lb, Lagiou P, et al
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 1998;90(12):911-5

Risk for endometrial cancer in relation to occupational physical activity: A nationwide cohort study in Sweden
Moradi T, Nyren O, Bergstrom R, Gridley G, Linet M, Wolk A, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 1998;76(5):665-70

A high dietary calcium intake is needed for a positive effect on bone density in Swedish postmenopausal women
Michaelsson K, Bergstrom R, Holmberg L, Mallmin H, Wolk A, Ljunghall S
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 1997;7(2):155-61

Body size and prostate cancer: A 20-year follow-up study among 135006 Swedish construction workers
Andersson So, Wolk A, Bergstrom R, Adami Ho, Engholm G, Englund A, et al
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 1997;89(5):385-9

Determinants of obesity in relation to socioeconomic status among middle-aged Swedish women
Wamala Sp, Wolk A, Orthgomer K
PREVENTIVE MEDICINE 1997;26(5):734-44

Diet and risk of renal cell cancer: A population-based case-control study
Lindblad P, Wolk A, Bergstrom R, Adami Ho
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 1997;6(4):215-23

Diet and the risk of papillary and follicular thyroid carcinoma: A population-based case-control study in Sweden and Norway
Galanti Mr, Hansson L, Bergstrom R, Wolk A, Hjartaker A, Lund E, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 1997;8(2):205-14

Excess risk of primary liver cancer in patients with diabetes mellitus - Response
Adami Ho, Ekbom A, Chow Wh, Nyren O, Wolk A, Berne C, et al
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 1997;89(4):327-328

Lipid profile and socioeconomic status in healthy middle aged women in Sweden
Wamala Sp, Wolk A, Schenckgustafsson K, Orthgomer K
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH 1997;51(4):400-7

Non-dietary factors as risk factors for breast cancer, and as effect modifiers of the association of fat intake and risk of breast cancer
Hunter Dj, Spiegelman D, Adami Ho, Vandenbrandt Pa, Folsom Ar, Goldbohm Ra, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 1997;8(1):49-56

Pentadecanoic acid (15:0) in human serum and adipose tissue - a marker for intake of dairy fat
Vessby B, Smedman A, Wolk A
ATHEROSCLEROSIS 1997;134(1-2):336-336

Prospective study of sex hormone levels and risk of prostate cancer
Wolk A, Andersson So, Bergstrom R
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 1997;89(11):820-

Reliability of retrospective information on diet 20 years ago and consistency of independent measurements of remote adolescent diet
Wolk A, Bergstrom R, Hansson Le, Nyren O
NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL 1997;29(3):234-41

A prospective study of smoking and risk of prostate cancer
Adami Ho, Bergstrom R, Engholm G, Nyren O, Wolk A, Ekbom A, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 1996;67(6):764-8

A search for recall bias in a case-control study of diet and breast cancer
Holmberg L, Ohlander Em, Byers T, Zack M, Wolk A, Bruce A, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1996;25(2):235-44

Calcium intake among women aged 40-76 in Sweden
Michaelsson K, Bergstrom R, Holmberg L, Mallmin H, Wolk A, Ljunghall S, et al
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH 1996;50(5):577-8

Cohort studies of fat intake and the risk of breast cancer - A pooled analysis
Hunter Dj, Spiegelman D, Adami Ho, Beeson L, Vandenbrandt Pa, Folsom Ar, et al
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 1996;334(6):356-61

Effect of prefracture versus postfracture dietary assessment on hip fracture risk estimates
Michaelsson K, Holmberg L, Ljunghall S, Mallmin H, Persson Pg, Wolk A, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1996;25(2):403-10

Energy, nutrient intake and prostate cancer risk: A population-based case-control study in Sweden
Andersson So, Wolk A, Bergstrom R, Giovannucci E, Lindgren C, Baron J, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 1996;68(6):716-22

Excess risk of primary liver cancer in patients with diabetes mellitus
Adami Ho, Chow Wh, Nyren O, Berne C, Linet Ms, Ekbom A, et al
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 1996;88(20):1472-7

International renal cell cancer study .7. Role of diet
Wolk A, Gridley G, Niwa S, Lindblad P, Mccredie M, Mellemgaard A, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 1996;65(1):67-73

Lifestyle factors and prostate cancer risk: A case-control study in Sweden
Andersson So, Baron J, Bergstrom R, Lindgren C, Wolk A, Adami Ho
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 1996;5(7):509-13

Nutrition and renal cell cancer
Wolk A, Lindblad P, Adami Ho
CANCER CAUSES & CONTROL 1996;7(1):5-18

Obesity and self-perceived health in Sweden
Wolk A, Rossner S
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 1996;20(4):369-72

Perinatal characteristics in relation to incidence of and mortality from prostate cancer
Ekbom A, Hsieh Cc, Lipworth L, Wolk A, Ponten J, Adami Ho, et al
BMJ-BRITISH MEDICAL JOURNAL 1996;313(7053):337-41

Screening for osteopenia and osteoporosis: Selection by body composition
Michaelsson K, Bergstrom R, Mallmin H, Holmberg L, Wolk A, Ljunghall S
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 1996;6(2):120-6

ALCOHOL INTAKE AND BREAST-CANCER RISK - EFFECT OF EXPOSURE FROM 15 YEARS OF AGE
Holmberg L, Baron Ja, Byers T, Wolk A, Ohlander Em, Zack M, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 1995;4(8):843-7

DIET AND HIP FRACTURE RISK - A CASE-CONTROL STUDY
Michaelsson K, Holmberg L, Mallmin H, Sorensen S, Wolk A, Bergstrom R, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1995;24(4):771-82

DIET, BONE MASS, AND OSTEOCALCIN - A CROSS-SECTIONAL STUDY
Michaelsson K, Holmberg L, Mallmin H, Wolk A, Bergstrom R, Ljunghall S
CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL 1995;57(2):86-93

EARLY-LIFE RISK-FACTORS FOR PROSTATE-CANCER - A POPULATION-BASED CASE-CONTROL STUDY IN SWEDEN
Andersson So, Baron J, Wolk A, Lindgren C, Bergstrom R, Adami Ho
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 1995;4(3):187-92

EFFECTS OF SMOKING AND PHYSICAL-ACTIVITY ON BODY-WEIGHT - DEVELOPMENTS IN SWEDEN BETWEEN 1980 AND 1989
Wolk A, Rossner S
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 1995;237(3):287-91

The aetiology and pathogenesis of human breast cancer
Adami Ho, Persson I, Ekbom A, Wolk A, Ponten J, Trichopoulos D
MUTATION RESEARCH-FUNDAMENTAL AND MOLECULAR MECHANISMS OF MUTAGENESIS 1995;333(1-2):29-35

THE INFLUENCE OF DIETARY FACTORS ON HIP FRACTURE RISK AND BONE MASS
Michaelsson K, Holmberg L, Mallmin H, Wolk A, Bergstrom R, Ljunghall S
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH 1995;:S178-S178

Visa alla publikationer

Karta