Yvonne Brandbergs forskargrupp

Vår forskning fokuserar på att undersöka och förbättra människors upplevelser och erfarenheter av att screenas för, diagnosticeras till, och behandlas mot, olika cancersjukdomar.

Från vänster: Mia Bergenmar, Lucy Bai, Marie Koitsalu, Hemming Johansson, Yvonne Brandberg, Anna Kullberg

Vi är en multiprofessionell forskargrupp som verkar inom det psyko-onkologiska fältet. Där undersöker vi bland annat livskvalitet hos människor i samband med olika cancerdiagnoser och behandlingar. Vi medverkar ofta vid läkemedelsprövningar och bidrar med studier av deltagarnas perspektiv. För närvarande bedriver vi projekt som rör till exempel allmänhetens inställning till individualiserad bröst- och prostatacancerscreening, långtidsuppföljning av kvinnor som genomgått profylaktisk mastektomi, och utvärdering av aspekter av personcentrerad onkologisk slutenvård.

Gruppmedlemmar

Yvonne Brandberg, professor, psykolog och gruppledare
Mia Bergenmar, docent, sjuksköterska
Hemming Johansson, statistiker
Marie Koitsalu, doktorand, BMA och sjuksköterska
Anna Kullberg, PhD, anknuten
Lucy Bai, PhD, läkare

Avhandlingar

Anna Kullberg
Person-centered shift handovers in oncological inpatient care
Karolinska Institutet 2019
Abstract

Khairum Majumder
Radiotherapy in prostate cancer: information, quality of life and prostate volume
Karolinska Institutet 2016
Abstract

Mia Bergenmar
Cutaneous malignant melanoma aspects on prevention.
Karolinska Institutet 2001
Abstract

Helena Michelson
Long term health-related quality of life among women with high-risk breast cancer receiving adjuvant high-dose chemotherapy : A comparison with the normal population
Karolinska Institutet 2002
Abstract

Richard Bränström
Skin cancer prevention : Behaviours related to sun exposure and early detection
Karolinska Institutet 2003
Abstract och ramberättelse

Thomas Wahlgren
High dose rate brachytherapy boost for localized prostate cancer : Clinical and patient-reported outcomes
Karolinska Institutet 2006
Abstract och ramberättelse

Utvalda publikationer

Body image problems in women with and without breast cancer 6-20 years after bilateral risk-reducing surgery - A prospective follow-up study.
Bai L, Arver B, Johansson H, Sandelin K, Wickman M, Brandberg Y
Breast 2019 Apr;44():120-127

Patient satisfaction after implementation of person-centred handover in oncological inpatient care - A cross-sectional study.
Kullberg A, Sharp L, Johansson H, Brandberg Y, Bergenmar M
PLoS ONE 2017 ;12(4):e0175397

Effect of Tailored Dose-Dense Chemotherapy vs Standard 3-Weekly Adjuvant Chemotherapy on Recurrence-Free Survival Among Women With High-Risk Early Breast Cancer: A Randomized Clinical Trial.
Foukakis T, von Minckwitz G, Bengtsson NO, Brandberg Y, Wallberg B, Fornander T, et al
JAMA 2016 11;316(18):1888-1896

Higher sexual interest with androgen receptor inhibitor monotherapy than with castration plus an androgen receptor inhibitor in prostate cancer patients treated with curative radiotherapy, but otherwise small health-related quality of life differences: A randomised prospective 18-month follow-up study.
Majumder K, Nilsson S, Johansson H, Ullén A, Lennernäs B, Bergenmar M, et al
Eur. J. Cancer 2016 09;65():43-51

Prostate cancer screening in men aged 50-69 years (STHLM3): a prospective population-based diagnostic study.
Grönberg H, Adolfsson J, Aly M, Nordström T, Wiklund P, Brandberg Y, et al
Lancet Oncol. 2015 Dec;16(16):1667-76

Information exchange in oncological inpatient care--patient satisfaction, participation, and safety.
Kullberg A, Sharp L, Johansson H, Bergenmar M
Eur J Oncol Nurs 2015 Apr;19(2):142-7

Public interest in and acceptability of the prospect of risk-stratified screening for breast and prostate cancer.

Koitsalu M, Sprangers MA, Eklund M, Czene K, Hall P, Grönberg H, et al
Acta Oncol 2016 ;55(1):45-51

Physical therapy after prophylactic mastectomy with breast reconstruction: a prospective randomized study.
Unukovych D, Johansson H, Johansson E, Arver B, Liljegren A, Brandberg Y
Breast 2014 Aug;23(4):357-63

No differences between Calendula cream and aqueous cream in the prevention of acute radiation skin reactions--results from a randomised blinded trial.
Sharp L, Finnilä K, Johansson H, Abrahamsson M, Hatschek T, Bergenmar M
Eur J Oncol Nurs 2013 Aug;17(4):429-35