Skip to main content

Teresita Diaz de Ståhls forskargrupp

Genomiska och epigenomiska studier av hjärntumörer.

Cancer är en genetisk sjukdom som orsakas av kromosom- och genförändringar som leder till okontrollerad celldelning utanför kroppens homeostatiska kontroll.Tumörer i det centrala nervsystemet utgör en heterogen grupp av både godartade och elakartade tumörer. Aggressivitet samt behandlings respons kan variera avsevärt mellan patienter. Trots framsteg inom nuvarande terapistrategier har många av patienterna en dålig prognos. Problematiskt är också att majoriteten av de långtidsöverlevande ofta lider av allvarliga neurokognitiva funktionshinder, orsakade av strålningsexponeringen.

Diagnostiken av hjärntumörer bygger för närvarande på den histopatologiska bedömningen av tumören. Hjärntumörer har dock en inneboende heterogenitet, vilket försvårar fastställandet av en korrekt diagnos. Det finns därför ett stort behov av mer objektiva protokoll för klassificering som korrelerar i högre grad med prognos, samt möjliggör framtida val av terapi.

Målsättningen med vår forskning är att med de senaste molekylärbiologiska och högupplösande teknikerna, som är baserade på användande av mikrochips samt storskalig sekvensering, noggrant karakterisera de tumörorsakande förändringarna hos tumörer. . Sådan kunskap kan sedan bidra till bättre diagnosmetoder samt utgöra grunden för utvecklandet av nya specifika mediciner för behandling av hjärntumörer.

Gruppmedlemmar

Teresita Diaz de Ståhl, PhD, Docent
Johanna Sandgren, PhD, Forskarassistent

Utvalda publikationer

23656755

21979893

21104784

20410162

19821490

19304958

18304490

18058796

16078050

15945096