STRICT och STAR lung studier

En multicenter fas II studie av stereotaktisk strålbehandling för centrala (STRICT) och ultracentrala lungtumörer (STAR).

Sammanfattning av studien

Vid behandling med SBRT av centrala och ultracentrala lungtumörer begränsas möjligheten att leverera ablativa stråldoser av närheten till riskorgan (OAR) i thorax såsom bronker, hjärta och matstrupe. I denna prospektiva studie kommer vi att utvärdera säkerheten av att ge riskadapterad SBRT mot icke-resektabla centralt och ultracentralt lokaliserade tumörer i lungorna. Detta är en öppen fas II studies om undersöker biverkningar, behandlingseffekt och lokal kontroll hos 69 patienter med centralt lokaliserade lungtumörer och hos 69 patienter med ultracentralt lokaliserade lungtumörer som behandlas med SBRT. Centralt lokaliserade tumörer behandlas på standard linjäracceleratorer med daglig CBCT-matchning och planadaptation. Ultracentrala tumörer behandlas på MR-linac med daglig MR-guidad planadaptation. Inklusion av patienter kommer att fortgå i vardera kategorin (STRICT respektive STAR) tills båda kategorierna är fulltaliga. (registrering på clinicaltrials.gov NCT05354596).

Cancertyp och stadium: Centralt lokaliserad lungcancer i tidigt stadium samt solitära lungmetastaser från andra solida tumörer. 

Huvudprövare: Mette Pøhl, MD, PhD och Lone Hoffmann, Associate professor, MSc, PhD

Resultat

Rekryterar patienter

Publikationer

Thorough design and pre-trial quality assurance (QA) decrease dosimetric impact of delineation and dose planning variability in the STRICTLUNG and STARLUNG trials for stereotactic body radiotherapy (SBRT) of central and ultra-central lung tumours.
Hoffmann L, Persson GF, Nygård L, Nielsen TB, Borrisova S, Gaard-Petersen F, Josipovic M, Khalil AA, Kjeldsen R, Knap MM, Kristiansen C, Møller DS, Ottosson W, Sand H, Thing R, Pøhl M, Schytte T
Radiother Oncol 2022 Jun;171():53-61

Abstract från konferenser

  • ESTRO 2022: Pre-study QA reduces delineation errors and minimize dose to OAR in a central lung tumour SBRT trial. Hoffmann L, Persson GF, Nygård L, Nielsen TB, Borrisova S, Gaard-Petersen F, Josipovic M, Khalil AA, Kjeldsen R, Knap MM, Kristiansen C, Møller DS, Ottosson W, Sand H, Thing R, Pøhl M & Schytte T
  • ESTRO 2024: Daily adaptive MR-guided SBRT of ultra-central lung tumors (NCT05354596) – first dosimetric results. Susanne Nørring Bekke, Susan Blak Nyrup Biancardo, Kristian Boye, Cécile Peucelle, Anders Smedegaard Bertelsen, Lone Hoffmann, Tine Schytte, Mette Pøhl, Gitte Persson

Deltagande sites

Alla danska stråbehandlingskliniker.

Erika Rindsjö
2024-03-11