Skip to main content

Stig Linders forskargrupp

Identifiering av läkemedel för behandling av solida tumörer. Vår grupp arbetar inom området läkemedelsutveckling och cancerfarmakologi. Vi använder avancerade screeningsmetoder för att identfiera nya läkemedelskandidater.

Stig Linder Figure 1
Stig Linder Fig 1 Foto: none

Ett viktigt fokus för vårt arbete är att förstå hur ny hämmare av ubiquitin-proteasomsystemet som vi nyligen identifierat (D'Arcy, Brnjic et al., Nature Medicine 2011) inducerar celldöd. Denna molekyl hämmar USP14/UCHL5, två ubiquitin-isopeptidaser i 19S proteasomen. I samarbete med ett bioteknikföretag (Vivolux AB, Uppsala) görs lead-optimering i syfte att utveckla ett läkemedel för klinisk användning. Vi hoppas att vår enzymhämmare kommer att kunna användas kliniskt för behandling av multipelt myelom som utvecklat resistens mot proteasomhämmare Velcade ®.

Vi har utvecklat screeningsmetoder för att identifiera substanser som kan inducera celldöd hos tumörceller odlade i 3-D-kultur (multicellulära sfäroider). Det långsiktiga målet är att identifiera läkemedel med god effekt mot solida tumörer. Vi har funnit att substanser effektiva i 3-D kultur i allmänhet har hydrofoba egenskaper (Fayad et al., Chem Biol Drug Des. 2011). Verkningsmekanismerna har lösts för några av de substanser vi identifierat genom screening. En substans är nära IND-status och fas I prövningar planeras. Denna substans inducerar en bioenergetisk katastrof i icke-växande tumörceller i hypoxiska tumörområden.

Vi är även intresserade av att utveckla metoder för bestämning av tumörcelldöd efter behandling med cytotoxiska läkemedel. Serum biomarkörerna M30 Apoptosense ® och M65 ® (Kramer et al. Cancer Res 2004) har utvecklats i samarbete med Peviva AB (Bromma, Sverige) och används av läkemedelsindustrin som effektmarkörer i kliniska prövningar. I ett samarbete med andra KI och KTH forskare utvecklar vi även imagingmetoder för att bestämma tumörcelldöd in vivo.

Disputationer

Disputationer 2000 -

Xiaonan Zhang
Development of therapeutic strategies for quiescent tumor cell populations
2015-05-22

Chitralekha Mohanty
Different approaches to develop radio- and chemotherapy for treatment of human cancer
2014-09-25

Xin Wang
Studies of overcoming acquired resistance: molecular mechanisms and development of novel drugs
2014-06-10

Slavica Brnjic
Identification and characterization of a proteasome deubiquitinase inhibitor
2014-01-31

Walid Fayad
Using a 3-d model system to screen for drugs effective on solid tumors
2011-03-18

Maria Berndtsson
On the role of different signal transduction pathways in induction of apoptosis by anticancer drugs
2007-05-04

Maria Hägg Olofsson
Translational studies of drug-induced tumor cell death
2006-10-20

Hamdiye Erdal
Characterization of the mechanisms of action of anticancer agents in vitro and monitoring their effects in vivo
2005-03-18

Takayuki Ueno
Analyses of the expression and function of the aspartic protease napsin
2004-04-23

Kristina Viktorsson
On the role of SAP kinase pathways in cellular responses to cancer treatment
2003-04-11

Aleksandra Mandic
Elucidation of pro-apoptotic signaling induced by cisplatin
2003-02-18

Maria Seddighzadeh
The prognostic significance of uPA, uPAR and the cytokine IL-1-alpha in urinary bladder cancer
2002-04-12

Gruppmedlemmar

Stig Linder, Professor, Gruppledare
Maria Hägg Olofsson, PhD
Padraig D´Arcy, PhD
Angelo De Milito, PhD, docent
Magdalena Mazurkiewicz, doktorand
Xiaonan Zhang, PhD
Paola Pellegrini, doktorand
Ellin-Kristina Hillert, doktorand