Stig Linders forskargrupp

Identifiering av läkemedel för behandling av solida tumörer. Vår grupp arbetar inom området läkemedelsutveckling och cancerfarmakologi. Vi använder avancerade screeningsmetoder för att identfiera nya läkemedelskandidater.

Stig Linder Figure 1

Ett fokus för vår forskargrupp är att förstå verkningsmekanismen för nya hämmare av ubiquitin-proteasom-systemet som vi identifierat (D'Arcy, Brnjic et al., Nature Medicine 2011). Dessa molekyler hämmar två deubiquitinerande enzymer (USP14/UCHL5) i 19S-proteasomen. Vi och andra grupper har visat att dessa substanser uppvisar betydande antitumöraktivitet i olika tumörmodeller. Vi arbetar med att utveckla molekyler för klinisk användning. Vi hoppas att ett läkemedel kan utvecklas som kan användas för att behandla multipelt myelom som är resistent mot proteasomhämmaren Velcade ®.  

Vi är intresserade av att förstå den biologiska rollen som proteasom-deubiquitinaser och arbetar med knock-out cellinjer och musmodeller.  

Vi har utvecklat metoder för att identifera substanser som inducerar celldöd av tumörceller odlade i 3-D-kultur (multicellulära sfäroider). Det långsiktiga målet är att identifiera läkemedel som kan användas för behandling av solida tumörer. Vi finner att föreningar som är effektiva i 3-D-kultur har hydrofoba egenskaper (Fayad et al., Chem Biol Drug Des. 2011). Vi har visat att föreningar som visar aktivitet i 3D-modeller hämmar mitokondriell metabolism och har antagit att tumörceller i svälta och hypoxiska regioner har begränsad kapacitet för metabolisk plasticitet (Zhang et al., Nature Communications 2014). Vi testar för närvarande denna hypotes för behandling av avancerad äggstockscancer. 

Disputationer

Disputationer 2000 -

Ellin-Kristina Hillert
Mechanistic studies of a novel inhibitor of the ubiquitin-proteasome system
2019-05-24

Magdalena Mazurkiewicz
Inhibition of 19S proteasome deubiquitinases as a promising strategy in cancer therapy
2017-05-26

Paola Pellegrini
Tumor acidosis in malignant progression and therapy
2016-04-28

Xiaonan Zhang
Development of therapeutic strategies for quiescent tumor cell populations
2015-05-22

Chitralekha Mohanty
Different approaches to develop radio- and chemotherapy for treatment of human cancer
2014-09-25

Xin Wang
Studies of overcoming acquired resistance: molecular mechanisms and development of novel drugs
2014-06-10

Slavica Brnjic
Identification and characterization of a proteasome deubiquitinase inhibitor
2014-01-31

Walid Fayad
Using a 3-d model system to screen for drugs effective on solid tumors
2011-03-18

Maria Berndtsson
On the role of different signal transduction pathways in induction of apoptosis by anticancer drugs
2007-05-04

Maria Hägg Olofsson
Translational studies of drug-induced tumor cell death
2006-10-20

Hamdiye Erdal
Characterization of the mechanisms of action of anticancer agents in vitro and monitoring their effects in vivo
2005-03-18

Takayuki Ueno
Analyses of the expression and function of the aspartic protease napsin
2004-04-23

Kristina Viktorsson
On the role of SAP kinase pathways in cellular responses to cancer treatment
2003-04-11

Aleksandra Mandic
Elucidation of pro-apoptotic signaling induced by cisplatin
2003-02-18

Maria Seddighzadeh
The prognostic significance of uPA, uPAR and the cytokine IL-1-alpha in urinary bladder cancer
2002-04-12

Gruppmedlemmar

Stig Linder, Professor, Gruppledare
Padraig D´Arcy, PhD