Rolf Kiesslings forskargrupp

Att behandla cancer med immunterapi

Genom flera genombrott i den immunologiska grundforskningen så står vi inför en ny generation av behandlingsmetoder mot cancer som bygger på att genom immunterapi aktivera kroppens egna immunförsvar till att motstå cancersjukdomen. Nya resultat visar att immunterapi med immunaktiverande antikroppar förlänger överlevnaden genom att aktivera immunsystemet hos en andel (<50%) av patienter med svår cancersjukdom. Vår forskning syftar till att kunna förutsäga vilka patienter som har förutsättningar att svara på behandlingen. För patienter som ej svarar på denna behandling har vi lovande resultat från försök där vi behandlar patienter med elakartad hudcancer, malignt melanom, med s.k. cellterapi kombinerat med ett tumörvaccin. Lymfocyter renas fram från patientens cancertumör, aktiveras och mångfaldigas i ett speciellt laboratorium och ges sedan tillbaka i ett stort antal till patienten. Hos de 4 patienter som erhållit denna behandling så har vi observerat en tydlig effekt på patientens cancer, och 3 av dessa patienter är fortfarande fria från sin sjukdom. Vi förbereder nu att få tillstånd från läkemedelsverket att även behandla patienter med livmoderhalscancer med samma metod. Vår prekliniska forsknings syftar till att bättre förstå vilka molekyler på cancercellerna som gör att behandlingen ger bra resultat, med speciell fokus på betydelsen av somatiska mutationer hos tumörcellerna. Projektet drivs i nära samarbete mellan forskare från institutionen för Onkologi-Patologi och läkare från Tema Cancer på Karolinska universitetssjukhuset, och vi har nära samarbete med Centrum för Allogen Stamcellstransplantation (CAST) och med Vecura GMP-laboratorium i Huddinge.

Vi har projektstöd från följande anslagsgivare;

  • Cancerfonden
  • Vetenskaprsrådet
  • ALF-Project grant
  • Radiumhemmets forskningsfonder
  • Knut and Alice Wallenbergs stiftelse
  • Torsten Söderbergs Stiftelse

Mer information finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Rolf Kiessling, MD, PhD, Professor, gruppledare
Stina Wickström, PhD, Forskarassistent
Jeroen Melief, PhD, Forskarassistent
Stefanie Renken, Doktorand
Lucas Baldran, Doktorand
Ulrika Edbäck, Laboratorieingenjör
Janin Kaper, head of GMP-CCK
Takuro Matsumoto, MD, Post doc
Masterstudenter

Affilierade medlemmar;
Maria Wolodarski, MD PhD, konsult och PI kliniska prövningar
Emelie Wallin, MD PhD, konsult och PI kliniska prövningar
Aine O`Reilly, MD, konsult

Utvalda publikationer

PD-1 checkpoint blockade in advanced melanoma patients: NK cells, monocytic subsets and host PD-L1 expression as predictive biomarker candidates.
Pico de Coaña Y, Wolodarski M, van der Haar Àvila I, Nakajima T, Rentouli S, Lundqvist A, et al
Oncoimmunology 2020 08;9(1):1786888

High expression of ID1 in monocytes is strongly associated with phenotypic and functional MDSC markers in advanced melanoma.
Melief J, Pico de Coaña Y, Maas R, Fennemann FL, Wolodarski M, Hansson J, et al
Cancer Immunol Immunother 2020 Apr;69(4):513-522

Complete and long-lasting clinical responses in immune checkpoint inhibitor-resistant, metastasized melanoma treated with adoptive T cell transfer combined with DC vaccination.
Lövgren T, Wolodarski M, Wickström S, Edbäck U, Wallin M, Martell E, et al
Oncoimmunology 2020 07;9(1):1792058

Cancer Neoepitopes for Immunotherapy: Discordance Between Tumor-Infiltrating T Cell Reactivity and Tumor MHC Peptidome Display.
Wickström SL, Lövgren T, Volkmar M, Reinhold B, Duke-Cohan JS, Hartmann L, et al
Front Immunol 2019 ;10():2766

Self-Delivering RNAi Targeting PD-1 Improves Tumor-Specific T Cell Functionality for Adoptive Cell Therapy of Malignant Melanoma.
Ligtenberg MA, Pico de Coaña Y, Shmushkovich T, Yoshimoto Y, Truxova I, Yang Y, et al
Mol Ther 2018 06;26(6):1482-1493

Enhanced stimulation of human tumor-specific T cells by dendritic cells matured in the presence of interferon-γ and multiple toll-like receptor agonists.
Lövgren T, Sarhan D, Truxová I, Choudhary B, Maas R, Melief J, et al
Cancer Immunol Immunother 2017 Oct;66(10):1333-1344

Ipilimumab treatment decreases monocytic MDSCs and increases CD8 effector memory T cells in long-term survivors with advanced melanoma.
de Coaña YP, Wolodarski M, Poschke I, Yoshimoto Y, Yang Y, Nyström M, et al
Oncotarget 2017 Mar;8(13):21539-21553

Targeting Suppressive Myeloid Cells Potentiates Checkpoint Inhibitors to Control Spontaneous Neuroblastoma.
Mao Y, Eissler N, Blanc KL, Johnsen JI, Kogner P, Kiessling R
Clin Cancer Res 2016 08;22(15):3849-59

A phase I clinical trial combining dendritic cell vaccination with adoptive T cell transfer in patients with stage IV melanoma.
Poschke I, Lövgren T, Adamson L, Nyström M, Andersson E, Hansson J, et al
Cancer Immunol Immunother 2014 Oct;63(10):1061-71

Melanoma-educated CD14+ cells acquire a myeloid-derived suppressor cell phenotype through COX-2-dependent mechanisms.
Mao Y, Poschke I, Wennerberg E, Pico de Coaña Y, Egyhazi Brage S, Schultz I, et al
Cancer Res 2013 Jul;73(13):3877-87

Erika Rindsjö
2023-02-15