Skip to main content

Rolf Kiesslings forskargrupp

Att använda immunsystemet för att behandla cancer.

Humana tumörer kräver många olika behandlingsprinciper, såsom kirurgi, radioterapi och kemoterapi. Ofta är dessa ej tillräckliga, vilket motiverar sökandet efter alternativa behandlingsmetoder. Behandling med biologiska agens kan då bli ett värdefullt komplement.

Ett exempel på detta är immunterapi, som redan tidigare lanserats i cancerbehandling i flera olika former, inklusive de senaste årens utveckling med rekombinant-cytokiner och adoptiv transfer av celler. Det är dock viktigt att notera att först de senaste åren har funnits förutsättningar att utveckla specifik immunterapi som bygger på cellförmedlad immunitet: de epitoper som T-cellerna känner igen har inte varit kända, och det är först nu som vi har förstått deras kemiska natur och var man skall söka efter dem. Genom flera genombrott i den immunologiska grundforskningen så finns det nu unika möjligheter att skapa en ny generations immunoterapi mot cancer. Denna ansökan syftar till att på ett tidigt stadium ta till vara på den moderna immunologins kunskaper och överföra dessa till kliniskt användbara behandlingsformer mot cancer. Vi undersöker mekanismen bakom det nedsatta immunförsvaret hos cancerpatienter, med speciell fokusering kring betydelsen av cytokiner som produceras i tumören. Vi försöker även isolera och karakterisera de antigena peptider som T-celler känner igen på humana tumörer med sikte på att dessa kan ingå i nya cancervaccin. Slutligen vill vi optimera terepeutiska vaccinationsmetoder mot cancer baserade på nya metoder såsom plasmid DNA vaccination.

Mer information finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Rolf Kiessling, Professor, gruppledare
Tanja Lövgren, Postdoc
Yago Pico de Coaña, Postdoc
Jeroen Melief, Postdoc
Yumeng Mao, Postdoc
Stina Wickström, Postdoc
Ulrika Edbäck, Laboratorieingenjör

Utvalda publikationer

Contrasting Effects of the Cytotoxic Anticancer Drug Gemcitabine and the EGFR Tyrosine Kinase Inhibitor Gefitinib on NK Cell-Mediated Cytotoxicity via Regulation of NKG2D Ligand in Non-Small-Cell Lung Cancer Cells.
Okita R, Wolf D, Yasuda K, Maeda A, Yukawa T, Saisho S, et al
PLoS ONE 2015 ;10(10):e0139809

Melanoma-educated CD14+ cells acquire a myeloid-derived suppressor cell phenotype through COX-2-dependent mechanisms.
Mao Y, Poschke I, Wennerberg E, Pico de Coaña Y, Egyhazi Brage S, Schultz I, et al
Cancer Res. 2013 Jul;73(13):3877-87

HER2/HER3 signaling regulates NK cell-mediated cytotoxicity via MHC class I chain-related molecule A and B expression in human breast cancer cell lines.
Okita R, Mougiakakos D, Ando T, Mao Y, Sarhan D, Wennerberg E, et al
J. Immunol. 2012 Mar;188(5):2136-45

High expression of GCLC is associated with malignant melanoma of low oxidative phenotype and predicts a better prognosis.
Mougiakakos D, Okita R, Ando T, Dürr C, Gadiot J, Ichikawa J, et al
J. Mol. Med. 2012 Aug;90(8):935-44

Increased thioredoxin-1 production in human naturally occurring regulatory T cells confers enhanced tolerance to oxidative stress.
Mougiakakos D, Johansson CC, Jitschin R, Böttcher M, Kiessling R
Blood 2011 Jan;117(3):857-61

Antibody-dependent natural killer cell-mediated cytotoxicity engendered by a kinase-inactive human HER2 adenovirus-based vaccination mediates resistance to breast tumors.
Triulzi C, Vertuani S, Curcio C, Antognoli A, Seibt J, Akusjärvi G, et al
Cancer Res. 2010 Oct;70(19):7431-41

Immature immunosuppressive CD14+HLA-DR-/low cells in melanoma patients are Stat3hi and overexpress CD80, CD83, and DC-sign.
Poschke I, Mougiakakos D, Hansson J, Masucci GV, Kiessling R
Cancer Res. 2010 Jun;70(11):4335-45

Naturally occurring regulatory T cells show reduced sensitivity toward oxidative stress-induced cell death.
Mougiakakos D, Johansson CC, Kiessling R
Blood 2009 Apr;113(15):3542-5

Transduction with the antioxidant enzyme catalase protects human T cells against oxidative stress.
Ando T, Mimura K, Johansson CC, Hanson MG, Mougiakakos D, Larsson C, et al
J. Immunol. 2008 Dec;181(12):8382-90

Tumor-induced changes in the phenotype of blood-derived and tumor-associated T cells of early stage breast cancer patients.
Poschke I, De Boniface J, Mao Y, Kiessling R
Int. J. Cancer 2012 Oct;131(7):1611-20

Tumor-dependent down-regulation of the ζ-chain in T-cells is detectable in early breast cancer and correlates with immune cell function.
Boniface JD, Poschke I, Mao Y, Kiessling R
Int. J. Cancer 2012 Jul;131(1):129-39