Miljö och hållbarhet vid OnkPat

Liksom alla statliga myndigheter i Sverige så har Karolinska Institutet formulerat en handlingsplan för att skydda miljön och säkerställa hållbar utveckling. Vi är en del av globala ansträngningar för att minska vår påverkan på miljön. Vi på OnkPat följer riktlinjerna från KI i vår årliga plan med konkreta åtgärder för att spara energi, minska utsläpp och avfall och minimera riskerna för hälsan från våra aktiviteter på lab.

Du hittar denna plan och annan information kring våra mål och åtgärder på denna regelbundet uppdaterade sida. Ansvarig: miljö och hållbarhetsombudet vid OnkPat Katja Pokrovskaja Tamm.

Avfall och källsortering

Recycle and save the planet

Aktivitetsplan för hållbar utveckling

KP
Innehållsgranskare:
Erika Rindsjö
2024-02-08