Monica Nistérs forskargrupp

Cellulär och molekylär tumörpatologi

Mer information finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Monica Nistér, MD, PhD, professor, gruppledare
Jian Zhao, PhD, forskare
Daniel Hägerstrand, PhD, forskarassistent
Anna Hedrén, PhD, forskningsingenjör
Saad Alqahtani, MD, PhD, post doc
Maxime Garcia, PhD, bioinformatiker
Szilveszter Juhos, bioinformatiker
Katarzyna Zielinska-Chomej, PhD, labingenjör
Johanna Sandgren, PhD, projektkoordinator
Christopher Illies, MD, PhD
Abiel Orrego, MD, PhD
Rong Yu, doktorand
Min Guo, doktorand
Elisa Basmaci, BMA, Bsc, samordnare
Alia Shamikh, MD, PhD, specialist i klinisk patologi
Gabriela Prochazka, PhD, biträdande samordnare

Prostatacancer

Chunde Li, MD, PhD, docent, senior forskare
Zhuo-Chun Peng, PhD
Yuanjun Ma, doktorand

Erika Rindsjö
2022-09-08