Monica Nistérs forskargrupp

This page in English

Cellulär och molekylär tumörpatologi

Mer information finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Monica Nistér, MD, PhD, professor, gruppledare
Ann-Britt Spåre, sekreterare
Jian Zhao, PhD, forskare
Daniel Hägerstrand, PhD, forskarassistent

Anna Hedrén, PhD, forskningsingenjör
Rong Yu, doktorand
Min Guo, doktorand
Elisa Basmaci, BMA, Bsc
Alia Shamikh, MD, specialist i klinisk patologi
Gabriela Prochazka, PhD, samordnare

Prostatacancer

Chunde Li, MD, PhD, docent, senior forskare
Zhuo-Chun Peng, PhD
Yuanjun Ma, doktorand

Patologi