Skip to main content

Katja Pokrovskaja Tamm forskargrupp

Nya målsökande cancerterapier för att övervinna läkemedelsresistens

Mer information finns på den engelska sidan.

Finansiering

  • Cancerfonden (Mechanisms of action of anti-cancer drugs and therapy resistance, STAT3 in cancer and therapy resistance)
  • Barncancerfonden (Molecular mechanisms underlying pediatric leukemia development and treatment)
  • Stiftelsen för Strategisk Forskning, Industridoktorand (Autophagy in anti-cancer therapy)
  • Konung Gustaf V:s Jubileumsfond (Drug development to overcome drug resistance and the Role of non-coding RNA in cancer, STAT3 activation in cancer and therapy resistance)
  • Karolinska Institutet, KID (STAT3 as a target for anti-cancer therapy)

Gruppmedlemmar

Katja Pokrovskaja Tamm, PI, PhD, docent
Yasmin Yu, doktorand
Elin Edsbäcker, postdoc

Anknutna

Angelo de Milito, docent, Sprint Bioscience, Huddinge
Santiago Parpal, forskare, Sprint Biocience, Huddinge

Utvalda publikationer

 

30679726

 

 

30055290

 

 

30154400

 

 

28636670

 

 

25156627

 

 

23246572

 

 

22829187

 

 

19390558