Skip to main content

Jonas Mattssons forskargrupp

Stamcellstransplantation är idag en väl beprövad behandling hos barn och vuxna med maligna blodsjukdomar. Resultaten har successivt förbättrats. Återfall i grundsjukdomen är dock fortsatt ett stort problem. Framtida immunterapi där celler i immunförsvaret riktas mot cancerceller kan ge både dessa patienter och patienter med andra cancersjukdomar en möjlighet till bot. Vår grupps forskning fokuserar på att förbättra behandlingen vid stamcellstransplantation genom att minska risken för återfall samt minska risken för andra komplikationer. Vi har tillsammans med centra i Sverige, Norge, Danmark samt St Petersburg initierat en viktig randomiserad studie gällande s.k. haploidentisk familjegivare jämfört med obesläktad givare hos patienter med akut myeloisk leukemi. Vi hoppas denna studie ska påbörjas första kvartalet 2018. Vi har även ett fokus på att med hjälp av riktad immunterapi förbättra överlevnaden vid andra cancerformer, både blodcancer och solida tumörer. Bland annat utvecklar vi en ny metod för patienter med avancerad äggstockscancer. Vi hoppas även snart påbörja studie med s.k. CAR T-celler hos barn med obotlig akut lymfatisk leukemi. Denna studie sker i samarbete med Barnonkologen vid Nya Karolinska Sjukhuset och Barnonkologen vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Mer information finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Jonas Mattsson, MD, PhD, Överläkare, Professor, Gruppledare
Mats Remberger, PhD, Professor
Isabelle Magalhaes, PhD, Forskarassistent
Lisa-Mari Mörk, PhD, Senior lab manager
Ibrahim El Serafi, MD, PhD, post doc
Johan Karlsson Törlén, MD, Doktorand
Esther Schoutrop, MSc, Doktorand
Linda Gillingsjö, Anknuten
Ola Blennow, MD, PhD
Anna Nordlander, MD, PhD

Utvalda publikationer

29315094

28674539

28510343

27662016

25662230

24056821

22806594