Johan Hanssons forskargrupp

This page in English

Vi bedriver forskning om tumörsjukdomen malignt melanom.

Syftet är att gemonföra translationell forskning som bidrar till förbättrade möjligheter till prevention och behandling av melanomsjukdomen. I detta syfte kombineras epidemiologiska och kliniska undersökningar med biologiska studier av patientmaterial.

  • Analys av registerdata med framförallt avseende på incidenstrender
  • Analys av ärftliga faktorer av betydelse för risken att utveckla hudmelanom.
  • Analys av melanomtumörer för att fastställa påvisade biologiska förändringar

Genomel
Chemores
BioGenoMEL

Gruppmedlemmar

Johan Hansson, docent, gruppledare
Karin Kjulin, forskningskoordinator
Suzanne Egyházi Brage, forskare
Veronica Höiom, forskare
Rainer Tuominen, Post doc
Hanna Eriksson, MD, PhD

Hildur Helgadottir, MD, PhD
Johan Falkenius, MD, doktorand
Fernanda Costa Svedman, MD, doktorand
Muyi Yang, doktorand
Ishani Das, doktorand

Diana Lindén, forskningssjuksköterska

HudcancerMalignt melanom