Johan Hanssons forskargrupp

Vi bedriver forskning om tumörsjukdomen malignt melanom.

Syftet är att gemonföra translationell forskning som bidrar till förbättrade möjligheter till prevention och behandling av melanomsjukdomen. I detta syfte kombineras epidemiologiska och kliniska undersökningar med biologiska studier av patientmaterial.

  • Analys av registerdata med framförallt avseende på incidenstrender
  • Analys av ärftliga faktorer av betydelse för risken att utveckla hudmelanom.
  • Analys av melanomtumörer för att fastställa påvisade biologiska förändringar

Genomel
Chemores
BioGenoMEL

Gruppmedlemmar

Johan Hansson, professor emeritus, gruppledare
Karin Kjulin, forskningskoordinator
Suzanne Egyházi Brage, forskare
Veronica Höiom, forskare
Hanna Eriksson, MD, PhD
Hildur Helgadottir, MD, PhD
Johan Falkenius, MD, PhD
Fernanda Costa Svedman, MD, doktorand
Muyi Yang, doktorand
Ishani Das, PhD, anknuten
Diana Lindén, forskningssjuksköterska