Institutionsledning OnkPat

Lars Holmgren

Prefekt

Ola Larsson

Ställföreträdande prefekt
08-524 812 28

Catharina Larsson

Biträdande prefekt

Maria von Witting

Adminstrativ chef

Hanna Sillén

Prefektsekreterare

Andreas Lundqvist

Studierektor forskarutbildning

Ledningsgruppen

Lars Holmgren

Ordförande

Maria von Witting

Administrativ chef

Ola Larsson

Senior forskare
08-524 812 28

Päivi Östling

Senior forskare

Luigi De Petris

Klinisk onkologi, NKS

Arne Östman

Professor
08-517 702 32

Janne Lehtiö

Professor/sjukhuskemist

Jonas Bergh

Professor

Nick Tobin

Adjunkt
Erika Rindsjö
2023-02-02