Institutionsledning OnkPat

Lars Holmgren

Prefekt

Yvonne Brandberg

Ställföreträdande prefekt

Catharina Larsson

Biträdande prefekt

Maria von Witting

Adminstrativ chef

Hanna Sillén

Prefektsekreterare

Andreas Lundqvist

Studierektor forskarutbildning

Ledningsgruppen

Lars Holmgren

Ordförande

Maria von Witting

Administrativ chef

Luigi De Petris

Klinisk onkologi, NKS

Arne Östman

Professor
08-517 702 32

Janne Lehtiö

Professor/sjukhuskemist

Jonas Bergh

Professor/överläkare

Nick Tobin

Forskare