Forskning inom CSM

CSM driver tillsammans med Enheten för medicinsk strålningsbiologi, Institutionen för onkologi och patologi, Karolinska Institutet grundläggande studier som bl.a. omfattar, strålningseffekter på genomet och cellsignalering, genomik, proteomik och strålkänslighet hos blod- och benmärgsceller samt risker med radiojod.

För detta ändamål har CSM laboratorielokaler i anslutning till Cancercentrum Karolinska (CCK). Forskningsarbetet innefattar studier av olika strålkvaliteter och även ett program för att utveckla metoder för att mäta strålningsinducerade kromosomskador (biologisk dosimetri).

Kliniskt strålningsmedicinsk forskning och utvecklingsarbete bedrivs tillsammans med onkologkliniken vid Karolinska sjukhuset (Radiumhemmet) där flera av medarbetarna inom CSM är engagerade i att utveckla nya metoder inom strålterapi med målsättningen att minska strålskador i frisk vävnad (stereotaktisk strålterapi och hadronterapi).