Dzevad Belkics forskargrupp

This page in English

Kvantmekaniska kollisioner och spektroskopi. Dzevad Belkic är teoretisk och matematisk fysiker, expert på teorin för kvantmekaniska kollisioner och spektroskopi. Den teori han arbetar med beskriver materians djupaste struktur och ger bidrag till tvärvetenskapliga forskningsområden, som medicin och biologi.

Dzevad Belkic har utvecklat metoder som bygger på kvantmekaniska teorier för att lösa problem vid diagnostik med magnetisk resonanstomografi och spektroskopi. Han använder också teorier från kvantfysiken för att förbättra signal och bildkvalitet vid kärnmagnetisk resonansspektroskopi.

Inom radioterapi med lätta joner, baseras expertisen av den svenska gruppen under ledning av Professor Belkic vid Onkologin-Patologin, Karolinska Institutet, på sin erfarenhet inom teorin högenergi oelastiska jon-atom och jon-molekyl kollisioner. Dom omfattar tre huvudkanaler för energiförluster genom jonisering, elektroninfångande och excitation. Detta utgör ett av de viktigaste nya bidrag till allt mer noggranna och pålitliga tvärsnitt som behövs för Monte Carlo simuleringar, i synnerhet vid användning av flerladdade lätta joner för strålbehandling av patienter med djupt belägna tumörer.

Magnetresonanstomografi (MRT) är ovärderlig för cancerdiagnostisering. Magnetresonansspektroskopi (MRS) kan förbättra den diagnostiska noggrannheten i MRT genom att öka dess specificitet. Tack vare MRS kan metaboliter upptäckas, vilket underlättar karaktärisering av cancer. För att optimera MRS krävs avancerade signalbehandlingsmetoder. Målet är att förbättra cancerdiagnostik genom kvantitativ identifiering av nyckelmetaboliter, vilka inte går att upptäcka med dagens standard: Fourier-transformen (FFT). Den nya metoden, Padé-transformen (FPT), ger ett bättre resultat än FTT. FPT är väletablerad genom intensiv undersökning. Nu planerar vi att fullgöra omfattande validering, så att Padé-baserad MRS i en nära framtid kan utgöra ett standardredskap inom onkologi. Med Padé-optimiserad MRS är det möjligt att i preventivt syfte tillämpa metoden exempelvis på kvinnor med hög risk för bröstcancer. Andra prioriterade tillämpningsområden är preventiv undersökning av prostata- och äggstockscancer.

Gruppmedlemmar

Dzevad Belkic, professor

Karen Belkic, MD, PhD

Utvalda publikationer 2013-16

Publikationer i vetenskapliga tidskrifter:

Alder S, Perinetti C, Mints M, Belkić K, Sundström K, Sandin S, Weiderpass E, Andersson S.  Acceptance of human papillomavirus (HPV) vaccination among young women in a country with a high prevalence of HPV infection. Int J Oncol 2013; 43: 1310 - 1318.

Andisheh B, Edgren M, Belkić Dž, Mavroidis P, Brahme A, Lind BK. A comparative analysis of radiobiological models for cell surviving fractions at high doses. Technol Cancer Res Treat 2013; 12: 183 - 192.

Andisheh B, Belkić Dž, Mavroidis P, Alahverdi M, Lind BK. Improving the therapeutic ratio in stereotactic radiosurgery: Optimizing treatment protocols based on kinetics of repair of sublethal radiation damage, Technol Cancer Res Treat 2013; 12: 349 - 361.

Belkić Dž, Belkić K.  Mechanistic radio-biological models with chemical kinetics-based repair for cell survival after heavy ion irradiation. Adv Quantum Chem 2013; 65: 339 - 362.

Belkić Dž, Mančev I, Milojević N.  Four-body theories for transfer ionization in fast ion-atom collisions. Adv Quantum Chem 2013; 65: 407 - 449.

Belkić Dž, Belkić K.  Resolution enhancement as a key step towards clinical implementation of Pade-optimized magnetic resonance spectroscopy for diagnostic oncology.  J Math Chem   2013; 51: 2608 - 2637.

Belkić Dž, Belkić K.  Mechanistic description of survival of irradiated cells: Repair kinetics in Padé Linear-Quadratic or Differential Michaelis-Menten Model. J Math Chem   2013; 51: 2572 - 2607.

Belkić Dž, Belkić K.  Molecular imaging in the framework of personalized cancer medicine. Isr Med Assoc J 2013; 15: 665 - 672.

Mančev I, Milojević N, Belkić Dž. State-selective and total single-capture cross sections for fast collisions of multiply charged ions with helium atoms. Few-Body Syst  2013; 54: 1889 - 1900.

Mančev I, Milojević N, Belkić Dž. Electron capture from H-  by H+. Eur Phys Letters 2013; 103 23001 (6 pp.)

Mančev I, Milojević N, Belkić Dž. Electron correlations in single-electron capture into any state of fast projectiles from heliumlike atomic systems. Phys Rev A 2013; 88: 052706 (15 pp.)

Belkić Dž. Repair of irradiated cells by Michaelis-Menten enzyme catalysis: the Lambert function for integrated rate equations in description of surviving fractions. J Math Chem 2014; 52: 1253 – 1291.

Belkić Dž. Survival of radiation-damaged cells via mechanism of repair by pool molecules: the Lambert function as the exact analytical solution of coupled kinetic equations. J Math Chem 2014; 52: 1201 – 1252.

Belkić Dž. The role of high-energy ion-atom/molecule collisions in radiotherapy. J Physics: Conf Series 2014; 565: 012003 (11 pp.)

Belkić Dž, Belkić K. Padé optimization of noise-corrupted magnetic resonance spectroscopic time signals from fibroadenoma of the breast. J Math Chem 2014; 52: 2680 – 2713.

Belkić Dž, Belkić K.  The role of optimized molecular imaging in personalized cancer medicine.  Diag Imaging Eur 2014; 30: 28 – 31.

Belkić K, Nedić O, Occupational medicine—then and now: Where we could go from here. Med Pregl 2014; 67: 139 - 147.

Belkić K, Belkić Dž. Optimized spectral analysis in magnetic resonance spectroscopy for early tumor diagnostics. J Physics: Conf Series 2014; 565: 012002 (11 pp.)                         

Savić Č, Belkić K.  Why are job stressors relevant for psychiatry?  Br J Psychiatry 2014; 205: 425 – 427.

Belkić Dž, Belkić K. Mechanistic radiobiological models for repair of cellular radiation damage. Adv Quantum Chem 2015; 70: 163 – 263.

Belkić Dž, Belkić K.  Strategic steps for advanced molecular imaging with magnetic resonance-based diagnostic modalities. Technol Cancer Res Treat 2015; 14: 119 – 142.

Belkić Dž, Belkić K, Proof-of-the-concept study on mathematically optimized magnetic resonance spectroscopy for breast cancer diagnostics. Technol. Cancer Res. Treat. 2015; 14, 277–297.

Belkić K, Cohen M, Wilczek B, Andersson S, Berman AH, Márquez M, Vukojević V and Mints M: Imaging surveillance programs for women at high breast cancer risk in Europe: Are women from ethnic minority groups adequately included? Int J Oncol 2015; 47: 817-839.

Mančev I, Milojević N, Belkić Dž. Theoretical state-selective and total cross sections for electron capture from helium atoms by fully stripped ions. Atomic Data Nuclear Data Tables 2015; 102: 6 - 41.

Belkić Dž, Belkić K, How the fast Padé transform handles noise for MRS data from the ovary: Importance for ovarian cancer diagnostics, J Math Chem 2016; 54: 149-185.

Belkić Dž, Belkić K, Mathematically-optimized magnetic resonance spectroscopy in breast cancer diagnostics: Implications for personalized cancer medicine, J Math Chem 2016; 54: 186-230.

Belkić Dž, Belkić K, Quantification by the fast Padé transform of magnetic resonance spectroscopic data encoded at 1.5T: Implications for brain tumor diagnostics, J Math Chem 2016; 54: 602-655.

Belkić Dž, Belkić K, The fast Padé transform for noisy magnetic resonance spectroscopic data from the prostate: Potential contribution to individualized prostate cancer care, J Math Chem, 2016; 54: 707-764.

Belkić Dž, Belkić K, Improving the diagnostic yield of magnetic resonance spectroscopy for pediatric brain tumors through  mathematical optimization. J Math Chem, 2016, DOI 10.1007/s10910-016-0632-9.

 

Böcker:

Belkić K, Savić Č. Job Stressors and Mental Health: A Proactive Clinical Perspective. London, World Scientific Publishers, 2013

Belkić Dž, Belkić K, editors Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy. Volume 3 within the 10 Volume Comprehensive Biomedical Physics, Amsterdam, Elsevier 2014

 

Bokkapitel:

Belkić Dž.  Mathematically-optimized MR. In: Belkić Dž, Belkić K, editors. Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy. Volume 3 within the 10 Volume Comprehensive Biomedical Physics, Amsterdam, Elsevier 2014, pp. 399 - 416.

Belkić K. Inter-disciplinarity of MR and future perspectives with a focus on screening. In: Belkić Dž, Belkić K, editors. Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy. Volume 3 within the 10 Volume Comprehensive Biomedical Physics, Amsterdam, Elsevier 2014, pp. 417 - 433.

Williams S, Belkić Dž, Belkić K. Potential and Obstacles of MRS in the Clinical Setting. In: Belkić Dž, Belkić K, editors. Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy. Volume 3 within the 10 Volume Comprehensive Biomedical Physics, Amsterdam, Elsevier 2014, pp.  315 - 329.

 

Redaktionella förord till specialistämne i tidskrift:

Belkić Dž. Theory of heavy ion collision physics in Hadron therapy-Preface. Adv Quantum Chem 2013; 65: xiii-xv.

 

"Conference abstracts":

Belkić Dž, Belkić K:  Breakthrough in MRS for breast cancer diagnostics aided by advanced signal processing. Karolinska Institutet – Weizmann Institute of Science 2nd Joint Meeting (June 13-15, 2014) Karolinska Institute.

Belkić Dž, Belkić K. New mechanistic radiobiological models for cell response to radiation. Karolinska Institutet – Weizmann Institute of Science 2nd Joint Meeting (June 13-15, 2014) Karolinska Institute.

Belkić Dž: “The Role of High-Energy Ion-Atom/Molecule Collisions in Radiotherapy”,  (Invited plenary lecture August 28, 2014), Eds. Marić D, Milsavljević A, Mijatović A. Proceedings 27th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases. Institute of Physics, Belgrade, 2014, p. 3.

Belkić Dž, Belkić K: Spectral Analysis for Optimization of Magnetic Resonance Spectroscopy in Early Tumor Diagnostics. Invited plenary lecture August 26, 2014 by K Belkić to the Workshop on Non-Equilibrium Processes), Eds. Marić D, Milosavljević A, Mijatović A. Proceedings 27th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases. Institute of Physics, Belgrade, 2014, p. 543.

Belkić K, Belkić Dž.  Improved distinction by MR spectroscopy of suspicious lesions after radiation therapy among children with primary brain tumors. International Workshop: Biological basis of radiotherapy: where do we stand? Stockholm, September  2014.

Belkić Dž, Belkić K.  Three new mechanistic radiobiological models for cell response to radiation. International Workshop: Biological basis of radiotherapy: where do we stand? Stockholm, September 2014.

 

Kommunikéer:

Belkić Dž, Belkić K. Challenges and Steps towards Early Detection of Ovarian Cancer, Radiumhemmet

Belkić Dž, Belkić K. Förekomst av äggstockscancer i de skandinaviska länderna är bland de högsta i världen. Gynsam (Magazine of the Swedish Gynaecological Cancer Patients National Coalition, 2014; 13: 18 -19.

Äldre publikationer

Quantum Mechanical Signal Processing and Spectral Analysis
Belkić Dž
Institute of Physics Publishing, Bristol, 2004

Exact quantification of time signals in Padé-based magnetic resonance spectroscopy.
Belkić D
Phys Med Biol 2006 May;51(10):2633-70

Survival of radiation-damaged cells via mechanism of repair by pool molecules: the Lambert function as the exact analytical solution of coupled kinetic equations
Belkić Dž
J. Math. Chem.  52 (2014) 1201–1252.

Signal Processing in Magnetic Resonance Spectroscopy with Biomedical Applications
Belkić Dž, Belkić K
CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2010

Four-body methods for high-energy ion-atom collisions
Belkić Dž, Mančev I, Hanssen J
Rev. Mod. Phys. 80 (2008) 249-314. 

Molecular Imaging through Magnetic Resonance for Clinical Oncology
Belkić K
Cambridge International Science Publishing, Cambridge, 2004

Is job strain a major source of cardiovascular disease risk?
Belkic K, Landsbergis P, Schnall P, Baker D
Scand J Work Environ Health 2004 Apr;30(2):85-128

On-time mammography screening with a focus on Latinas with low income: a proposed cultural model.
Terán L, Baezconde-Garbanati L, Márquez M, Castellanos E, Belkić K
Anticancer Res. ;27(6C):4325-38

Radiologi