CSM kontakt

Centrum för strålningsmedicin (CSM) bedriver forskning kring medicinska konsekvenser av joniserande strålning samt utgör Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN). KcRN är underställt Socialstyrelsen och anknutet till Karolinska Institutet med representanter från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Rolf Lewensohn, programdirektör
Jack Valentin
Karin Lindberg
Leif Stenke
Giuseppe Masucci
Marita Lagergren Lindberg

Erika Rindsjö
2022-02-03