Skip to main content

Charlotte Rolnys forskargrupp

I vår forskning undersöker vi hur immunceller reglerar tumörtillväxten och spridningen av tumörer. Kunskap om hur den här regleringen går till kan ligga till grund för utvecklingen av nya cancerbehandlingar.

Det finns ett starkt samband mellan immunsvar och nybildning av blodkärl i tumörer och spridning av tumörceller till sekundära organ (metastaser). Tumör-associerade makrofager (TAM) är en speciell typ av immunceller som utsöndrar tillväxtfaktorer som stimulerar till nybildning av blodkärl i tumören, vilket främjar tumör tillväxt och spridningen av metastaser. TAM producerar också immunhämmande substanser som förhindrar andra immunceller att bekämpa tumören. Att hämma tumörtillväxt genom att reglera immunsvaret så att de tumör- och blodkärlsstimulerande TAM minskar och andelen tumörhämmande immunceller ökar är en attraktiv strategi för att bekämpa cancer.

Semaforiner Reglerar Immunceller

Vi studerar semaforiner, en grupp proteiner som reglerar immunceller. Vissa semaforiner drar till sig och aktiverar immunceller medan andra semaforiner repellerar immunceller och har istället en hämmande effekt på immunsystemet. Vi undersöker mekanismen för hur semaforinernas reglerar aktivering och rekrytering av immunceller, och hur detta påverkar tumör tillväxt och spridning av tumörer. Kunskap om semaforinernas funktion skulle kunna leda till utveckling av nya behandlingsstrategier.

Gruppmedlemmar

Charlotte Rolny, docent, gruppledare
Dennis Alexander Agardy, forskare
Majken Wallerius, doktorand
Margarita Bartish, doktorand
Tatjana Wallmann, doktorand
Emma Nygren, master student

Utvalda publikationer

27197153

25700174

23693019

22996291

22374984

21215706

21205984

20664171

20651296

20530797

20371353

18458115