Charlotte Rolnys forskargrupp

This page in English

I vår forskning undersöker vi hur immunceller reglerar tumörtillväxten och spridningen av tumörer. Kunskap om hur den här regleringen går till kan ligga till grund för utvecklingen av nya cancerbehandlingar.

Det finns ett starkt samband mellan immunsvar och nybildning av blodkärl i tumörer och spridning av tumörceller till sekundära organ (metastaser). Tumör-associerade makrofager (TAM) är en speciell typ av immunceller som utsöndrar tillväxtfaktorer som stimulerar till nybildning av blodkärl i tumören, vilket främjar tumör tillväxt och spridningen av metastaser. TAM producerar också immunhämmande substanser som förhindrar andra immunceller att bekämpa tumören. Att hämma tumörtillväxt genom att reglera immunsvaret så att de tumör- och blodkärlsstimulerande TAM minskar och andelen tumörhämmande immunceller ökar är en attraktiv strategi för att bekämpa cancer.

Semaforiner Reglerar Immunceller

Vi studerar semaforiner, en grupp proteiner som reglerar immunceller. Vissa semaforiner drar till sig och aktiverar immunceller medan andra semaforiner repellerar immunceller och har istället en hämmande effekt på immunsystemet. Vi undersöker mekanismen för hur semaforinernas reglerar aktivering och rekrytering av immunceller, och hur detta påverkar tumör tillväxt och spridning av tumörer. Kunskap om semaforinernas funktion skulle kunna leda till utveckling av nya behandlingsstrategier.

Gruppmedlemmar

Charlotte Rolny, docent, gruppledare
Dennis Alexander Agardy, forskare
Majken Wallerius, doktorand
Margarita Bartish, doktorand
Tatjana Wallmann, doktorand
Emma Nygren, master student

Utvalda publikationer

Guidance Molecule SEMA3A Restricts Tumor Growth by Differentially Regulating the Proliferation of Tumor-Associated Macrophages.
Wallerius M, Wallmann T, Bartish M, Östling J, Mezheyeuski A, Tobin N, et al
Cancer Res. 2016 06;76(11):3166-78

Brain structure. Cell types in the mouse cortex and hippocampus revealed by single-cell RNA-seq.
Zeisel A, Muñoz-Manchado A, Codeluppi S, Lönnerberg P, La Manno G, Juréus A, et al
Science 2015 Mar;347(6226):1138-42

The role of immune semaphorins in cancer progression.
Eissler N, Rolny C
Exp. Cell Res. 2013 Jul;319(11):1635-43

Activated monocytes augment TRAIL-mediated cytotoxicity by human NK cells through release of IFN-γ.
Sarhan D, D'Arcy P, Wennerberg E, Lidén M, Hu J, Winqvist O, et al
Eur. J. Immunol. 2013 Jan;43(1):249-57

Genetic deficiency in plasma protein HRG enhances tumor growth and metastasis by exacerbating immune escape and vessel abnormalization.
Tugues S, Honjo S, König C, Noguer O, Hedlund M, Botling J, et al
Cancer Res. 2012 Apr;72(8):1953-63

HRG inhibits tumor growth and metastasis by inducing macrophage polarization and vessel normalization through downregulation of PlGF.
Rolny C, Mazzone M, Tugues S, Laoui D, Johansson I, Coulon C, et al
Cancer Cell 2011 Jan;19(1):31-44

Systemic and targeted delivery of semaphorin 3A inhibits tumor angiogenesis and progression in mouse tumor models.
Casazza A, Fu X, Johansson I, Capparuccia L, Andersson F, Giustacchini A, et al
Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2011 Apr;31(4):741-9

Sema3E-Plexin D1 signaling drives human cancer cell invasiveness and metastatic spreading in mice.
Casazza A, Finisguerra V, Capparuccia L, Camperi A, Swiercz J, Rizzolio S, et al
J. Clin. Invest. 2010 Aug;120(8):2684-98

Clinical and experimental pancreatic islet transplantation to striated muscle: establishment of a vascular system similar to that in native islets.
Christoffersson G, Henriksnäs J, Johansson L, Rolny C, Ahlström H, Caballero-Corbalan J, et al
Diabetes 2010 Oct;59(10):2569-78

A chemotactic gradient sequestered on endothelial heparan sulfate induces directional intraluminal crawling of neutrophils.
Massena S, Christoffersson G, Hjertström E, Zcharia E, Vlodavsky I, Ausmees N, et al
Blood 2010 Sep;116(11):1924-31

Further pharmacological and genetic evidence for the efficacy of PlGF inhibition in cancer and eye disease.
Van de Veire S, Stalmans I, Heindryckx F, Oura H, Tijeras-Raballand A, Schmidt T, et al
Cell 2010 Apr;141(1):178-90

The tumor suppressor semaphorin 3B triggers a prometastatic program mediated by interleukin 8 and the tumor microenvironment.
Rolny C, Capparuccia L, Casazza A, Mazzone M, Vallario A, Cignetti A, et al
J. Exp. Med. 2008 May;205(5):1155-71

Immunologi