Charlotte Rolnys forskargrupp

I vår forskning undersöker vi hur immunceller reglerar tumörtillväxten och spridningen av tumörer. Kunskap om hur den här regleringen går till kan ligga till grund för utvecklingen av nya cancerbehandlingar.

Det finns ett starkt samband mellan immunsvar och nybildning av blodkärl i tumörer och spridning av tumörceller till sekundära organ (metastaser). Tumör-associerade makrofager (TAM) är en speciell typ av immunceller som utsöndrar tillväxtfaktorer som stimulerar till nybildning av blodkärl i tumören, vilket främjar tumör tillväxt och spridningen av metastaser. TAM producerar också immunhämmande substanser som förhindrar andra immunceller att bekämpa tumören. Att hämma tumörtillväxt genom att reglera immunsvaret så att de tumör- och blodkärlsstimulerande TAM minskar och andelen tumörhämmande immunceller ökar är en attraktiv strategi för att bekämpa cancer.

Gruppmedlemmar

Charlotte Rolny, docent, gruppledare
Dongmei Tong, post doc
Sabrina de Souza Ferreira, post doc
Yangxun Pan, doktorand
Mariana Barroso, doktorand
Margarita Bartish, anknuten

Anslag

  • Vetenskapsrådet
  • Cancerfonden
  • Radiumhemmets forskningsfonder
  • Karolinska Institutet Forskningsfonder
  • Tornspiran

Utvalda publikationer

MNK2 governs the macrophage antiinflammatory phenotype.
Bartish M, Tong D, Pan Y, Wallerius M, Liu H, Ristau J, et al
Proc Natl Acad Sci U S A 2020 Nov;117(44):27556-27565

High density of stroma-localized CD11c-positive macrophages is associated with longer overall survival in high-grade serous ovarian cancer.
Corvigno S, Mezheyeuski A, De La Fuente LM, Westbom-Fremer S, Carlson JW, Fernebro J, et al
Gynecol Oncol 2020 Oct;():

STAT3 Activity Promotes Programmed-Death Ligand 1 Expression and Suppresses Immune Responses in Breast Cancer.
Zerdes I, Wallerius M, Sifakis EG, Wallmann T, Betts S, Bartish M, et al
Cancers (Basel) 2019 Oct;11(10):

Microglia Induce PDGFRB Expression in Glioma Cells to Enhance Their Migratory Capacity.
Wallmann T, Zhang XM, Wallerius M, Bolin S, Joly AL, Sobocki C, et al
iScience 2018 Nov;9():71-83

Reprogramming Tumor-Associated Macrophages by Antibody Targeting Inhibits Cancer Progression and Metastasis.
Georgoudaki AM, Prokopec KE, Boura VF, Hellqvist E, Sohn S, Östling J, et al
Cell Rep 2016 05;15(9):2000-11

Guidance Molecule SEMA3A Restricts Tumor Growth by Differentially Regulating the Proliferation of Tumor-Associated Macrophages.
Wallerius M, Wallmann T, Bartish M, Östling J, Mezheyeuski A, Tobin NP, et al
Cancer Res. 2016 06;76(11):3166-78

Brain structure. Cell types in the mouse cortex and hippocampus revealed by single-cell RNA-seq.
Zeisel A, Muñoz-Manchado AB, Codeluppi S, Lönnerberg P, La Manno G, Juréus A, et al
Science 2015 Mar;347(6226):1138-42

Systemic and targeted delivery of semaphorin 3A inhibits tumor angiogenesis and progression in mouse tumor models.
Casazza A, Fu X, Johansson I, Capparuccia L, Andersson F, Giustacchini A, et al
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2011 Apr;31(4):741-9

HRG inhibits tumor growth and metastasis by inducing macrophage polarization and vessel normalization through downregulation of PlGF.
Rolny C, Mazzone M, Tugues S, Laoui D, Johansson I, Coulon C, et al
Cancer Cell 2011 Jan;19(1):31-44

 

Erika Rindsjö
2022-05-31