Skip to main content

Charlotte Rolnys forskargrupp

I vår forskning undersöker vi hur immunceller reglerar tumörtillväxten och spridningen av tumörer. Kunskap om hur den här regleringen går till kan ligga till grund för utvecklingen av nya cancerbehandlingar.

Det finns ett starkt samband mellan immunsvar och nybildning av blodkärl i tumörer och spridning av tumörceller till sekundära organ (metastaser). Tumör-associerade makrofager (TAM) är en speciell typ av immunceller som utsöndrar tillväxtfaktorer som stimulerar till nybildning av blodkärl i tumören, vilket främjar tumör tillväxt och spridningen av metastaser. TAM producerar också immunhämmande substanser som förhindrar andra immunceller att bekämpa tumören. Att hämma tumörtillväxt genom att reglera immunsvaret så att de tumör- och blodkärlsstimulerande TAM minskar och andelen tumörhämmande immunceller ökar är en attraktiv strategi för att bekämpa cancer.

Gruppmedlemmar

Charlotte Rolny, docent, gruppledare
Dongmei Tong, post doc
Sabrina de Souza Ferreira, post doc
Yangxun Pan, doktorand
Majken Wallerius, anknuten
Margarita Bartish, anknuten

Anslag

  • Vetenskapsrådet
  • Cancerfonden
  • Radiumhemmets forskningsfonder
  • Karolinska Institutet Forskningsfonder

Utvalda publikationer

STAT3 Activity Promotes Programmed-Death Ligand 1 Expression and Suppresses Immune Responses in Breast Cancer.
Zerdes I, Wallerius M, Sifakis EG, Wallmann T, Betts S, Bartish M, et al
Cancers (Basel) 2019 Oct;11(10):

A Novel ACKR2-Dependent Role of Fibroblast-Derived CXCL14 in Epithelial-to-Mesenchymal Transition and Metastasis of Breast Cancer.
Sjöberg E, Meyrath M, Milde L, Herrera M, Lövrot J, Hägerstrand D, et al
Clin. Cancer Res. 2019 Jun;25(12):3702-3717

Distinct Cancer-Promoting Stromal Gene Expression Depending on Lung Function.
Sandri BJ, Masvidal L, Murie C, Bartish M, Avdulov S, Higgins L, et al
Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2019 Aug;200(3):348-358

Microglia Induce PDGFRB Expression in Glioma Cells to Enhance Their Migratory Capacity.
Wallmann T, Zhang XM, Wallerius M, Bolin S, Joly AL, Sobocki C, et al
iScience 2018 Nov;9():71-83

Cripto-1 Plasmid DNA Vaccination Targets Metastasis and Cancer Stem Cells in Murine Mammary Carcinoma.
Witt K, Ligtenberg MA, Conti L, Lanzardo S, Ruiu R, Wallmann T, et al
Cancer Immunol Res 2018 11;6(11):1417-1425

Zoledronic acid inhibits NFAT and IL-2 signaling pathways in regulatory T cells and diminishes their suppressive function in patients with metastatic cancer.
Sarhan D, Leijonhufvud C, Murray S, Witt K, Seitz C, Wallerius M, et al
Oncoimmunology 2017 ;6(8):e1338238

Reprogramming Tumor-Associated Macrophages by Antibody Targeting Inhibits Cancer Progression and Metastasis.
Georgoudaki AM, Prokopec KE, Boura VF, Hellqvist E, Sohn S, Östling J, et al
Cell Rep 2016 05;15(9):2000-11

Guidance Molecule SEMA3A Restricts Tumor Growth by Differentially Regulating the Proliferation of Tumor-Associated Macrophages.
Wallerius M, Wallmann T, Bartish M, Östling J, Mezheyeuski A, Tobin NP, et al
Cancer Res. 2016 06;76(11):3166-78

Brain structure. Cell types in the mouse cortex and hippocampus revealed by single-cell RNA-seq.
Zeisel A, Muñoz-Manchado AB, Codeluppi S, Lönnerberg P, La Manno G, Juréus A, et al
Science 2015 Mar;347(6226):1138-42

HRG inhibits tumor growth and metastasis by inducing macrophage polarization and vessel normalization through downregulation of PlGF.
Rolny C, Mazzone M, Tugues S, Laoui D, Johansson I, Coulon C, et al
Cancer Cell 2011 Jan;19(1):31-44