Centrum för strålningsmedicin

Centrum för strålningsmedicin (CSM) bedriver forskning kring medicinska konsekvenser av joniserande strålning, forskning som innefattar både grundläggande strålningsbiologi och kliniskt tillämpad strålningsmedicin.