Beredskap

CSM deltar i återkommande beredskapsövningar som länsstyrelser och landsting i kärnkraftslänen driver tillsammans med flera statliga myndigheter såsom SSM, MSB och SoS. CSM:s roll är därvid bl.a.att svara för att övningen även omfattar medicinska frågeställningar. CSM deltar också i internationella beredskapsövningar för kärntekniska olyckor.

Internationella nätverk

CSM medverkar i och samarbetar med ett flertal internationella organisationer inriktade mot RN-medicinsk beredskap, såsom WHO-REMPAN (CSM är ett s.k. "liaison center"), EBMT NAC, IAEA och Nordiska gruppen kring strålningsmedicin.

Erika Rindsjö
2022-02-03