ASAB

Alectinib följt av konkomitant konsoliderande SBRT/hypofraktionerad strålbehandling vid avancerad NSCLC med ALK-rearrangemang.

De senaste årens snabba utveckling av precisionsmedicin har möjliggjort effektiv och målinriktad läkemedelsbehandling för utvalda patienter. Ett kliniskt problem är att resistens mot cancerläkemedlet uppstår och tumörsjukdomen tillväxer. Vi vill integrera hög-dos precisionsstrålbehandling (SBRT) med den medicinska läkemedelsbehandlingen för att utplåna resistenta kloner av cancersjukdomen och därmed förlänga tiden som läkemedlet är aktivt och öka överlevnaden hos patienten. ASAB-studien är en klinisk prospektiv fas II studie i vilken vi kombinerar stereotaktiskt strålbehandling (SBRT) med medicinsk målinriktad behandling vid lungcancer med så kallad ALK-translokation. Vi använder SBRT för att slå ut delar av tumören som är resistenta mot läkemedelsbehandlingen. Kopplat till denna kliniska studie kommer vi att göra upprepade provtagningar för att analysera faktorer i blod och tumörvävnad för att förstå hur behandlingen fungerar och varför en del tumörer inte svarar.

Huvudprövare: Karin Lindberg, MD, PhD

Resultat

Patientrekrytering pågår

Deltagande sites

  • Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige

Anslag

  • Cancerfonden
  • Svenska Läkaresällskapet 
  • ALF
Erika Rindsjö
2024-03-06