Årlig uppföljning

Den årliga uppföljningen av doktorandprojektet är obligatoriskt för alla doktorander och skall äga rum en gång årligen. Det är en mer omfattande genomgång av progress etc. som man gör tillsammans med sina handledare. Uppföljningen skickas till administratören för forskarstudier. Datum för den årliga uppföljningen är individuellt beroende på när man formellt antogs som doktorand vid institutionen. I samband med den första årliga uppföljningen kommer doktoranden erbjudas ett möte med studierektor. Uppgift om genomförd årlig uppföljning registreras i doktorandens Ladok-register.

Blankett (blankett 4) hittar du här.