Våra campusområden

Utbildningen och forskningen vid Karolinska Institutet bedrivs i huvudsak på två campusområden: KI campus Solna och KI campus Flemingsberg.

Campusområdena ligger i Solna respektive Huddinge kommun, som är grannkommuner till Stockholm. Solna ligger nordväst om stan och Flemingsberg i Huddinge i söder.

Utöver campusområdena, som ligger i anslutning till universitetssjukhusen, finns det dessutom flera sjukhus som är nära kopplade till KI:s utbildningar: Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Eriks Ögonsjukhus.

KI har en egen pendelbuss som hela dagen går mellan campusområdena och som är gratis för studenter och anställda, och det finns både bussar och tunnelbanelinjer som förbinder campus med sjukhusen.