Tilldelning av medel 2023

Kommittén för forskning har den 30 januari 2024 beslutat om medel inom Karolinska Institutets rekryterings och konsolideringsprogram för åtta anställningar som biträdande lektor samt elva konsolideringsbidrag för forskare redan anställda vid KI. De sökande som tilldelats medel och godkänt webbpublicering av namn listas nedan i alfabetisk ordning.

Medel för anställning som biträdande lektor tilldelas till följande sökande:

 • Konstantinos Chiotis
   
 • Anna Kågesten
   
 • Jiayao Lei
   
 • Harald Lund
   
 • David Marlevi
   
 • Bahira Shahim
   
 • Daniel Sheward 
   
 • Oscar Wiklander                        

Antalet behöriga sökande var 117 personer. Medlen omfattar upp till 1 miljon kronor per år i sex år och kan användas till egen lön. Ytterligare 1 miljon kronor utbetalas som startbidrag för forskning (engångsbelopp).

Konsolideringsbidrag tilldelas till följande sökande:

 • Joakim Dahlin, Institutionen för medicin, Solna  
   
 • Carmen Gerlach, Institutionen för medicin, Solna
   
 • Sidinh Luc, Institutionen för medicin, Huddinge
   
 • Mikael Lundqvist, Institutionen för klinisk neurovetenskap
   
 • Niklas Mejhert, Institutionen för medicin, Huddinge     
              
 • Ujjwal Neogi, Institutionen för laboratoriemedicin
   
 • Joana Pereira, Institutionen för klinisk neurovetenskap          
   
 • Dhifaf Sarhan, Institutionen för laboratoriemedicin     
   
 • Erdinc Sezgin, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
   
 • Lu Yi, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik 
   
 • Hugo Zeberg, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Antalet behöriga sökande var 57 personer. Medlen omfattar upp till 1,2 miljoner kronor per år i fem år och kan användas till egen lön. Upp till 50 procent av bidraget kan användas till forskningsomkostnader.

Profile image

Sofia Juhlin

HR-Specialist
+46852486566

Lara Edin

HR-Specialist